Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Phi                |                 www.ninh-hoa.com


 Nguyễn Phi
bút hiệu: Phi ṛm
Tên hiện hữu:
Hoàng Tiên Nguyễn

Cựu học sinh 
Trung học Đức Linh
Niên khóa 1969-1971

Nghiên cứu cây trồng
tại trường
Cao đẳng Grimstad,
miền Nam Na-uy.
Hội viên hội họa
Bamble Club
Norway.Hiện cư ngụ tại Na Uy

 

 

 

 

QUỲNH-TRANG


Nhn đưc tin vui do anh trang-ch báo rng: Đă đưc lên chc "Ôngbà Ngoi"!

 

Li đu tiên tôi gi qua e-mail đến anh ch là nhng chúc mng, nhưng thế không có nghĩa là ḷng vui mng ca tôi chu dng đy, v́ điu dĩ-nhiên rng cô bn nh KimLoan ca tôi ln đu tiên được làm m "M tṛn con vuông" là s cm-xúc nhiu nht là nim viên-măn nht..

 

xa quá, cách cô bn nh ca tôi đến hơn b đi-dương, nên cho dù li nhn gi chúc mng có đến, nhưng đó cũng ch là "chuyn nh" phi không các bn? Mà PhiṚm tôi ch có tm ḷng..

 

Tm ḷng luôn gi bên cnh cô bn nh ca tôi nim tin-tưởng..Tin-tưởng rng Quỳnh-Trang s được m KimLoan dt-d́u theo con đường m KimLoan đă đi. Hiếu đo và ngh-thut.

 

Nhơng-nho, trong sáng và k-cn bên ba m là nghĩa ca hiếu-đo ri đó cô bn nh KimLoan.. C̣n tiếng đàn ca em th́ đă làm rung đng nhng hn ai.. Ri điu múa đưa người vi người vào huyn-thoi ca thiên-thai.. Là đă đ ri tài năng con gái NinhḤa.

Ninh-Ḥa li tiếp ni Ninh-Ḥa, tôi mng cho anh ch trang-ch được thêm chc li thêm người, mt người mà anh ch mong mi đă t lâu, được mang tên môt loài hoa có bit danh "N Hoàng ca bóng đêm" QuỳnhTrang..

 

Hoa Quỳnh-Trang thuc h xương rng (cactaceae) mt trong nhng tên trong khoa-hc Epiphyllum Grandilobum (tôi ch kê mt tên tiêu biu, v́ h xương rng rt nhiu chng loi).

 

Ngày tôi c̣n bé, b tôi có trng chu hoa Quỳnh ( Dc-M) trong vườn, tôi hay nghe b tôi bo rng b tôi ch hoa Quỳnh trong vườn n vào nhng đêm trăng..Riêng tôi khi y c̣n bé quá nên chưa đ "kh năng ch" (tâm quy quá, không tĩnh) xem hoa Quỳnh nở.

 

Măi đến năm 2002, tôi tr v VitNam đ cùng cu em lên tn ĐàLt mà kiếm cho được chu hoa Quỳnh, thế nhưng cho đến nay đă mười năm trôi qua chu hoa Quỳnh ch c̣n trơ nhng đt! Lư do: Hoa Quỳnh không chu đng được khí hu nóng như Sàig̣n.

 

 

PhiṚm.

 NaUy, 03/2012

 

    

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Phi                 |                 www.ninh-hoa.com