Trang Thơ v Truyện của Nguyễn Quang Lộc                |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Quang Lộc

Cựu Học sinh cấp 1 Trường Trung Học
Ninh Ha 2 (Trần Bnh Trọng), cấp 2 Trường Ninh Ha 1 (Trường Tu) v trường Chuyn của Huyện (trường Thin n), cấp 3 Trường Nguyễn Tri.

 

Hiện tại đang lm việc tại Sign, lĩnh vực du lịch.

 

 

 

 

 

 


QUN THỜI GIAN
Nguyễn Quang Lộc

 

 

 

 

         Đ l một qun caf khng giống ai nằm ngay trung tm Ninh Ha. Thực ra, nếu ở Saigon th ŕt c thể nó giống ai đ nhưng trong ci thị trấn b nhỏ ny, chuyện một qun caf khng bảng hiệu, khng cửa nẻo, khng nhn vin  v thắp sng bằng cy đn dầu chở trn chíc xe Vespa cũ th người ta hnh dung ra khng nổi. Chủ qun: Ng Quang Trung, nh thơ trn www.ninh-hoa.com , hay còn có tn gọi khác: Trung khng. G khng từ độ : c kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi trong thơ Hn Mặc Tử, một ngy sống bẳng số tiền hai ngn bảy trăm bốn chục đồng, vị chi một triệu đ̀ng cho ba trăm sáu mươi lăm ngày, tương đuơng với 53 Mỹ kim. Nếu ti śng được như gã, ti đ thnh triệu ph từ lu.

 

       Ti tự đặt tn cho qun caf của Trung khng: Qun Thời Gian. Đ̉ thưởng thức ṃt ly caf ở đy, bạn c̀n phải có chút thời gian, đơn giản vì chính gã vừa chủ qun, vừa phục vụ, vừa pha chế. Bạn bè gã kháo nhau: Trung khùng mà kinh doanh chẳng khác chi đem tru đi cày núi đá. Gã cũng chẳng ham kinh doanh, chỉ c̀n  kím hai ngàn bảy trăm b́n mươi đ̀ng ṃt ngày là đủ. Dù bít: cơm áo đu đùa với khách thơ, nhưng ti có cảm giác gã sợ mình kím nhìu hơn ś đó, gã làm thơ khng n̉i.

 

 

 

       Trung khùng nghin cứu nhìu v̀ Thìn và Pḥt học. Khi cục đời này chỉ là cõi tạm, sự v̀ ngày đu đó nào xa. Ti tránh tranh lụn quan đỉm cục śng của Trung, suy cho cùng bít chắc gì ti śng hạnh phúc hơn gã. Con người và lòng tham v đáy, nm chặt chíc lọ thời gian sỏi đá bằng cát, ngỡ rằng mình hạnh phúc vì được chứa đ̀y. Ti đ́y sao? Ti đã chứa vào lọ thời gian những gì nhỉ? Hãy thảnh thơi đi, Trung khùng nhắc.

 

         Đm, ng̀i đ́m từng giọt caf rớt qua giọng ca Tún Ngọc trong Quán Thời Gian, ti ngạc nhin nḥn ra ñi nhớ Ninh Hòa ṽn còn y nguyn. Là sương ban mai trn cánh đ̀ng lúa xanh rì đường v Phong ́p, là vòng xe quay cḥm Em, áo dài trắng tinh khi đ́n trường, là chùm me non ti l̀n hái tṛm, bị chủ nhà rượt chạy qun ḿt dép, là t bún cá lá chúi m̃i sáng, mẹ phát năm đ̀ng, ăn còn thòm thèm, nằn nì thm chút rau. Là ti, ṿi vã trở v̀ lại ṿi vã ra đi, qua chưa h́t ṃt góc ph́.

 

 

 

Dừng đi.

 

 

 

  

 

Nguyễn Quang Lộc

Ninh Hòa 1 March 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ v Truyện của Nguyễn Quang Lộc           |                 www.ninh-hoa.com