www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

 TVI & PHONG THỦY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

 

 
Main Menu

 
 

 

 

GS PHẠM  K VIÊM

nguyên Giáo Sư TOÁN
Sài G̣n & Đà Lạt


 

 

 

 

TẢN MẠN VỀ
TỬ VI VÀ PHONG THỦY

Tử Vi Bản Chất và Cuộc Đời

 

 

TỬ VI THỦ MỆNH (tiếp theo)

 

5)Tử Phá

Tử Vi đóng tại Sửu, Mùi thường đi cặp với Phá Quân ( thủy), cung Quan Lộc tại Tị, Hợi có Liêm Tham ( gia sát tinh : dễ có vấn đề Pháp Lư) ; cung Tài Bạch tại Dậu, Hợi có Vũ Sát (đều hành Kim), luôn luôn có Thiên Tướng ( thủy) tại Di chiếu về ở vai tṛ kiềm chế Phá Quân. Cách Tử Phá này c̣n được gọi là Tử Vũ Tướng Sát Phá Liêm Tham – Thiên Phủ ở Phúc. Đóng tại Sửu tuổi Tân ( Tỵ Dậu Sửu) thêm Kim Cục được hưởng 3 ṿng Thái Tuế, Lộc Tồn và Tràng Sinh. Cũng như vậy khi đóng tại Mùi với tuổi Ất ( Hợi Măo Mùi) + Mộc Cục. Tử Vi hợp với Mệnh ( Thổ, Kim, Hỏa) với H́nh Tướng đẹp tượng trưng cho một Chính Nhân Quân Tử khoan thai độ lượng song đi cùng với bộ Sát Phá Tham ( lạc hăm ) tại ( Hợi Măo Mùi) hay ( Tỵ Dậu Sửu), nếu Mệnh ( Thủy Mộc) vai tṛ Phá Quân lấn át Tử Vi. Phá Quân tượng trưng cho một Tướng Cướp ngang tàng liều lĩnh,  nhiều tham vọng nhiều khi hành động mạo hiểm quá độ mà vai tṛ Tử Vi không kiềm chế nổi. Cũng như Tử Sát, mất vị thế âm dưong và ảnh hưởng của Bộ Sát Phá Tham lạc hăm quá mạnh, nên cách này dù có Trung Tinh đắc cách hợp Mệnh, tuy thường hiển đạt về Vơ Nghiệp hay Kinh Thương (sinh giờ Tí Ngọ Dần Thân, Th́n Tuất : bộ Sao trên luôn luôn nằm trên đỉnh của Tam Giác Mệnh Quan Tài ) – nhưng vẫn ẩn dấu một tính gian hùng hung ác.

Ở Số không có Cát Tinh mà chứa nhiều Hung Sát tinh là kẻ vô lại mang bộ mặt Đạo dức của Tử Vi chuyên làm việc hung ác thường là kẻ bất nhân phản phúc – nên Phú có câu :

    Tử Phá vô Tả Hữu, Cát tinh ác lại chi đồ.

     Đế ngộ Hung đồ quần thần bất nghiă.

     Tử Phá tại mộ cung bất trung bất hiếu.

Song nếu thêm Cát Tinh hợp Mệnh +H́nh Tướng đẹp lại Phú Quư khả kỳ nhờ vai tṛ Tử Vi mà chiếm được vị trí Trưởng Thượng trong môi sinh – có Hồng Đào Hỉ, Xương Khúc lại nổi danh nhưng hoang dâm vô độ. Ngộ Ḱnh Đà Hỏa Linh không thích bay nhảy về hoạn lộ mà chỉ ham việc kinh doanh buôn bán. Ngộ Tuần Triệt ( tuổi Mậu Quư, Ất Canh) độ số giảm bớt song vẫn thành danh nhưng không bền và thăng trầm. Cung Quan có Liêm Tham Tị Hợi nên khó tránh oan nghiệp trong hoạn lộ - dù có sao giải. Cách Tử Phá ở Mùi tốt hơn ở Sửu v́ Âm Dương tịnh minh ( Thái Dương ở Th́n, Thái Âm ở Tuất : Con Cháu làm nên ).Cung Phối ( Phu Thê ) được cách Phủ Tướng triều viên - một cách đẹp- hỗ trợ đắc lực trong vai tṛ Cộng Nghiệp. Tuy nhiên Mệnh Tử Phá nếu gặp mạng Mộc sinh giờ Th́n Tuất – đi vào hạn Vũ Sát thường gặp chuyện chẳng lành.
 

 

6) Tử Tham

Tử Vi đóng tại Măo Dậu thường đi cặp với Tham Lang ( mộc đới thổ ), cách này c̣n đuợc gọi là Tử Vũ Sát Phá Liêm Tham,  tại Dậu tốt hơn tại Măo v́ Nhật Nguyệt tịnh minh. Tuổi Âm được lợi thế hơn tuổi Dương. Đóng tại Măo với tuổi Ất ( Hợi Măo Mùi )+Mộc Cục  được hưởng đủ 3 ṿng Thái Tuế, Lộc Tồn và Tràng Sinh. Cũng như vậy với tuổi Tân ( Tỵ Dậu Sửu) +Kim Cục khi Tử Tham ở Dậu.

Mệnh Thân có cách này thêm Khoa Quyền Lộc Khôi Việt Tả Hữu Xương Khúc ( với H́nh Tướng đẹp) cũng được Quư Hiển, nhưng mang một tâm trạng chán chường yếm thế ; công danh thăng trầm v́ Quan Lộc có Liêm sát đắc địa ( tuy lên nhanh nhưng xuống mau ); cung Tài Bạch có Vũ Phá nên tiền tài tán tụ như mây trôi. Sở dĩ người Tử Tham luôn luộn mang một tâm trạng xuất thế, thích ngao du sơn thủy, giang hồ bầu rượu túi thơ v́ có Danh Vọng lẫy lừng rồi cũng găy đổ ; cuộc Đời nhiều thăng trầm, trôi nổi, cố dấn thân biết mấy rồi cũng trở thành KHÔNG – lư do Tử Vi tượng trưng cho người chính nhân quân tử - Tham Lang là con chó Sói tham tàn - tượng trưng một tướng cướp giang hồ phóng đăng, một tiểu nhân tâm trạng hẹp ḥi v́ vậy Nội Tâm luôn luôn mâu thuẫn giằng co giữa việc làm Thiện Ác, chính tà – cũng như ông Vua được pḥ tá bởi Quân Sư bất tài. Cách này thêm Đào Hoa không có sao giải c̣n được gọi là Đào Hoa phạm chủ luôn luôn có ư tưởng tà dâm làm những điều dâm loạn, có ẩn ức sinh lư mạnh. Nếu ngộ Kiếp Không không vong lạc hăm hay Hung Sát tinh đồng cung không cô đơn cũng Tu hành 10 người th́ 9 người muốn xuất thế - nếu không – cũng chán mùi tục lụy xa lánh công danh phù phiếm, tiền bạc phù vân …thích làm bạn với trăng thanh gió mát, vui thú điền viên nơi thôn dă. Có cách này dù công danh tuyệt đỉnh cũng nên biết thời thế rút lui đúng lúc, nếu không cũng găy đổ nửa đường, v́ vậy Phú có câu :

Tử Vi Măo Dậu ngộ Kiếp Không gia sát vi cô đơn Tăng Đạo.

Ở số người có cách Tử Tham hợp mạng thêm Trung Tinh đắc cách biểu hiện một Chính Nhân (ảnh hưởng lớn của Tử Vi át chế Tham Lang với điều kiện người không thấp bé, mặt không choắt, ngũ quan không khuyết hăm + bàn tay có 3 chỉ Sinh Đạo, Tâm Đạo và Trí Đạo tạo thành chữ M ngay ngắn không găy khúc hay đứt quăng ) có ḷng Nhân Hậu, tính t́nh Khoan Thai song hiếu động (ảnh hưởng của Sát Phá Tham)- tâm hồn hơi yếm thế (đầy mâu thuẫn giữa Tử Vi và Tham Lang ). Cung Quan Lộc có Liêm Sát đắc địa nên cuộc đời luôn luôn du vào thế phải dấn thân trong Công Danh ch́m nổi để dễ có thăng trầm đổ vỡ mà mang tâm trạng chán chường !- v́ cây muốn lặng song gió chẳng đừng ! Tốt hơn hết là dù công danh có tuyệt đỉnh cũng nên rút lui đúng lúc, v́ nếu không cũng đổ vỡ nửa chừng.

Nếu gia thêm Sát tinh Không Vong cung Thê Tử kém nên đi Tu th́ hơn, nếu không đi tu được th́ cũng nên vui thú điền viên, lấy trăng thanh gió mát làm bầu bạn th́ mong yên thân để mà hưởng lộc đến già.

Cách Tử Tham thua xa cách Tử Vi Tư Ngọ hay cách Tử Phủ song làm việc ǵ cũng được, nếu thêm Khôi Việt Xương Khúc Tả Hữu trong môi trường Văn Hoá dễ nổi danh nếu thêm tam minh Đào Hồng Hỉ - hướng về Kỹ Nghệ Kinh Doanh cũng dễ dàng thành công, song cung Tài Bạch có Vũ Phá ( tiền vào tay mặt ra tay trái) nên tiền tài khó tụ ; tốt hơn hết người có cách này làm Phó th́ bền ( hay làm Cố Vấn ) – cũng không nên đứng tên trong bất cứ của cải nào của chính ḿnh. Nhờ Tam Giác ( Phúc Di Phối) có cách Phủ Tướng triều viên : xuất thân từ ḍng họ Danh Vọng+người phối ngẫu cộng nghiệp cũng tài hoa hỗ trợ đắc lực – âu cũng là luật bù trừ.  
 

 

  ( bài Kỳ Sau  Thiên Phủ thủ Mệnh )

 

 

 

 

 

 

 

GS PHẠM  K VIÊM

nguyên Giáo Sư TOÁN
Sài G̣n & Đà Lạt


 

 

   

 

www.ninh-hoa.com