www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

 TVI & PHONG THỦY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Main Menu

 
 

 

 

GS PHẠM  K VIÊM

nguyên Giáo Sư TOÁN
Sài G̣n & Đà Lạt


 

 

 

 

Bản Chất của Thiên Tướng thủ Mệnh


B
ài này nói riêng về vai tṛ của sao Thiên Tướng thủ Mệnh Thân trong Bộ Tử Phủ Vũ Tướng.

Từ quy luật định Vị Trí các sao chính : Hai sao cùng một Ṿng ở vị trí Tam Hợp khi nằm trên 1 Cấp Số Cộng có công sai là 4 như Thiên Tướng thuộc cḥm sao Thiên Phủ có vị trí (T=h+4) nên luôn luôn ở vị trí Tam Hợp với Thiên Phủ theo chiều thuận ( chiều của kim đồng hồ ) bất cứ ở vị trí nào - Nghĩa là nếu Mệnh có Thiên Tướng th́ Thiên Phủ bao giờ cũng đóng ở cung Tài Bạch.Trường hợp luôn Trực chiếu ( hay Xung Chiếu ) khi 2 sao là số hạng của 1 Cấp Số Cộng có công sai bằng 6 như Thiên Tướng với Phá Quân có vị trí ( T= p+6 ) nghĩa là khi Thiên Tướng ở Mệnh th́ Phá Quân bao giờ cũng ở Thiên Di ( thế trực chiếu cố định ). Thế trực chiếu lưu động khi 2 sao ở 2 ṿng khác nhau - nếu đồng cung ở vị trí x sẽ trực chiếu ở vị trí thẳng góc y với y=x+3 ( modulo 12).


Ta đă biết Thiên Phủ đối xứng của Tử Vi qua trục Dần Thân, hay nói cách khác Tử Phủ đồng cung tại Dần Thân sẽ trực chiếu tại Tị Hợi - cũng như Thiên Phủ, Thiên Tướng gặp các chính tinh (đồng cung ) với các sao của cḥm Tử Vi trong 3 vị trí : Tử Tướng đồng cung tại Th́n Tuất th́ sẽ trực chiếu tại Sửu Mùi ; Vũ Tướng đồng cung tại Dần Thân sẽ trực chiếu tại Tị Hợi ( giống các cặp Tử Phủ, Đồng Lương, Cự Nhật, Cơ Âm ) ; Liêm Tướng đồng cung tại Tư Ngọ th́ sẽ trực chiếu tại Măo Dậu ; các vị trí c̣n lại Thiên Tướng đứng một ḿnh (độc thủ ). Thiên Tướng không có sao Nhị hợp.

 

Thiên Tướng như danh xưng (ông Tướng nhà Trời ), Nam Đẩu Tinh thuộc dương Thủy, chủ về Quan Lộc và Phúc Thiện - Miếu tại Dần Thân ; Vượng tại Th́n Tuất ; đắc tại Sửu, Mùi, Tị, Hợi ; Hăm tại Măo Dậu.
Thiên Tướng bản tính ưa quyền hành, nhiều tự ái ( tự cao, tự đại ), hiếu thắng nhưng trực tính, thẳng thắn, không chấp nhận những ǵ khuất tất, ưa cứu khổn pḥ nguy, thấy sự bất bằng thích ra tay nghĩa hiệp. V́ c̣n là sao Đào Hoa nên cũng có tính bay bướm nhưng nghiêm trang, khó bị sa đọa như tính đào hoa của Tham Lang. Thiên Tướng c̣n tượng trưng cái Ấn - chủ về uy quyền và chức vị. Về h́nh tướng nếu hợp Mệnh ( Thủy, Mộc ) thân h́nh nở nang, cao vừa tầm da trắng và vẻ mặt đẹp đẽ uy nghi.Nếu mặt đen, da thô ảnh hưởng nhiều của Phá Quân : một lọai Nhạc Bất Quần, che dấu bản chất rất tài t́nh !.

 

Nếu đắc địa Thiên Tướng áp chế tất cả các tính hung ác của Hung Tinh ( Không Kiếp, Ḱnh Đà, Linh Hỏa, H́nh, Kỵ ), song rất sợ Tuần Triệt, nhất là Triệt. Gặp Triệt như ông Tướng mất đầu. Gặp nhiều Sát tinh thêm Triệt, nếu không có bệnh ở đầu ( tâm trí), mặt, tay chân – th́ công danh cũng hay thay đổi không bền ( khi Tiểu Vận cùng Đại Vận gặp dữ kiện này ). Muốn tránh hậu qủa của Thiên Tướng ngộ Triệt, trong công danh không bao giờ giữ chức Trưởng, nếu làm Phó hay Cố Vấn th́ bền. Trái lại khi đang ở Vận Bĩ gặp Triệt lại hanh thông- nhiều khi đang ngồi chơi sơi nước lại được mời ra tham chính hay có chức vụ mới- nhưng chắc chắn không bền. Thiên Tướng ngộ Triệt ở Mệnh Thân hay Quan Lộc - muốn hóa giải- nên thay đổi Phương Vị họat động trong Nghiệp Vụ luôn luôn- lúc đầu tuy có khó khăn nhưng càng thay đổi công danh nghề nghiệp càng phát triển.

 

 Nhắc lại : Đi cặp với một sao của cḥm Tử Vi th́ 4 chính tinh Tử Vi, Thiên Phủ, Vũ Khúc, Thiên Tướng tạo thành bộ Tử Phủ Vũ Tướng ( thật ra là 5 chính tinh kể cả Liêm Trinh, v́ trong cḥm Tử Vi, 3 sao Tử Vi, Vũ Khúc và Liêm Trinh luôn luôn Tam Hợp - tạo thành bộ 3 Tử Vũ Liêm- nên trong trường hợp khi Thiên Phủ hay Thiên Tướng gặp 1 trong 3 sao Tử Vũ Liêm là kết thành bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, song v́ thuật ngữ Tử Vi đă dùng quen trong nhiều Thời đại nên chỉ gọi là Tử Phủ Vũ Tướng ). Trường hợp Xung Chiếu xảy ra khi hai sao cùng ở một cḥm : như Thiên Tướng với Phá Quân ( cùng ở ṿng Thiên Phủ) nên luôn luôn ở vị trí Xung Chiếu bất kể ở vị trí nào trên Thiên Bàn. C̣n khi 2 sao ở 2 ṿng khác nhau trường hợp Xung Chiếu chỉ xảy ra khi 2 sao ở vị trí thẳng góc với trục Đồng Cung của 2 sao đó : như Tử Tướng đồng cung tại Th́n Tuất th́ sẽ Xung Chiếu ở Sửu Mùi. Liêm Tướng đồng cung tại Tư Ngọ th́ Xung Chiếu tại Măo Dậu. Vũ Tướng đồng cung tại Dần Thân th́ Xung Chiếu tại Tị Hợi (điều này cũng hiển nhiên khi Phá Quân cũng đồng cung với 1 sao của ṿng Tử Vi -Tử Phá, Liêm Phá và Vũ Phá). C̣n khi đứng một ḿnh th́ dù Độc thủ vẫn c̣n Thiên Phủ hỗ trợ tạo thành cách Phủ Tướng Triều Viên. Cặp này tự nó đă có nhiều giá trị tài sắc vẹn toàn không cần nhờ Tam Hóa ( Khoa quyền Lộc ) hỗ trợ như các chính tinh khác. V́ là vai tṛ lănh tụ, nên Thiên Tướng dù hiện diện ở vị trí nào, người có Thiên Tướng thủ Mệnh- cũng như Tử Vi – luôn luôn là bậc Trưởng Thượng trong Môi Sinh. Khác với sự nghiêm nghị, cẩn trọng của Tử Vi, người có Thiên Tướng thủ Mệnh vẻ mặt tuy cởi mở song không dễ ḥa đồng như Thiên Phủ, bởi tính thích hơn người- cao ngạo, nhiều mặc cảm tự tôn, khinh bạc thế nhân.

 

Đi cặp với Tướng Quân ( tiểu Thiên Tướng ) tạo thành cách Lưỡng Tướng ; đó là cách xuất tướng nhập tướng. Đối với tuổi Dương Nam, Âm Nữ - nếu Mệnh có Thiên Tướng và nếu Lộc Tồn đồng cung với Thiên Phủ tại Tài Bạch th́ được cách Lưỡng Tướng, trái lại Âm Nam, Dương Nữ th́ Lộc Tồn đóng tại Quan Lộc. Như vậy cách Lưỡng Tướng được trùng phùng bởi nhiều cách tốt nếu vắng bóng Hung Sát tinh tại Tam Đỉnh ( Mệnh Quan Tài ) th́ cuộc đời không qúy cũng phú. Trong Lănh Vực Quân Đội, những người có cách Lưỡng Tướng, nếu hợp Mệnh, chắc chắn trong Chu Kỳ tốt phải là hàng Tướng Lănh. Ở cách Lưỡng Tướng, nếu Thiên H́nh nằm trong tam đỉnh ( Mệnh Quan Tài ) th́ c̣n được hưởng thêm cách Binh H́nh Tướng Ấn. Song Thiên H́nh mà hiện diện trong tam đỉnh này, gặp Chu Kỳ xấu lại tác động ngược lại – chơi dao có ngày đứt tay là thế !. Đối với các lănh vực khác, thêm Khôi Việt, hoặc Xương Khúc, Khoa Quyền Lộc, trong Môi Sinh vẫn là bậc THẦY ( thầy thuốc, thầy tu, thầy giáo…). Những phần sau đây đi sâu vào Bản Chất của Thiên Tướng qua các Vị Trí.

 

I)  TỬ TƯỚNG

 

Đồng cung với Tử Vi tại Th́n hay Tuất, gọi tắt là Tử Tướng (xem lại bài Tử Vi). Mệnh đóng tại Th́n hay Tuất đều đủ bộ Tử Phủ Vũ Tướng thêm Liêm Trinh (hỏa) ở cung Quan và Phá Quân ( thủy ) ở Di hợp chiếu. Tử Vi là sao Thổ, Thiên Tướng thuộc Thủy mà Thổ khắc nhập Thủy, nên 2 sao này khi đồng cung (hay Xung chiếu) phải tùy thuộc vào hành của Mệnh cùng các yếu tố khác mới nêu rơ Bản Chất của đương số.

 

 Nếu mạng Thổ hay Kim vai tṛ Tử Vi át chế Thiên Tướng, hơn nữa được Thiên Phủ ( thổ) và Vũ Khúc (kim) hỗ trợ từ cung Tài Bạch và cung Nô từ ( Dậu Măo) nhị hợp qua. Mạng Mộc 2 sao này chỉ là vỏ bọc - mạng Hỏa cũng vậy nhưng nhờ ảnh hưởng hỏa của Liêm Trinh tiếp sức cho Tử Vi. Các Tuổi Bính Tân bị Triệt ở Mệnh : độ số giảm. Nếu được trùng phùng 3 ṿng Thái Tuế, Lộc Tồn và Tràng Sinh + h́nh tướng, bàn tay đẹp, vắng bóng Hung Sát tinh : đương nhiên không Qúy cũng Phú ; trong Môi Sinh là bậc Trưởng Thượng được nể v́. Phú đă có câu :

 

 Thiên Tướng Th́n Tuất khởi thị công danh.

 

Đóng tại Th́n, lợi cho các tuổi Canh ( Thân Tư Th́n) với Cục Thổ hay Cục Thủy, nhưng tốt nhất vẫn là Canh Tư mạng Thổ. Đối với Canh Thân ( mộc) ảnh hưởng mạnh ở Thiên Tướng và Phá Quân. Tử Vi chỉ là vỏ bên ngoài. Nếu đóng tại Tuất, với tuổi Giáp (Dần Ngọ Tuất ) + Cục Hỏa th́ có tuổi Giáp Ngọ mạng kim là tốt nhất. Các tuổi Đinh Kỷ, Cục Hỏa vẫn ăn với điều kiện mạng thổ hay kim tuy nhiên gặp Tuần tại Mệnh ( Đinh Sửu, Kỷ Măo) dễ có vấn đề tiền bạc ( cũng vậy với tuổi Ất Canh).

 

 Nếu mạng mộc hay mạng thủy vai tṛ Thiên Tướng nổi bật, nhất là Mệnh Thủy tuổi Tân – Phá Quân hỗ trợ Thiên Tướng nhiều khi át chế cả Tử Vi- nếu sinh giờ Măo Dậu, Thân cư Di lại được hỗ trợ của Nô Bộc (đàn em) gia thêm sát tinh là hạng người Gian Hùng nguy hiểm v́ ẩn dấu nanh vuốt dưới vỏ bọc Tử Tướng, bề ngoài trông như một Chính Nhân, nhưng hành động cực kỳ hung bạo gian ác ( một thứ Nhạc Bất Quần- vẫn được đàn em tôn vinh như một Anh Hùng : Lá số mẫu - Tuổi Tân Măo sinh giờ Măo ngày 6 tháng 6 ) .

 

Với bộ Tử Phủ Vũ Tướng, nhất là 3 sao Tử, Phủ, Tướng ( vai tṛ Lănh Tụ ) nếu trùng phùng nhiều yếu tố tốt - hướng về Văn Vơ đều là mẫu người Lănh đạo có tài chỉ huy. Trong lănh vực Kinh Doanh, Kỹ Nghệ cũng dễ dàng thành công v́ cung Tài Bạch có Vũ Phủ đó là cặp Tài Tinh cư Tài Bạch ( tài cư tài vị - nếu sinh giờ Th́n Tuất lại càng rơ nét )- nếu mạng Kim được hưởng trọn bộ đôi này, không kể hợp cả với Tử Vi - nhất là h́nh tướng lại một khối Vuông, mũi nở - chắc chắn giàu có lớn không bị thăng trầm dù Môi Sinh biến động. Sợ nhất là tuổi Bính Tân Mệnh đóng tại Th́n, nhất là tuổi Tân cả hai Tướng đều bị Triệt ! Đóng tại Tuất không lợi cho các Tuổi của ṿng Giáp Tư ( Giáp Tư, Ất Sửu, …Q Dậu ) v́ bị Tuần vây kín Mệnh – sinh giờ Tư Ngọ càng bất lợi hơn !.


 

II ) LIÊM TƯỚNG

Thiên Tướng đóng tại Tư hay Ngọ bao giờ cũng đồng cung với Liêm Trinh gọi tắt là Liêm Tướng. Thiên Tướng thuộc Dương Thủy, Liêm Trinh thuộc Âm Hỏa – v́ Thủy khắc nhập Hỏa nên vai tṛ Thiên Tướng át chế Liêm Trinh. Cùng là 2 sao có thêm tính đào hoa, nên những người Liêm Tướng mạng Kim Thủy hay Mộc không tránh được tính bay bướm nếu thêm bộ Tam Minh (Đào Hồng Hỉ ) lại càng chắc chắn hơn – dù nam hay nữ - gương mặt cũng đẹp đẽ dễ thu hút người khác phái . Nhờ vai tṛ Tử Phủ khắc chế Thiên Tướng, ngay cả bản chất kiêu kỳ của Thiên Tướng nên chỉ lẳng ngầm mà không lộ hẳn như Tham Lang, Phá quân hăm ngộ Đào Hồng.

 Mệnh Liêm Tướng th́ cung Quan Lộc bao giờ cũng có Vũ Khúc đắc cách tại Th́n Tuất, cung Tài Bạch có Tử Phủ đắc cách tại Dần Thân - lại được nhị hợp của Phụ Mẫu, xuất thân từ ḍng họ Danh Vọng ( Thất Sát triều đẩu ) đă giúp điều kiện thăng tiến từ thủa nhỏ. Cũng như cách Tử Phủ bộ Tử Phủ Vũ Tướng đắc cách trong trường hợp này. Liêm Tướng tại Tư tốt hơn Liêm Tướng tại Ngọ v́ các yếu tố sau :

-  Cung Tư thuộc Thủy hợp với hành thủy của Thiên Tướng.

-  Tử Phủ đắc vị tại Thân hơn tại Dần.

-  Bộ Nhật Nguyệt tịnh minh.

-  Đóng tại Tư hợp với tuổi Canh (Thân Tư Th́n ) Cục Thổ hay Cục Thủy được hưởng 3 ṿng Thái Tuế, Lộc Tồn và Tràng Sinh - bất lợi cho các tuổi Mậu, Qúy v́ Triệt tại Mệnh. Đóng tại Ngọ hợp với tuổi Giáp ( Dần Ngọ Tuất )+ Cục Hỏa - lại được thêm cả cách Lưỡng Tướng đương nhiên vai tṛ lănh đạo dễ nổi bật. Nhất là trong Quân Đội – đó là vai tṛ Tướng Lănh chỉ huy. Về lănh vực Kinh Tế, Ngân Hàng, Tài Chính cũng dễ thành công v́ Vũ Khúc (tài tinh) tại Quan Lộc, Tử Phủ ( vừa là Quyền tinh, Tài tinh ) tại Tài Bạch - bất lợi cho các người tuổi Ất Canh v́ Triệt tại Mệnh. Các tuổi Đinh Kỷ cũng ăn trong trường hợp này, tuy có bất lợi về tiền bạc cho tuổi Đinh v́ Tài ngộ Triệt - tuổi Kỷ cung Phúc ngộ Triệt : ḍng họ ly tán. Các tuổi khác vẫn ăn, ít nhất cũng Thập Niên quư hiển khi vận số đi vào Chu kỳ đẹp.

 

III ) VŨ TƯỚNG

 

Đóng tại Dần Thân Thiên Tướng đồng cung với Vũ Khúc. Vũ Khúc thuộc Kim, Thiên Tướng thuộc Thủy – Kim sinh nhập Thủy. Vũ Khúc hỗ trợ cho Thiên Tướng- song Vũ Khúc bản chất cô đơn khó tính. Thiên Tướng tuy h́nh tướng uy nghi nhưng kém nghiêm nghị và chế ngự như Tử Vi, ít nhân hậu và độ lượng như Thiên Phủ, bản chất ưa quyền hành, hiếu thắng, độc đóan, nhiều tự ái, tự tôn nhiều hơn tự ti- về phương diện bay bướm ít hơn so với Liêm Tướng. Người Vũ Tướng thủ Mệnh có hai tính t́nh đối nghịch cùng nằm trong 1 bản chất : nếu mạng Kim nặng về Vũ Khúc, mạng Thủy hay Mộc nghiêng về Thiên Tướng. Mạng Hỏa Thổ quân b́nh giữa hai tính cách. Nếu h́nh tướng đẫy dà mặt đầy đặn tươi đẹp là ảnh hưởng lớn của Thiên Tướng. Trái lại khuôn mặt xương xương, má hóp cằm nhọn th́ ảnh hưởng nhiều của Vũ Khúc.

Đối với mạng Thổ, Thiên Tướng chỉ là vỏ bọc - chịu ảnh hưởng lớn của Tử Vi từ Quan Lộc chiếu về và Thiên Phủ từ Tài Bạch chiếu qua.

 Song người Mệnh Vũ Tướng dù trong Môi Sinh có vào hàng Trưởng Thượng vẫn khó tính ít được ḷng người chung quanh - nếu thêm Cô Qủa thủ Mệnh đương nhiên sự khó tính càng lộ rơ. Nếu được trùng phùng 3 ṿng Thái Tuế, Lộc Tồn và Tràng Sinh th́ đỡ khó tính hơn v́ ảnh hưởng của Long Phượng.

Trong 3 cách Tử Tướng, Liêm Tướng và Vũ Tướng th́ cách nào cũng được hưởng trọn vẹn bộ Tử Phủ Vũ Tướng đắc địa và đắc vị v́ nằm trong Tam Đỉnh ( Dần Ngọ Tuất ). Mệnh có Vũ Tướng th́ Quan Lộc có Tử Vi độc thủ, Tài Bạch có Liêm Phủ tùy theo hành của Mệnh độ số tăng giảm tùy theo từng sao trong bộ đó. Đương nhiên Vũ Tướng tại Dần vẫn hơn Vũ Tướng tại Thân v́ Tử Vi và bộ Nhật Nguyệt đắc vị. Với Vũ Tướng tại Dần lợi cho tuổi Giáp (Dần Ngọ Tuất) + Cục Hỏa - được hưởng đủ 3 ṿng Thái Tuế, Lộc Tồn và Tràng Sinh. Sinh giờ Tư Ngọ, Dần Thân, Th́n Tuất đều qúy hiển. Giờ Sửu Mùi không bền v́ Cung Phúc kém. Giờ Tỵ Hợi bất b́nh đẳng ở Phối ( Phu Thê). Vũ Tướng tại Dần không lợi cho tuổi Nhâm Đinh v́ Mệnh ngộ Triệt.

 

 Vũ Tướng ở Thân th́ lợi cho các tuổi Canh (Thân Tư Th́n) + Cục Thổ hay Cục Thủy sinh giờ ( Tư Ngọ, Dần Thân, Th́n Tuất). Sinh giờ (Sửu Mùi, Tị Hợi) kém hơn, nhất là các tuổi Giáp Kỷ Ất. Các tuổi khác dù không đủ 3 ṿng Thái Tuế, Lộc Tồn và Tràng Sinh vẫn hưởng Lộc trong thập niên khi vận số đi vào chu kỳ đẹp.

 

 

IV) THIÊN TƯỚNG Độc Thủ

 

1)  Thiên Tướng (Tị Dậu Sửu)

 
Đóng tại Tam Hợp (Tị Dậu Sửu ) : Tại Tị ( hỏa) vị trí của 14 Sao chính xếp đặt theo cách Bố Trí Sao của Mẫu Tử Tham- Tại Dậu ( kim ) vị trí của 14 sao chính theo Mẫu Tử Sát - tại Sửu ( thổ) vị trí 14 sao chính theo Mẫu Tử Phá : nghiă là nếu Thiên Tướng độc thủ tại Mệnh th́ cung Quan Lộc vô chính diệu, cung Tài Bạch có Thiên Phủ độc thủ. Sinh giờ ( Tí Ngọ, Dần Thân, Th́n Tuất ) th́ Mệnh Thân luôn luôn được hưởng cách Phủ Tướng triều viên. Trong 3 vị trí của Thiên Tướng trong tam hợp ( Tị Dậu Sửu ) th́ Thiên Tướng ở Sửu lợi thế hơn 2 vị trí Tị Dậu v́ Nhật Nguyệt tịnh minh.

Đóng tại Tam Hợp ( Tị Dậu Sửu ) lợi cho các tuổi Âm, nhất là Tân ( Tị Dậu Sửu)+Cục Kim được hưởng 3 ṿng Thái Tuế, Lộc Tồn và Tràng Sinh. Các tuổi Dương mất vị trí Thiên Thời.

Đóng tại Tị : bất lợi cho người tuổi Bính Tân ( Mệnh ngộ Triệt : lận đận thủa thiếu thời) dù được hưởng ṿng Lộc Tồn, tuổi Tân đỡ hơn tuổi Bính. Đóng tại Dậu : bất lợi cho người tuổi Giáp Kỷ, nhất là Giáp Tuất và Kỷ Măo v́ bị Cả Tuần lẫn Triệt vây kín Mệnh ( sinh giờ Tư Ngọ càng mệt hơn ). Đóng tại Sửu : không lợi cho người tuổi Mậu Qúy. Đối với các sao hăm địa khi gặp Tuần Triệt th́ giảm độ xấu – riêng Thiên Tướng gặp Tuần Triệt tại Mệnh Thân th́ trái lại.

Thiên Tướng nằm trên đỉnh của Tam Giác ( Thái Tuế, Quan Phù, Bạch Hổ ) được hỗ trợ của bộ Tứ Linh ( Long Phượng Hổ Cái ) c̣n tỏ ra cứng rắn uy nghi có tính áp chế, trái lại gặp Tam Minh (Đào Hồng Hỉ) dễ mất quyền uy bởi tính bay bướm. Song nếu gặp được Khôi Việt lại được tương kính nể v́. Được ăn ở Thiên Tướng với điều kiện mặt phải nở nang đầy đặn + bàn tay đẹp ( các chỉ rơ ràng không đứt đọan – không chặp nhau). Diện mạo xấu xí, mặt choắt không ăn ở sao này. Đó là trường hợp Thiên Tướng gặp Sát Tinh mà không chế ngự nổi.


2)
  Thiên Tướng ( Hợi Măo Mùi )
 

Cũng như Tam Hợp ( Tị Dậu Sửu), 3 cung trong Tam Hợp ( Hợi Măo Mùi) cũng đều thuộc Âm. Thiên Tướng thuộc Dương Thủy . Đóng tại Dương cung thuận vị hơn tại Âm cung – nghiă là biểu lộ Cá tính ra ngoài rơ hơn ở âm cung – Thiên Tướng độc thủ, khi đóng tại dương cung Thiên Tướng luôn luôn đi kèm với 3 chính tinh Tử Vi ( mẫu Tử Tướng), Liêm Trinh ( mẫu Liêm Tướng ), Vũ Khúc ( mẫu Vũ Tướng ). Vẻ mặt và bản chất ưa quyền hành của Thiên Tướng khi ở dương cung khác với Thiên Tướng khi ở âm cung. Cũng bản chất ưa quyền hành, háo thắng, vẻ mặt đẹp đẽ, song khi ỏ dương cung biểu lộ mạnh mẽ ra ngoài - chứ không ngầm như tại âm cung.

 Khi Thiên Tướng đóng tại Tam Hợp ( Hợi Măo Mùi) cũng giống như đóng tại Tam Hợp ( Tị Dậu Sửu ) nghiă là Mệnh có Thiên Tướng độc thủ th́ Quan Lộc vô chính diệu, cung Tài Bạch được Thiên Phủ độc thủ. Sinh giờ ( Tư Ngọ, Dần Thân, Th́n Tuất) th́ Mệnh Thân được hưởng trọn cách Phủ Tướng triều viên.

Đóng tại Hợi ( thủy ): cách bố trí 14 sao chính giống như cách Tử Tham.

Đóng tại Măo ( mộc ): cách bố trí 14 sao chính giống như cách Tử Sát.

Đóng tại Mùi ( thổ ) : cách bố trí 14 sao chính giống như cách Tử Phá.

Đóng tại Hợi và Măo lợi hơn đóng tại Mùi v́ được Nhật Nguyệt tịnh minh ( song nếu sinh ở một nơi - lại sống tại nơi khác th́ phải xét lại !).

Đóng tại Tam Hợp ( Hợi Măo Mùi) lợi cho những người Ất ( Hợi Măo Mùi )+ Cục Mộc với điều kiện thân h́nh và diện mạo phải hợp với Thiên Tướng. Tại Hợi tốt hơn. Tại Măo không lợi cho người tuổi Nhâm Đinh ( v́ Triệt tại Mệnh, nếu là Nhâm Tư, Đinh Mùi lại càng mệt hơn !). Tại Mùi không lợi cho người tuổi Ất Canh, nhất là Ất Dậu, Canh Dần sinh giờ Tư Ngọ ( v́ bị cả Tuần lẫn Triệt vây kín Mệnh Thân: cuộc đời tính một đường đi một ngả - thăng trầm ). Thiên Tướng gặp Ḱnh ( hay Đà) với tuổi Giáp khi Mệnh tại Măo hay với tuổi Đinh Kỷ khi Mệnh tại Mùi - nếu hội thêm Thiên H́nh ( sinh tháng 7 hay 11 ) Hỏa Tinh khi đến vận kém khó tránh khỏi lao tù, tai nạn, bệnh tật.

Dù Thiên Tướng đàn áp được Không Kiếp, song người Thiên Tướng gặp Không Kiếp đồng cung (được hỗ trợ thêm tính của Phá Quân xung chiếu ), nếu h́nh tướng diện mạo không hợp ( người bé nhỏ mặt choắt, da ngăm đen) th́ bản chất keo kiệt, bần tiện, khó chơi – dù có ăn về h́nh tướng tâm địa cũng hẹp ḥi không xứng với vai tṛ Lănh Đạo hay hàng Trưởng Thượng. Nếu không được trùng phùng ṿng Thái Tuế hay Lộc Tồn, nhưng được nhiều Trung Tinh đắc cách như Xương Khúc, Khoa Quyền Lộc, Khôi Việt, Ân Qúy… th́ cuộc đời cũng thênh thanh, ít ra cũng được chục năm.

 

Bài Kỳ Sau : Bản Chất của VŨ KHÚC- H́nh tượng Cô Đơn


 

 

 

 

 

GS PHẠM  K VIÊM

nguyên Giáo Sư TOÁN
Sài G̣n & Đà Lạt


 

 

   

 

www.ninh-hoa.com