www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

 TVI & PHONG THỦY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Main Menu

 
 

 

 

GS PHẠM  K VIÊM

nguyên Giáo Sư TOÁN
Sài G̣n & Đà Lạt


 

 

 

 

Bản Chất của Thiên Phủ thủ Mệnh Thân


Ta đă biết Tử Vi đứng đầu cḥm Sao Tử Vi gồm 6 sao : Tử Vi, Thiên Cơ, Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Đồng và Liêm Trinh xếp theo một thứ tự định sẵn theo chiều nghịch ( thực ra là chiều Dương trong Toán Học - chiều ngược của Kim đồng hồ ). Thiên Phủ đứng đầu cḥm Sao Thiên Phủ gồm 8 sao : Thiên Phủ, Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn, Thiên Tướng, Thiên Lương và Phá Quân xếp theo chiều thuận. Do vị trí an sao, 14 chính tinh thường chia làm 4 bộ quen thuộc: Tử Phủ Vũ Tướng, Sát Phá Tham( Liêm), Cơ Nguyệt Đồng Lương và Cự Nhật. Bài trước đă nói về sao Tử Vi thủ Mệnh Thân, các bài kế tiếp nói về vai tṛ c ác sao c̣n lại trong Bộ 4 Tử Phủ Vũ Tướng. Đáng lẽ khi nói về bộ Tử Phủ Vũ Tướng, đại diện một mẫu người cương nhu ḥa hợp trong Tư Tưởng (Mệnh ) hay trong Hành Động ( Thân ) 4 sao đó kết hợp chặt chẽ tác động lẫn nhau, chỉ cần đưa ra một H́nh Ảnh tượng trưng tổng quát. Song muốn đi vào chi tiết từng sao một - nhấn mạnh vai tṛ riêng của sao đó, trong thế kết hợp để biết rơ bản chất con người cùng sở trường và sở đoản để đương số dựa vào đó, biết ḿnh, biết người- từ đó phát huy tối đa sở trường c ủa m ́nh trong cuộc sống. Nhất là các bạn trẻ biết vào đó để hướng về học hành Bộ Môn mà ḿnh có nhiều sở đắc và năng khiếu để dễ phát huy nghề nghiệp cho mai sau.

Bài này đi sâu vào h́nh ảnh của sao Thiên Phủ của bộ Tử Phủ Vũ Tướng. Thiên Phủ ( kho trời) thuộc Nam đẩu tinh – âm thổ - chủ về tài lộc uy quyền. Miếu tại Dần, Thân, Tư, Ngọ - Vượng tại Th́n, Tuất -  Đắc tại Tị, Hợi, Sửu, Mùi – B́nh Ḥa tại Măo Dậu. Đó là công lư ( axiomes) về vị trí của Thiên Phủ  ( không thể thắc mắc cung Dần thuộc dương Mộc, Thiên Phủ thuộc Âm Thổ - Mộc khắc nhập Thổ mà Thiên Phủ lại Miếu tại Dần trong khi đó cung Măo thuộc Mộc mà lại b́nh ḥa ). Vị trí của Thiên Phủ suy từ vị trí của Tử Vi, đối xứng của Tử Vi qua trục Dần Thân. Cũng như Tử Vi, Thiên Phủ rải đủ trên 12 cung của Thiên Bàn. V́ tính đối xứng qua trục Dần Thân nên chỉ có 6 vị trí đáng chú ư.

Thiên Phủ đi kèm với 1 chính tinh thuộc cḥm Tử Vi : 1) Tử Phủ, 2) Liêm Phủ, 3) Vũ Phủ.

Thiên Phủ Độc Thủ : Thiên Phủ ở Tị hay Hợi - ở Măo hay Dậu - ở Sửu hay Mùi. Song để dễ tŕnh bày trong thế Tam Hợp ta chỉ xét đến 2 trường hợp : 4) Thiên Phủ ( Tị Dậu Sửu ) 5) Thiên Phủ ( Hợi Măo Mùi ).

 

I)   Thiên Phủ đi kèm với một chính tinh (đồng cung).

 

1)                TỬ PHỦ

Tại Dần Thân Thiên Phủ bao giờ cũng đồng cung với Tử Vi gọi tắt là bộ 2 Tử Phủ. Hai sao này cùng là hành Thổ, song ảnh hưởng của Tử Vi lấn át Thiên Phủ. Người xưa ví Tử Vi là vua th́ Thiên Phủ đại diện cho vị Thừa Tướng pḥ tá cho Tử Vi. Ở người Nữ là vai tṛ Hoàng Hậu ( trong vài lănh vực ). Thiên Phủ là h́nh tượng đẹp của Nữ Nhân, tính nghiêm trang, cẩn trọng, nhân hậu, Quư phái, vẫn có vẻ đẹp tươi như hoa mới nở, thu hút người khác phái với tính cách nể v́ ; không quyến rũ theo cách Đào Hoa. Ở số đắc cách, hợp mạng là mẫu người Mệnh Phụ vượng phu ích tử.

 

Cách này đă nói ở bài Tử Vi (ở mục Tử Phủ), ảnh hưởng Tử Vi lấn lướt Thiên Phủ nên người Nữ có cách này thường mang nhiều nam tính ( trựơng phu) vẻ mặt không nhu thuận bằng ảnh hưởng mạnh của Thiên Phủ ( như cách Liêm Phủ, Vũ Phủ hay Thiên Phủ độc thủ ).

 

Cách Tử Phủ ( xem lại bài nói về sao Tử Vi ) được lợi thế cả 4 sao đều đắc cách - hợp vị trí của Quan Lộc : quan cư quan vị ( Liêm Tướng tại Quan Lộc )- tài cư tài vị ( Vũ Khúc là Tài tinh đóng tại Tài Bạch).

Đóng tại Dần - nếu là tuổi Giáp ( Dần Ngọ Tuất ) được ăn cách Song Lộc thêm Hóa Khoa chiếu Mệnh. Giáp Dần mạng thủy, Giáp Tuất mạng hỏa không phù Mệnh bằng Giáp Ngọ ( kim ). Nếu thêm Hỏa Cục được ṿng Tràng Sinh – thêm cách Sinh Mộ Vượng. Tuy nhiên cung Phối ( Thê hay Phu ) gặp Phá Quân, nhất là cung Tử Tức gặp Thái Dương ngộ Hoá kỵ, âu là cũng là luật bù trừ !

 

Đối với Nữ Nhân gặp cách Tử Phủ : hào chồng kém- bất b́nh đẳng trong Phu – đương nhiên khó ḥa hợp ở sự nể v́.

 

Đóng tại Thân - nhất là tuổi Canh ( Thân Tư Th́n ) lại thêm cách Minh Lộc Ám Lộc, Cung Tài Bạch được Tam Hoá Liên Châu. Cục Thổ hay Cục Thủy c̣n ăn ṿng Tràng Sinh ; với Dương Nam cung Quan Lộc luôn luôn được Đế Vượng ( maximum). Song tuổi Canh lại bất lợi cho Cung Phối bị Triệt- nếu là Canh Th́n c̣n vướng thêm Tuần tại Mệnh ( sinh giờ Tỵ Hợi bất lợi ở Mệnh Tuần Thân Triệt ; cung Tài và Phối gặp Kiếp Không ). Đối với các tuổi khác gặp cách Tử Phủ vắng bóng Hung Sát tinh - dù ít trung tinh đắc cách vẫn ăn.

 

Mẫu người Tử Phủ phát huy trong lănh vực Kinh Tế, Ngân Hàng, Tài Chính th́ thành công rực rỡ. Trong Môi Sinh bao giờ cũng ở vị trí trưởng thượng được nể v́.

 

Gặp Tuần Triệt hay gia thêm Ḱnh Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp ( dù Không Kiếp đắc địa - giờ Măo Dậu ) độ số tuy giảm nhưng vẫn hơn nhiều cách khác.

 

2)                LIÊM PHỦ

Tại Th́n Tuất thuộc Thổ, Thiên Phủ bao giờ cũng đồng cung với Liêm Trinh hành Hoả hợp với hành Thổ của Thiên Phủ tạo thành bộ đôi Liêm Phủ (địa lợi ). Liêm Trinh tuy là sao Đào Hoa, tù tinh, song đứng cặp với Thiên Phủ, vai tṛ Thiên Phủ lấn át Liêm Trinh. Nhị hợp với Thiên Phủ bao giờ cũng có Thái Dương : kho trời có tốt nếu được soi sáng ; nên Liêm Phủ tại Tuất đắc cách hơn Liêm Phủ tại Th́n được Nhật Nguyệt tịnh minh ở Cung Nô Bộc tốt nhị  hợp ( bạn bè, đệ tử hết ḷng pḥ trợ).

 

Mệnh Liêm Phủ cung Quan Lộc bao giờ cũng có cặp Vũ Tướng, cung Tài Bạch có Tử Vi độc thủ. Nếu sinh giờ Dần Thân hay Th́n Tuất : Mệnh Thân nằm trên đỉnh của Tam Giác ở vị trí Tam Hợp - được hưởng trọn bộ Tử Phủ Vũ Tướng, vắng bóng sát tinh cuộc đời không Quư cũng phú.

 

Đối với các tuổi thuộc con nhà Giáp Tư ( Giáp Tư, Ất Sửu, Bính Dần, …, Quư Dậu) nếu Mệnh có Liêm Phủ tại Tuất th́ bị Tuần vây kín Mệnh. Các tuổi Giáp lại bị thêm Triệt tại cung Phối ( song nhờ Triệt đáo kim cung mà cản được Phá quân hăm địa).


Đối với lứa tuổi có hàng Can Đinh Kỷ mạng Hỏa hay Thổ lại được Lộc Tồn ( Lộc trời cho : đại phú do Thiên, tiểu phú do cần ) đóng tại Tài Bạch. Tuy Lộc Tồn lạc vị âm dương, song nếu nhiều trung tinh đắc cách - nhất là sinh vào tháng giêng hay tháng 7 lại được cặp Tả Hữu thủ chiếu- nếu H́nh Tướng phương phi bệ vệ, nghiêm trang vẻ mặt đoan chính, tam đ́nh cân xứng, ngũ quan đầy đặn không khuyết hăm : về phương diện Phú chắc chắn hơn người.

 

Đóng tại Th́n, lứa tuổi có hàng Can Bính Tân bất lợi v́ Triệt tại Mệnh thêm Ḱnh Dương hay Đà La thủ hay chiếu Mệnh : thủa thiếu thời vất vả, công danh thăng trầm ; dù sao cũng vẫn dễ vượt qua khó khăn trở ngại hơn các cách khác ở Trung và Hậu Vận. Tuổi Quư dù được Lộc Tồn đứng cặp với Tử Vi tại cung Tài – nhưng bị Triệt th́ dù có giàu sang cũng không bền.

 

   Mệnh Liêm Phủ dù được Tử Vi tam hợp, đối với Nam Nhân, tuy ít uy nghi, ít tính chế ngự như Tử Vi thủ Mệnh, song nhân hậu dễ thu hút cảm mến của người đối diện.


 Đối với Nữ nhân, Thiên Phủ là h́nh tượng đẹp nhất - về tính t́nh, phong thái, đức độ. Không có hiếu động dữ dằn như cách Sát Phá Tham, thụ động như Cơ Nguyệt Đồng Lương. Vẻ người Thiên Phủ thu hút pha thêm niềm kính nể đối v
i người khác phái. Dù có bị khắc chế tại Mệnh – đi vào vận Đào Hồng Hỉ ngộ Kiếp Không, Riêu Y H́nh Kỵ - dù có bị chao đảo trong lănh vực T́nh Cảm, song dễ dàng trở về bản chất cũ khi hết hạn – không bị tuột dốc như Sát Phá Tham hay Vô Chính Diệu. Đương nhiên tuổi Giáp ăn ở cách Liêm Phủ tại Tuất ( nhất là Dần Ngọ Tuất) và tuổi Canh với Liêm Phủ tại Th́n ( nhất là Thân Tư Th́n ). Sau đây là vài câu Phú do kinh nghiệm của người xưa để lại nói về cách Liêm Phủ :

Thiên Phủ lâm Tuất, hữu tinh phù, phú Quư song toàn.

Thiên Phủ Tuất cung vô sát tấu

Giáp Kỷ  nhân hoạnh phát danh tài.

Thiên Phủ cư Tuất, Th́n, Thiên Tướng lai triều

Giáp nhân nhất phẩm chi quư.

 


3)               
VŨ PHỦ

 

Đóng tại Tư Ngọ Thiên Phủ đi cặp với Vũ Khúc gọi tắt là Vũ Phủ. Vũ Khúc thuộc kim, tính t́nh cô độc, nguyên tắc cứng rắn, t́nh cảm che dấu kín đáo, khó tính ; đó là Tài Tinh chủ về tài lộc. V́ Thổ sinh Kim nên vai tṛ của Thiên Phủ chỉ ở h́nh thức ( vỏ bọc ) của những người mạng kim, thủy - nhất là nếu h́nh tướng nhỏ thấp với khuôn mặt không đầy ( má hóp ) không ăn về Thiên Phủ. Một cặp tài tinh đi song song nên dù không đắc thế ( thiên thời : Mệnh nằm trong tam đỉnh Thái Tuế, Quan Phù, Bạch Hổ), đắc vị ( vị trí âm dương và địa lợi : hành của cung không tương hợp với hành của bản Mệnh ) không giàu sang vẫn No Đủ cả đời, ngay cả khi bị Tuần và Triệt.

 

  Những người Vũ Phủ có khiếu về mặt Quản Trị xí nghiệp, Kinh Doanh, Ngân Hàng, Tài Chính- nếu phát huy sở trường về mặt này th́ dễ thành công. Dù có làm nghề khác th́ phương diện tiền bạc không bao giờ thiếu !

 

 Mệnh Vũ Phủ th́ Quan Lộc bao giờ cũng có cặp Tử Tướng ( quan cư quan vị ) ; cung Tài Bạch có Liêm Trinh độc thủ ( lạc vị). Nếu ảnh hưởng mạnh của Thiên Phủ cộng với h́nh tướng bệ vệ, tam đ́nh cân xứng, ngũ quan đầy đặn không khuyết hăm, hai bàn tay có 3 chỉ Sinh Đạo, Tâm Đạo và Trí Đạo không đứt quăng gẫy khúc tạo thành chữ M đẹp th́ phương diện Phú Quư vẫn được vẹn toàn như cách Tử Phủ ; nhưng về tiền bạc có kém đôi chút so với cách Tử Phủ ( hơi lép vế ở cung Tài Bạch ). Trái lại, nếu ảnh hưởng mạnh của Vũ Khúc th́ phương diện t́nh cảm trong đời sống lứa đôi dễ có vấn đề ( Phu Thê có Phá Quân Th́n Tuất : khác nhau v́ bản chất, đối lập trong hành động). Mệnh Vũ Phủ tại Ngọ lợi cho các Tuổi có Can Đinh Kỷ +Hỏa Cục tuy không được ṿng Thái Tuế (yếu về thiên thời) nhưng được hưởng 2 ṿng Lộc Tồn và Tràng Sinh, nhất là có 3 Tài Tinh đắc cách đóng tại Mệnh. Tuổi Giáp ( Dần Ngọ Tuất) sinh giờ Th́n Tuất nếu thêm Hỏa Cục cũng được hưởng trọn cách Tử Phủ Vũ Tướng trong trường hợp này.Riêng tuổi Kỷ với Mệnh Vũ Phủ tại Ngọ tuy được Song Lộc đồng cung nhưng lại bị Thiên không ( thủ Mệnh cho người tuổi Tỵ ) hay bị Thiên Không tại Quan Lộc ( cho người tuổi Dậu ) ; Thiên Không tại Tài Bạch ( cho người tuổi Sửu) c̣n các tuổi khác như ( Hợi Măo Mùi ) th́ bị Thiên Không chiếu (Mệnh Quan Tài ) : cuộc đời dễ bị thăng trầm về 2 mặt Công Danh và Tài Lộc. Riêng tuổi Đinh với Mệnh Vũ Phủ tại Ngọ được thêm cách Minh Lộc ám Lộc, dù không được như cách Tử Phủ, nhưng vẫn Phú Quư hơn người. Các tuổi Canh, nhất là bộ ba (Thân Tư Th́n) hợp với Mệnh Vũ Phủ đóng tại Tư - nếu thêm Thổ Cục hay Thủy Cục được hưởng trọn 3 ṿng Thái Tuế, Lộc Tồn và Tràng Sinh cho Dương Nam và Âm Nữ ( nhưng Dương Nam vẫn được lợi thế hơn Âm Nữ). Các tuổi khác được cách này th́ độ số giảm bớt so với tuổi Canh.

 

Với 2 tài tinh Thiên Phủ và Vũ Khúc, vai tṛ nhị hợp của cặp Thái Dương ( cho Thiên Phủ ) và Thái Âm (cho Vũ Khúc ) rất quan trọng. Kho của có được soi sáng tốt bởi Nhật Nguyệt th́ mới phát huy mạnh khả năng tài lộc của Vũ Phủ.

II)        THIÊN PHỦ Độc Thủ

Có 6 cung trên Thiên Bàn ( Lá Số) tại đó Thiên Phủ đứng một ḿnh (độc thủ ) : Hợi Măo Mùi và Tị Dậu Sửu.

-       Tại Tị hay Hợi sự phối trí 14 chính tinh như cách Tử Sát.

-        Tại Măo hay Dậu sự phối trí 14 chính tinh như cách Tử Phá.

-        Tại Sửu hay Mùi sự phối trí 14 chính tinh như cách Tử Tham.

 Trong 6 vị trí này nếu Thiên Phủ độc thủ tại Mệnh th́ Quan Lộc bao giờ cũng có Thiên Tướng độc thủ ; cung Tài Bạch vô chính diệu, những cách này c̣n được gọi là Phủ Tướng Triều Viên cách.

Để dễ tŕnh bày trong thế Tam Hợp ta chỉ xét đến 2 trường hợp chính : Thiên Phủ ( Tị Dậu Sửu ) và Thiên Phủ ( Hợi Măo Mùi ).

 

1)                THIÊN PHỦ ( Tị Dậu sửu )

      a)                Thiên phủ tại Tị

   Cung Tị thuộc âm hỏa - hỏa sinh thổ, hành của Thiên Phủ. Mệnh Thân đóng tại Tị có Thiên Phủ Độc Thủ ; những người tuổi ( Tị Dậu Sửu ) được hưởng ṿng Thái Tuế, nếu Kim Cục lại ăn thêm ṿng Tràng Sinh. Dù đứng một ḿnh nhưng vẫn được Tử Vi trực chiếu. So với 3 cách Tử Phủ, Liêm Phủ và Vũ Phủ, Thiên Tướng tại Quan Lộc tuy được quan cư quan vị - nhưng không phát huy được vai tṛ của ḿnh, cung Tài Bạch lại vô chính diệu nên độ số so với 3 cách trên đương nhiên thua sút.

 Tuổi Bính Mậu được hưỏng thêm Lộc Tồn tại Mệnh, song tuổi Bính bị Triệt tại Mệnh nên thủa thiếu thời long đong vất vả, dù có hợp mạng ( Thổ hay Kim ) Thiên Phủ và Lộc Tồn tuy có phù Mệnh, nhưng với Lộc mẻ  th́ cuộc đời về tiền bạc lúc có lúc không – song chắc chắn không bao giờ nghèo  ( v́ cung Phúc Đức đẹp )- đủ ăn th́ cuộc đời b́nh thản, có tiền vô là có nhiều chuyện phải lo. Nhật Nguyệt lại không thuận vị, nếu Ly hương sẽ làm ăn khá.

Đối với tuổi Mậu, nếu sinh tháng 6 được cách tam hoá liên châu hội Tả Hữu - cẩm thượng thiêm hoa – Phúc Đức và Phụ Mẫu cũng được hưởng vị trí sao đắc địa, nhưng Tài ngộ Triệt – cung Phu Thê Liêm Phá ngộ Kỵ, trong cuộc đời hai mặt này cũng có vấn đề khi vận số (Đại Vận và Tiểu Vận trùng phùng). Song nếu biết mà thản nhiên đón nhận hay t́m phần tử khắc chế để giảm bớt độ số th́ cuộc đời cũng bớt ngỡ ngàng.

Tuổi Tân ( Tị Dậu Sửu ) cũng được hưởng cách này dù Mệnh ngộ Triệt, song Quan Lộc và Tài Bạch đẹp, kể cả Phúc Đức, nên chỉ bị lao đao ở Tiền Vận - từ Trung Vận đến Hậu Vận cuộc đời đắc thế hơn.

      b)  Thiên Phủ tại Dậu

Cung Dậu thuộc âm kim - thổ sinh kim- Thiên Phủ tuy ở vị trí sinh xuất nhưng cũng giống như Thiên Phủ tại Tị những người thuộc Tam hợp ( Tị Dậu Sửu )+Kim Cục vẫn được hưởng cách Phủ Tướng Triều Viên – như câu Phú của người xưa để lại :

Phủ Tướng đồng lai hội Mệnh cung, toàn gia thực lộc.

Các tuổi khác dù mất thiên thời vẫn được hưởng Thiên Phủ soi sáng bởi Thái Dương đắc vị, nếu lại thêm trung tinh đắc cách, nhất là sinh vào tháng ( 2, 6) hay giờ sinh ( Sửu, Tị ).

          Thiên Phủ, Xương Khúc, Tả Hữu cao đệ ân vinh.

Đối với tuổi Tân được lợi thế Lộc Tồn tại Mệnh, nếu sinh giờ Tị hay Sửu :

Thiên Phủ phùng Khúc, Lộc Tồn, cự vạn chi tứ.

Câu Phú trên đă nói lên phương diện Phú Quư của bản số. Các giờ khác vẫn khá v́ Điền Trạch được Cự Môn cư Tư ( thạch trung ẩn ngọc ).


      c)        Thiên Phủ tại Sửu

Cung Sửu thuộc âm thổ - nên dù từ định nghĩa Thiên Phủ ở vị trí b́nh hoà, nhưng theo kinh nghiệm những người có Thiên Phủ tại Sửu ( với h́nh tướng + bàn tay đẹp ), dù Thiên Tướng hăm tại Tỵ, Thái Dương hăm tại Tư. Thuả thiếu thời không phát, song trung vận và hậu vận vẫn được hưởng ở thời điểm Thái Dương sáng ( thời điểm này tùy theo vị trí nơi hoạt động của đương số so với nơi sinh ). Đối với tuổi Mậu và Quư dù Mệnh có bị Triệt, song tuổi Mậu có Lộc Tồn tại Quan Lộc, tuổi Quư được nhị hợp Lộc ( hay giáp Lộc). Đối với 2 tuổi Bính Tân công danh thay đổi thất thường v́ Quan Lộc có Thiên Tướng ngộ Triệt. Nói chung 3 vị trí ( Tị Dậu Sửu ), Thiên Phủ giữ vai tṛ ngang nhau ; độ số tăng giảm tùy thuộc vào Thái Dương và vị trí của 2 ṿng Thái Tuế và Lộc Tồn.

 

2)    THIÊN PHỦ ( Hợi Măo Mùi )

Ở thế Mộc, 3 cung Hợi Măo Mùi đều thuộc âm : Hợi ( thủy ), Măo ( mộc ), Mùi ( thổ). Thiên Phủ thuộc âm Thổ, nên ta thấy Thiên Phủ đắc cách tại Mùi hơn tại Măo hay Hợi. Vả lại Thiên Phủ tại Mùi luôn luôn được Thái Dương cư Ngọ ( Nhật lệ trung thiên ) ở cung Huynh Đệ nhị hợp qua (được hỗ trợ đắc lực của anh chị em ruột thịt và họ hàng trong cuộc sống ).

 

Mệnh tại Mùi có Thiên Phủ thủ Mệnh ngoài cách Phủ Tướng Triều Viên ( như Thiên Phủ Tị Dậu Sửu ) c̣n được hưởng thêm cách giáp Nhật Nguyệt tịnh minh. Hơn nữa Thiên Tướng thuộc thủy đóng tại Hợi thuộc âm thủy – như vậy Thiên Tướng đắc vị tại Quan Lộc. Với tuổi Ất ( Hợi Măo Mùi )+Mộc Cục  được hưởng 3 ṿng Thái Tuế, Lộc Tồn và Tràng Sinh ( tuy có giảm với Triệt tại Mệnh ở thủa thiếu thời). Với Đinh Kỷ ( Hợi Măo Mùi ) tuy được hưởng ṿng Thái Tuế, Mộc Cục thêm ṿng Tràng Sinh nhưng Mệnh gặp Ḱnh Dương

 

 Dù Ḱnh đắc địa tại Tứ Mộ ( dễ có rủi ro thương tích) - nếu lại sinh vào các tháng ( 3, 7, 11) th́ c̣n e Riêu Y H́nh Kị ( sinh giờ Măo th́ đời đủ bộ oan nghiệt, nhưng Thân cư Di nên luôn luôn đổi Môi Sinh th́ cuộc đời lại khá ). Với tuổi Nhâm ăn được Thiên Phủ hội Lộc Tồn tại Hợi – nhưng Nhâm ( Dần Ngọ Tuất ) lại đụng Thiên Không !  

 

 

 

 

 

 

Bài Kỳ Sau : Bản Chất của Thiên Tướng thủ Mệnh

 

 

 

 

 

 

GS PHẠM  K VIÊM

nguyên Giáo Sư TOÁN
Sài G̣n & Đà Lạt


 

 

   

 

www.ninh-hoa.com