www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

 TVI & PHONG THỦY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Main Menu

 
 

 

 

GS PHẠM  K VIÊM

nguyên Giáo Sư TOÁN
Sài G̣n & Đà Lạt


 

 

 

 

TẢN MẠN VỀ
TỬ VI VÀ PHONG THỦY

Tử Vi Bản Chất và Cuộc Đời

 

 

TỬ VI THỦ MỆNH (tiếp theo)

 

3) Tử Tướng

Tử Vi đóng tại Th́n Tuất thường đồng cung với Thiên Tướng gọi tắt là Tử Tướng. Cung Quan Lộc có Liêm Trinh ( hỏa : lộc cư lộc vị), cung Tài Bạch có Vũ Phủ là 2 tài tinh ( Vũ thuộc kim, Phủ thuộc thổ, đóng tại Tài Bạch là đắc cách ( tài cư tài vị) được bộ Nhật Nguyệt đồng cung tại Sửu Mùi ở Tử Tức nhị hợp với Tài. Sáng tối của Nhật Nguyệt c̣n tùy theo giờ sinh hay ngày sinh ; xét vận hạn c̣n tùy thuộc nơi đang ở so với nơi sinh ( sẽ có bài nói về Nhật Nguyệt). Sinh giờ Tư Ngọ th́ Thân Mệnh đồng cung : mạng kim th́ ăn trọn bộ Tử Phủ Vũ Tướng ; mạng Thổ, Hỏa ảnh hưởng mạnh của Tử Vi. Tuổi Giáp ( Dần Ngọ Tuất) lợi khi Tử Tướng tại Tuất, thêm Hỏa Cục th́ hưởng trọn 3 ṿng Thái Tuế, Lộc Tồn và Tràng Sinh. Với tuổi Canh ( Thân Tư Th́n) thêm Thổ hay Thủy cục th́ cũng vậy. Sinh giờ Dần Thân th́ phát về Quan Lộc ; sinh giờ Th́n Tuất th́ dễ đại phú ( với điều kiện xa lánh Hung Sát Tinh, Tuần Triệt trong Tam Giác Mệnh Quan Tài + Mũi đẹp ). Sinh giờ Sửu Mùi th́ Thân cư Phúc Đức có Thất Sát Tí Ngọ : Thất Sát ngưỡng đẩu với bộ Sát Phá Tham đắc cách được hưởng Phúc của ḍng Họ đi vào Quân Đội, Chính Trị hay Kinh doanh cũng thành công lớn. Sinh giờ Tị Hợi, được Thân cư Phối : người vợ ( hay chồng ) cũng là người mưu lược tài ba ( c̣n tùy thuộc vào Lá Số của người Phối ngẫu).  

Mệnh Thủy hay Mộc ảnh hưởng nhiều với Thiên Tướng ( sẽ nói trong bài Thiên Tướng thủ Mệnh) Tử Vi chỉ là vỏ bọc. Cũng như cách Tử Vi độc thủ tại Tư Ngọ hay Tử Phủ Dần Thân nếu H́nh Tướng đẹp ( Tam Đ́nh cân xứng ; Ngũ Quan đầy đặn không khuyết hảm ; chỉ tay không găy khúc hay đứt quăng) là mẫu người chính nhân quân tử ; thành công trong Môi Sinh thường ở vai tṛ lănh đạo, vừa Qúy lẫn Phú. Nếu Tuổi Bính Tân th́ Mệnh ngộ Triệt ở Th́n ( thủa thiếu thời lận đận ; xa gia đ́nh), mạng thủy mộc, nếu  sinh giờ Măo Dậu th́ Thân cư Di có Phá Quân ( thủy) tại Tuất thêm Không Kiếp chiếu Mệnh Thân. Tuy là Tử Phủ Vũ Tướng cách : bề ngoài trông là một chính nhân, nhưng hành động theo Phá Quân. Đó là 1 thứ Nhạc Bất Quần  gian hùng nguy hiểm v́ che dấu nanh vuốt rất tài, ngựi thường khó nhận thấy - luôn luôn thay tên đổi họ, làm những việc gian hùng bất nghĩa mà vẫn được tiếng thơm ; h́nh ảnh này cổ nhân đă có câu Phú :

   Tử Vi, Thiên Tướng, Thân phùng Phá kiêm ngộ Vượng, Ḱnh, đa mưu, yếm trá.

Đó là h́nh ảnh của Lá Số tuổi Tân Măo sinh giờ Măo ngày 6 tháng 6 trong cuốn Tử Vi Đẩu Số của Vân Đằng Thái Thứ Lang xuất bản năm Bính Thân 1956.

 Cách Tử Tướng dù không hợp Mệnh, gia thêm Hung Sát tinh vẫn là kẻ cả trong Môi Sinh ; những Chánh Tổng thuộc lọai cường hào ác bá ngày xưa thường có cách này.      

4) Tử Sát

Mệnh tại Tỵ hay Hợi có Tử Vi bao giờ cũng đồng cung với Thất Sát - gọi là cách Tử Sát. Tử Sát ở Tỵ đẹp hơn ở Hợi v́ Nhật Nguyệt tịnh minh và cung Tỵ thuộc hỏa sinh hành Thổ của Tử Vi tương hợp hành kim của Sát. Làm cho Thất Sát thêm rực rỡ ban quyền như Vua có gươm báu, chế được tính hung ác của Hỏa Linh. Tử Sát  tại Tỵ Hợi c̣n được gọi là cách Tử Vũ Liêm Sát Phá Tham ( phối hợp giữa 2 bộ 3 của hai ṿng Tử Vi và Thiên Phủ ) được Phủ hội chiếu ; cung Quan Liêm Phá hăm địa tại Măo Dậu nhưng cung Tài được cặp Vũ Tham Sửu Mùi đắc cách. Tuổi Dương không lợi ở vị trí âm của Tỵ Hợi, nhưng ở Tỵ với tuổi Tân ( Tỵ Dậu Sửu) thêm Kim Cục được hưởng 3 ṿng Thái Tuế, Lộc Tồn và Tràng Sinh. Cũng vậy ở Hợi lợi cho tuổi Ất ( Hợi Măo Mùi) thêm Mộc Cục. Hợp mạng là mẫu người nhiều mưu lược , thông minh, thích quyền hành độc đóan ; nếu thêm Ḱnh Đà Linh Hỏa, Tuyệt là những lănh tụ độc tài khát máu như Hitler - bản chất tàn nhẫn - người tuổi Dương được phủ ngoài vỏ bọc Tử Vi che dấu tính t́nh cứng rắn, khát máu đa sát- tuổi âm lại che dấu tài t́nh hơn ( giống như Mệnh Tử Tướng có Thân Phá Quân ).

 Tử Vi bị Sát Phá Tham át chế đó là mẫu người Tướng Lănh, Chính Trị gia  hay Doanh Nhân  thích làm việc mạo hiểm. Cung Quan có Liêm Phá nên công danh thăng trầm, cung Tài được Vũ Tham đắc cách ( sinh giờ Th́n Tuất : trung vận và hậu vận phát Phú dễ bền hơn là phát từ Tiền Vận ). Phú có câu :

           Tử Vi Tỵ Hợi phú qúy song toàn.

           Tử Vi Thất Sát Hóa Quyền vi quư cách.

Đó là nói đến cách Tử Sát hợp Mệnh và hội đủ 3 yếu tố Thiên Địa Nhân. Tóm lại Mệnh Thân có cách Tử Sát gia thêm Cát tinh đều Qúy Hiển ; cuộc đời tuy có thăng trầm ( nếu phát sớm) nhưng luôn luôn là lănh tụ tài ba trong môi sinh - dù gia thêm không kiếp không vong cũng c̣n chút Danh vang bóng một thời. Dù là văn nhân cũng sính nói chuyện Anh hùng.

 

( Xem: mẫu người Tử Phá và Tử Tham)

 

 

 

 

 

 

 

GS PHẠM  K VIÊM

nguyên Giáo Sư TOÁN
Sài G̣n & Đà Lạt


 

 

   

 

www.ninh-hoa.com