Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Phi                |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Phi
bút hiệu: Phi ṛm
Tên hiện hữu:
Hoàng Tiên Nguyễn

Cựu học sinh 
Trung học Đức Linh
Niên khóa 1969-1971

Nghiên cứu cây trồng
tại trường
Cao đẳng Grimstad,
miền Nam Na-uy.
Hội viên hội họa
Bamble Club
Norway.Hiện cư ngụ tại Na Uy

 

 

 

 

Nghe tin.. nhưng tôi vẫn muốn chưa tin.

Ái-Khanh tên chị dịu hiền..

Dịu như văn chị viết câu đoạn kết..

Gian truân trắc trở thành ḥa.

Văn chị viết lên tấm ḷng phụ nữ

Như nét chị mỉm cười mềm..

Hôm nay văn đàn tin.. chị rời bút!

Bỏ lại đây vạn nỗi buồn..

 
:19.10.08

 

Na-Uy: 19-10-08

Hoàng Tiên (Phi Ṛm)

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Phi                 |                 www.ninh-hoa.com