www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

 TVI & PHONG THỦY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

 

 
Main Menu

 
 

 

 

GS PHẠM  K VIÊM

nguyên Giáo Sư TOÁN
Sài G̣n & Đà Lạt


 

 

 

 

TẢN MẠN VỀ
TỬ VI VÀ PHONG THỦY

Tử Vi Bản Chất và Cuộc Đời

 

 

BẢN CHẤT CỦA VŨ KHÚC -

H́nh Tượng Cô Đơn

 

Vũ Khúc thuộc cḥm Sao Tử Vi luôn luôn ở vị trí Tam Hợp với Tử Vi và Liêm Trinh nghĩa là 3 Sao Vũ Khúc, Tử Vi và Liêm Trinh theo chiều thuận trên Thiên Bàn của Lá số - luôn luôn nằm trên 3 đỉnh của 1 tam giác. Từ vị trí theo Định Nghiă, nếu Mệnh có Vũ Khúc th́ cung Quan Lộc bao giờ cũng có Tử Vi và cung Tài Bạch có Liêm Trinh tọa thủ.

Nhắc lại bố cục của 14 sao chính do 2 ṿng Tử Vi và Thiên Phủ - để ta thấy sự kết hợp giữa Tam Giác (Mệnh Quan Tài ) - thế Tam Hợp, Chính chiếu và Nhị Hợp – khi Vũ Khúc thủ Mệnh - để nói lên, một cách khái quát bản chất và cuộc đời của người mang lá số này v́ chi tiết c̣n tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Một trong 2 sao Thiên Phủ và Thiên Tướng của ṿng Thiên Phủ gặp 1 trong 3 sao Tử Vi, Liêm Trinh và Vũ Khúc của ṿng Tử Vi th́ sẽ kết thành bộ Tử Phủ Vũ Tướng ( Liêm ) cách. Trong 3 bài nói riêng về các sao Tử Vi, Thiên Phủ và Thiên Tướng đă nói rơ về cách Tử Phủ Vũ Tướng này. Một cách mà những người nghiên cứu Tử Vi, dù ở đẳng cấp nào, đều cho là ngon lành nhất so với nhiều cách khác. Song Tử Vi là môn học nằm trong Dịch Lư, nhăn quan Tử Vi cũng là nhăn quan của Dịch Lư. Quan niệm chính tà, tốt xấu cũng đều dựa trên hai chữ Thời Vị ( thời là thời gian, thời điểm, vị là vị trí, không gian ). Không có cái ǵ hoàn toàn tốt hẳn hay ḥan toàn xấu hẳn. Cũng như xét một người, nếu ta chỉ để ư nhiều đến Sở Trường mà bỏ qua Sở Đỏan th́ ta sẽ cho người ấy giỏi, tốt - trái lại, nếu chỉ khai thác riêng sở đoản th́ ta sẽ cho người ấy dở, xấu.

V́ vậy khi khảo sát một cách trong Lá Số của một người – ngoài yếu tố chính tinh, ta phải xét đến nhiều yếu tố khác. Một chính tinh trong cung Mệnh Thân - nếu hợp mạng ( vấn đề ngũ hành ) chỉ nêu vài nét nổi bật trong cá tính của người đó – đó là xét về mặt Bản Chất. C̣n về mặt Cuộc Đời : nói về sự thăng trầm của người đó qua các Chu Kỳ ( tiểu vận, đại vận ) phải đặt yếu tố tối quan trọng là sự cộng nghiệp với Lá Số chung quanh của người đó ( cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, ḍng Họ ). Kề bên các yếu tố quan trọng khác – không thể thiếu – đó là H́nh Tướng và Chỉ Tay. V́ một Lá Số sinh trong cùng 1 giờ Tử Vi – thí dụ giờ Tư ( 23g – 01g sáng ) có thể dùng cho nhiều người khác nhau ( tùy theo nơi sinh, cha mẹ, ḍng họ, anh em, môi trường sinh sống ). Cũng cùng 1 cách Tử Phủ Vũ Tướng ( Liêm ), 3 sao Vũ Khúc, Tử Vi, Liêm Trinh luôn luôn ở vị trí Tam Hợp. Nhưng người có Tử Vi thủ mệnh khác hẳn với người có Vũ Khúc thủ mệnh. Cuộc đời tuy có thành công như nhau, nhưng về bản chất và cách hành xử hoàn toàn khác nhau.

Vũ Khúc là Bắc Đẩu tinh thuộc âm Kim – đó là tài tinh chủ về tài lộc. Miếu tại Tứ Mộ ( Th́n, Tuất, Sửu, Mùi ). Vượng tại Dần Thân, Tư Ngọ. Đắc tại Măo Dậu và Hăm tại Tị Hợi.

Người có Vũ Khúc thủ Mệnh, bản tính nguyên tắc, khó tính – cũng hiếu thắng và trực tính như Thiên Tướng nhưng nặng phần chi li, mẫu mực, có chí lớn, có tài tổ chức, có óc kinh doanh- song không thể là mẫu người Lănh Đạo như Tử Phủ. V́ mẫu người Lănh Đạo là người  năng tri đại thể biết dùng người và phải độ lượng, dễ ḥa hợp, cương nhu đúng lúc. Lưu Bang tài không bằng Trương Lương , Hàn Tín, song lấy được Thiên Hạ nhờ biết dùng người và biết 4 chữ năng tri đại thể. Lưu Bang có Mệnh Thân Tử Vi cư ngọ ( tuổi Giáp Ngọ - mệnh kim, sinh ngày 13 tháng 11, giờ ngọ ). Lưu Bị tài đâu bằng 1 góc của Khổng Minh thế mà dùng nổi Khổng Minh - nhờ cử chỉ tam cố thảo lư - mà cũng v́ Lưu Bị biết dùng người – v́ Mệnh của Lưu Bị có Tử Phủ tại Dần.

V́ lư do đó nên mẫu người có Vũ Khúc thủ Mệnh – dù có làm « Chef » cũng không thể nào là một Lănh Tụ giỏi. Dù có khả năng về tổ chức kinh tế, tài chánh, cũng chỉ là người thừa hành để phát huy khả năng trong lănh vực này. Người  Chef Vũ Khúc tính t́nh nguyên tắc, cứng rắn, ít độ lượng- sẽ khó ḥa đồng với những người thừa hành ! Nếu đắc địa hợp mệnh (kim, thổ, thủy ) đi cặp với các chính tinh Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Tướng - nhờ ảnh hưởng các sao này c̣n khá - bản chất khó tính ít lộ ra ngoài, nếu hăm địa c̣n đi cặp với bộ ( Sát Phá Tham ) hơn nữa thêm vài Hung Bại Tinh ( Ḱnh Đà, Linh Hỏa, H́nh, Kỵ, Không Kiếp, Cô Qủa, Tang… ) cộng thêm h́nh tướng nhỏ thó, mặt choắt… th́ không những khó tính mà c̣n keo kiệt, đôi khi bất lương.

Về mặt xă hội khó ḥa đồng, trong gia đ́nh tính t́nh khó ḥa hợp với vợ con ; mức độ trên nhiều hay ít c̣n tùy thuộc vào vị trí của cung nơi Vũ Khúc tọa thủ. V́ lư do đó nên Vũ Khúc là  h́nh tượng cô đơn  của bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm cách.  Đối với Nữ nhân, dù Vũ Khúc đắc địa thủ mệnh, gia thêm Lộc Tồn, Cô Quả : cuộc đời vật chất tuy dư thừa – song vẫn cô đơn. Nếu hăm địa gặp nhiều Hung Sát tinh thêm Cô Qủa th́ không những cô đơn mà lại c̣n cô độc !

V́ là 1 sao của ṿng Tử Vi lại ở vị trí tam hợp với Tử Vi, nên khi gặp các sao của ṿng Thiên Phủ như Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang- ta thấy cách sắp xếp ( bố cục ) của sao Vũ Khúc giống y như sao Tử Vi : nghĩa là có 2 vị trí độc thủ (đứng một ḿnh ) và 10 vị trí đi cặp ( bộ đôi ) với 1 sao của ṿng Thiên Phủ.

-   1) Đóng tại Th́n Tuất, Vũ Khúc đứng 1 ḿnh ( gọi là độc thủ ), sự phối trí 14 chính tinh ( hay bố cục của Lá Số ) giống như cách ( hay mẫu )Tử Phủ.

-   2) Đóng tại Dần Thân, Vũ Khúc đi cặp với Thiên Tướng gọi tắt là Vũ Tướng, cách phối trí 14 chính tinh giống như cách Tử Vi độc thủ ( Tử Vi cư Ngọ hay cư Tư ).

-   3) Đóng tại Tư Ngọ, Vũ Khúc đi cặp với Thiên Phủ gọi tắt là Vũ Phủ, cách phối trí 14 chính tinh giống như cách Tử Tướng.

-   4) Đóng tại Sửu Mùi, Vũ Khúc đi cặp với Tham Lang gọi tắt là Vũ Tham, cách phối trí 14 chính tinh giống như cách Tử Sát.

-   5) Đóng tại Măo Dậu, Vũ Khúc đi cặp với Thất Sát gọi tắt là Vũ Sát, các phối trí 14 chính tinh giống như cách Tử Phá.

-    6) Đóng tại Tị Hợi, Vũ Khúc đi cặp với Phá Quân gọi tắt là Vũ Phá, cách phối trí 14 chính tinh giống như cách Tử Tham.

Qua 3 bài nói về cách khác nhau của bộ Tử Phủ Vũ Tướng ( qua vai tṛ riêng của từng sao Tử Vi, Thiên Phủ và Thiên Tướng ở mức độ tốt xấu… ) ; sau đây ta đi sâu vào chi tiết của Vũ Khúc qua các vị trí nói trên.
 

1)    VŨ KHÚC Độc Thủ

Khi Mệnh đóng tại Th́n hay Tuất có sao Vũ Khúc tọa thủ th́ ở trường hợp này Vũ Khúc bao giờ cũng miếu vượng và đứng 1 ḿnh. Cung Quan Lộc bao giờ cũng có Tử Phủ, một cặp đắc địa và cũng là 2 sao chủ về Quan Lộc ( quan cư quan vị ) ; cung Tài Bạch có Liêm Tướng không được đắc vị, v́ Liêm Trinh và Thiên Tướng nghiêng về Quyền Tinh ( chủ về Quan Lộc ) hơn là về Tài Lộc.

Khi xét Vũ Khúc, cũng như xét Thiên Phủ, vai tṛ nhị hợp với Thái Dương của Thiên Phủ rất quan trọng : kho trời có tốt nếu được soi sáng, mức độ thụ hưởng cũng phải tùy người và tùy nơi. Vũ Khúc cũng vậy,  luôn luôn được Thái Âm nhị hợp - mặt trăng chỉ sáng về đêm. Cũng v́ vai tṛ Thái Âm ( Thủy – bóng tối ) nên mức độ giàu sang của Vũ Khúc và Thiên Phủ ( do Thái Dương, Hỏa, ánh sáng ban ngày ) khác hẳn nhau ; một đằng hướng Nội , âm thầm khép kín, một đằng hướng Ngọai, cởi mở ḥa hợp. Đương nhiên đóng tại Th́n th́ Vũ Khúc  tốt hơn khi đóng tại Tuất v́ ảnh hưởng của Nhật Nguyệt. Đóng tại Th́n những người có Vũ Khúc tại Mệnh ( mạng Kim, Thủy, Thổ đều hợp), nếu Tuổi Canh ( Thân Tư Th́n ) Cục Thổ hay Cục Thủy cộng với h́nh tướng tầm thước đầy đặn, khuôn mặt vuông vức cằm nở, mũi lớn, sơn căn không khuyết hăm, giọng nói sang sảng có tiếng vang ; bàn tay đầy đặn với chỉ rơ không đứt đoạn hay gẫy khúc : chắc chắn giàu có lớn và không bị thăng trầm dù gặp Môi Sinh biến động. Các tuổi khác vẫn ăn nhưng mức độ sút kém một nửa. Sinh giờ ( Tí Ngọ) Thân Mệnh đồng cung tự ḿnh tạo sự nghiệp nhờ cộng nghiệp với cung Phúc Đức và cung Phối đều đẹp. Sinh giờ Dần Thân : hành động nhờ Thân cư Quan Lộc với cặp Tử Phủ đắc vị (luôn luôn ở vai tṛ Trưởng Thượng trong môi sinh, tính t́nh cũng khóang đạt hơn sinh giờ Tư Ngọ). Sinh giờ Th́n Tuất với cặp Liêm Tướng ở Thân cư Tài Bạch ( vừa khó tính lại nặng về tiền bạc- cách xử thế kém hơn khi ở tư thế Lănh Đạo ). Sinh giờ Sửu  Mùi nhờ ảnh hưởng của ḍng họ Danh Vọng. Sinh giờ Tỵ Hợi được hỗ trợ bởi người bạn đường tài giỏi trong sự nghiệp.

Đóng tại Tuất các Tuổi Giáp ( Dần Ngọ Tuất ) +Hỏa Cục hay Đinh Kỷ đều ăn.

Những người Vũ Khúc độc thủ tại Mệnh được cung Quan Lộc đẹp nhờ vai tṛ của cặp Tử Phủ nên luôn luôn là bậc trưởng thượng – như đă nói ở trên - nếu sinh giờ Dần Thân th́ vai tṛ Trưởng Thượng càng rơ nét. Trong ngành Kinh Tế, Tài Chánh, Ngân Hàng sẽ phát huy cao độ sở trường. Cũng có thể là Kỹ Sư Cơ Khí tài ba. Nhưng không thể là lănh tụ giỏi v́ tính chi li cẩn thận ; nếu mũi nở và kín, tuy giàu nhưng thiếu hào phóng và kém độ lượng. Với những người có Vũ Khúc thủ Mệnh nếu :

-  Vũ Khúc tại Th́n sinh vào giờ Tư

-  Vũ Khúc tại Tuất sinh vào giờ Ngọ

-   đều được hưởng cách Lưỡng Khúc ( Văn Khúc và Vũ Khúc đồng cung ) đó là cách Xuất tướng nhập tướng  hướng về Vơ Nghiệp cũng thành công rực rỡ.

Tuy Vũ Khúc độc thủ đều được các sao chính tinh đồng bộ đắc cách hỗ trợ, song nếu gặp nhiều Hung Sát tinh hăm địa+ h́nh tướng bé nhỏ, lệch lạc, ngũ quan khuyết hăm cũng chỉ đủ ăn. Các tuổi Bính Tân thường thăng trầm, đi vào chu kỳ xấu khó tránh những vấp ngă của Cuộc Đời.

 

 

 

2)   VŨ TƯỚNG ( xem thêm bài nói về Thiên Tướng).

Vũ Khúc đóng tại Dần hay Thân thường đi cặp với Thiên Tướng gọi tắt là Vũ Tướng. Khi Mệnh có Vũ Tướng th́ Quan Lộc được Tử Vi ( cư Ngọ khi Vũ Tướng ở Dần và cư Tư khi Vũ Tướng ở Thân ). Tử Vi chủ về uy quyền và tài lộc nên cư Quan Lộc hay cư Tài Bạch đều hợp vị. Tài Bạch được cặp Liêm Phủ, một cặp cũng hợp vị ( tài cư tài vị ). Bộ Tử Phủ Vũ Tướng ḥan toàn đắc cách và đắc vị ở vị trí này (nếu sinh giờ Tư Ngọ, Dần Thân, Th́n Tuất ) – đó là cách đẹp nhất của bộ Tử Phủ Vũ Tướng và ḥan hảo nhất khi trùng phùng 3 ṿng Thái Tuế, Lộc Tồn và Tràng Sinh. Song cùng bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, Tử Vi thủ Mệnh vẫn tốt hơn Vũ Khúc hay Thiên Tướng đóng tại Mệnh. Cũng là vai tṛ Lănh Đạo qua h́nh ảnh Tử Vi- Thiên Phủ - Thiên Tướng nhưng người Tử Vi thủ Mệnh vẫn có cái nh́n xa hơn và độ lượng hơn người Thiên Tướng thủ Mệnh.

Vũ Khúc thuộc Kim, Thiên Tướng thuộc Thủy – Kim sinh Thủy-ḥa hợp ở hành của Sao, nhưng về bản chất của 2 sao khi đứng riêng rẽ ḥan toàn đối nghịch. Song khi đồng cung th́ 2 sao bổ túc lẫn cho nhau ; nhưng tính thẳng thắn và hiếu thắng th́ ḥan toàn rơ ràng với những người mạng Kim hay mạng Thủy. Các mạng khác th́ độ số giảm, ít biểu lộ. Chỉ duy nhất Vũ Khúc đứng trong trường hợp này – ngoài khả năng Kinh Tế, Tài Chánh, óc tổ chức và quản trị ; những người Vũ Tướng có thể là những người Lănh Đạo giỏi. Đương nhiên Vũ Tướng tại Dần tốt hơn Vũ Tướng tại Thân : v́ vai tṛ Tử Vi đắc cách và Nhật Nguyệt đắc vị.

Vũ Tướng đóng tại Dần hợp với những người tuổi Giáp ( Dần Ngọ Tuất), Cục Hỏa, xa lánh hung Sát tinh đều hưởng trọn cách này, với điều kiện H́nh Tướng bệ vệ, ngũ quan đầy đặn, tiếng nói âm vang, bàn tay đầy đặn với chỉ tay không đứt đọan gẫy khúc – như vậy thật ḥan hảo, nếu sinh giờ ( Tư Ngọ, Dần Thân, Th́n Tuất ). Sinh giờ ( Sửu Mùi) th́ Thân cư Phúc Đức ( bộ Sát Phá Tham hăm địa : kém về Hậu Vận ). Thứ đến các tuổi Đinh Kỷ ( nhưng không sinh giờ Sửu Mùi ). Các tuổi khác kém chút ít nhưng phải là mạng Kim, Thủy, Mộc hay sinh vào tháng 9 hay tháng 11. Bất lợi cho các tuổi Đinh Nhâm v́ Mệnh ngộ Triệt.

Vũ Tướng  đóng tại Thân lợi cho các tuổi Canh (Thân Tư Th́n ) Cục Thổ hay Cục Thủy- hành của Mệnh và H́nh Tướng cũng như trên. Bất lợi cho các tuổi Giáp Kỷ v́ Mệnh ngộ Triệt.

 

 

 

3)    VŨ PHỦ ( xem lại phần Vũ Phủ trong bài Bản Chất của Thiên Phủ)

Đóng tại Tư hay Ngọ Vũ Khúc đồng cung với Thiên Phủ gọi tắt là Vũ Phủ. Vũ Khúc thuộc Âm Kim, Thiên Phủ thuộc Âm Thổ - Thổ sinh nhập Kim, cả 2 đều là Tài tinh chủ về Tài Lộc.

Do ư niệm Toán Học : Vũ Khúc Thiên Phủ  =>      Vũ Khúc V Thiên Phủ = Thiên Phủ,

Vũ Khúc    Thiên Phủ = Vũ Khúc nên Thiên Phủ bao trùm ảnh hưởng của Vũ Khúc.

Tại Tư hay Ngọ, nhị hợp của cặp Vũ Phủ là cặp Nhật Nguyệt, điều đó hiển nhiên theo quy luật về định nghĩa của vị trí Sao, v́ :

Thái Dương luôn luôn nhị hợp với Thiên Phủ.

Thái Âm luôn luôn nhị hợp với Vũ Khúc

Nên khi Vũ Phủ đồng cung tại Mệnh ở Tư th́ Thái Dương và Thái Âm sẽ đồng cung tại Phụ Mẫu ở Sửu, tương tự khi Vũ Phủ đồng cung tại Mệnh ở Ngọ th́ Nhật Nguyệt đồng cung tại Phụ Mẫu ở Mùi. Vai tṛ nhị hợp ở các vị trí này có tác động mạnh : luôn luôn được bố mẹ hỗ trợ và ngược lại với đương số cũng vậy - có liên hệ chặt chẽ của 2 phía trong cuộc đời. Giáp Nhật Nguyệt có ưu điểm : sống lư tưởng, nhiều viễn kiến, đặt kế họach chương tŕnh giỏi, nhưng đôi khi viễn Mơ, không sát thực tế và tinh thần dễ bị giao động.

Đóng tại Sửu Thái Âm c̣n sáng, ảnh hưởng Thái Âm mạnh hơn Thái Dương nên vai tṛ Vũ Khúc tại Tư mạnh hơn Thiên Phủ. Do đó những người mạng Kim hay Thủy được hưởng trọn cặp Vũ Phủ- nếu sinh giờ ( Tư Ngọ, Dần Thân )+h́nh tướng, bàn tay đẹp- không Qúy cũng Phú. Các mạng khác như Thổ tuy ăn ở Thiên Phủ nhưng mệt mỏi với Vũ Khúc ( dù giàu có song suốt đời lo lắng – tâm hồn cô đơn- nếu thêm cặp Cô Qủa lại càng rơ nét !).

Vũ Phủ tại Ngọ lợi cho người mạng Thổ, Hỏa thứ đến mạng Kim, vất vả cho người mạng Mộc, Thủy. Tuy nhiên các tuổi Giáp ( Dần Ngọ Tuất ), Cục Hỏa hay Đinh Kỷ đều hưởng trọn cách Vũ Phủ ở Ngọ v́ được hưởng 3 ṿng Thái Tuế, Lộc Tồn và Tràng Sinh - không lợi cho người tuổi Canh, Ất v́ Triệt tại Mệnh – sinh các giờ ( Dần Thân, Th́n Tuất) c̣n khá ở Hậu Vận- mệt nhất là giờ ( Tư Ngọ) : vất vả suốt cuộc đời, tính một đường ra một nẻo, nhưng nhờ cung Phúc Đức tốt, cuộc đời vẫn No đủ, sung túc hơn nhiều người khác. Vũ Phủ tại Tư lợi cho người Tuổi Canh ( Thân Tư Th́n)+Cục Thổ hay Thủy  - không lợi cho các Tuổi Mậu, Qúy v́ Mệnh ngộ Triệt- với tuổi Qúy c̣n đỡ hơn nhờ Lộc Tồn tại Mệnh, dù cuộc đời có bị thăng trầm nhưng nhờ 3 Tài tinh ở Mệnh, nên vẫn Sung Túc trọn đời. Dù tại Ngọ hay Tư nhưng với điều kiện H́nh Tướng phải bệ vệ, tam đ́nh cân xứng (ảnh hưởng của Thiên Phủ) ; mũi nở, sơn căn cao nổi rộng, sống mũi thẳng không tỳ vết, chuẩn đầu tṛn, gián đài đ́nh úy đầy đặn (ảnh hưởng của Vũ Khúc ). Với Mệnh Vũ Phủ+ Thân tại Quan hay Tài dù không trùng phùng như những cách nói ở trên : vẫn giàu có lớn. Nếu được trùng phùng toàn bộ ( H́nh Tướng, bàn tay + 3 ṿng Thái Tuế, Lộc Tồn và Tràng Sinh ) th́ Phú và Qúy chắc chắn hơn người và ít bị ảnh hưởng của Môi Sinh tác động vào cuộc Đời.

 Người Vũ Phủ có khiếu về mặt Qủan Trị Xí Nghiệp, Kinh Doanh, Ngân Hàng ; nhờ Quan Lộc có Tử Tướng nên luôn luôn ở vị trí Trưởng Thượng - mạng Thổ làm Trưởng vững bền. Về mặt Kỹ Thuật cũng rất thành công , có thể là những Kỹ Sư Cơ Khí tài ba. Nhưng nếu mạng Kim+tuổi ( Tị Ngọ Mùi, Mậu Qúy) với Mệnh tại Tư hay tuổi ( Hợi Tư Sửu, Ất Canh) với mệnh tại Ngọ, tuy vượng về tiền bạc song không thăng trầm cũng cô đơn - nếu cộng thêm H́nh Tướng nhỏ bé, Ngũ Quan khuyết hăm càng chắc chắn hơn.

 

 

 

4)     VŨ THAM

Đóng tại Sửu hay Mùi, Vũ Khúc đồng cung với Tham Lang gọi tắt là Vũ Tham. Vũ Khúc thuộc Âm Kim, Tham Lang thuộc Âm Thủy đới Mộc- Kim sinh nhập Thủy và Kim khắc nhập Mộc. Cùng là 2 sao Bắc Đẩu tinh, một chủ về Tài Lộc, tính t́nh nguyên tắc khó tính kỹ càng nặng về chi tiết ; một đằng chủ về Phúc Họa, tính t́nh lè phè ham chơi, thích ăn ngon mặc đẹp, nghiêng về vật chất, thực dụng, thích hưởng thụ hưởng nhàn, song chóng chán (ảnh hưởng Đào Hoa tính ), yêu ghét bất định, làm việc tùy hứng – Khi thích một việc ǵ th́ quyết tâm làm đến nơi, hăm hở, ít suy nghĩ kỹ càng như tính của người Vũ Khúc. Do đó Vũ Khúc và Tham Lang tuy 2 bản chất có lúc đối nghịch – khi đứng riêng rẽ, nhưng khi đồng cung tại Sửu hay Mùi cặp này lại Đắc Địa – thành thử có sự bổ túc khi cặp này khi ở Sửu Mùi. Mạng Kim nặng về Vũ Khúc ; mạng Mộc hay Thủy nghiêng về Tham Lang. Hỏa Linh hỗ trợ mạnh cho cặp này khi đóng tại Sửu Mùi. Dù ở mạng nào ( Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ) khi cặp này có thêm Hóa Lộc, về h́nh tướng râu tóc cũng kỳ lạ khác người.

Đóng tại Sửu, Vũ Tham đắc cách hơn đóng tại Mùi v́ bộ Nhật Nguyệt đắc vị. Mệnh có Vũ Tham th́ Quan Lộc bao giờ cũng có cặp Tử Sát đắc vị ( nếu sinh giờ Dần Thân được Thân cư Quan Lộc - về hậu vận nhờ ảnh hưởng của Tử Vi mà tạo được sự nghiệp lẫy lừng ) ; cung Tài Bạch có cặp Liêm Phá ( lạc vị - sinh giờ Th́n Tuất lại nặng về tiền bạc, ảnh hưởng Vũ Khúc càng qúa chi li ). Phá Quân chủ về hao tán thêm vai tṛ Liêm trinh ( Hỏa - Thủy Khắc Hỏa ) vai tṛ phù trợ, Liêm Trinh đi với bộ Tử Phủ Vũ Tướng th́ làm tăng vẻ đẹp của bộ này ; trái lại nhập với bộ Sát Phá Tham ( luôn luôn ở vị trí hăm địa ) Liêm trinh nhập bọn lại càng nổi bật nét xấu nhiều hơn nét tốt. Dù Mệnh Vũ Tham, cung Quan có đẹp song tiền tài tán tụ. Hưởng được Tiền Vận th́ mất Hậu Vận hay ngược lại. Người Vũ Tham phần lớn phát sau 40 tuổi - nếu được các Trung Tinh đắc cách, ít Hung Sát tinh th́ biên độ thăng trầm ít rơ nét như khi có Hung Sát tinh.

Dù có trùng phùng với ṿng Lộc Tồn cũng không được hưởng trọn như 3 cách Vũ Khúc nói trên. Thí dụ Mệnh Vũ Tham tại Sửu, nếu tuổi Bính Mậu được Lộc Tồn tại Quan Lộc th́ bị Triệt tại Mệnh ( cho tuổi Mậu) hay Triệt tại Quan ( cho tuổi Bính ). Mệnh Vũ Tham tại Mùi - với tuổi Nhâm được Lộc Tồn tại Quan Lộc  th́ có khi bị Thiên Không tại Mệnh ( như tuổi Ngọ) và Triệt tại Tài Bạch.

Song nếu Mệnh Vũ Tham th́ cung Phối bao giờ cũng được Thiên Phủ ( Phủ Tướng Triều viên cách)- Mệnh giáp Nhật Nguyệt- dù môi sinh biến động, cuộc đời có thăng trầm nhưng bố mẹ, anh chị em khá và người hôn phối cộng nghiệp tốt, nhờ đó tránh được sự tuột dốc thê thảm- vẫn vươn lên được một khi có cơ hội. Người Vũ Tham có khiếu về Kinh Doanh, làm Kỹ Nghệ vẫn thành công. Có nhiều tài vặt, khéo tay, rất tinh sảo nên dễ thành công trong ngành Thủ Công Nghệ hay Kỹ Thuật. Dù gặp Hung sát tinh tại Mệnh, làm thợ vẫn khéo tay hơn cách Sát Phá Tham khác. Một Lá Số mẫu Mệnh Vũ Tham tại Sửu ( Hồ Hữu Tường sinh giờ Măo ngày 29 tháng 3 năm Canh Tuất).

 

 

5)    VŨ SÁT

Đóng tại Măo hay Dậu, Vũ khúc đồng cung với Thất Sát gọi tắt là Vũ Sát. Vũ Khúc và Thất Sát đều là 2 sao có hành Kim, tuy bản chất đối nghịch nhau như Vũ Khúc với Tham Lang, nhưng khác ở chỗ Vũ Khúc kềm chế Tham Lang trong khi đó Vũ và Sát có vai tṛ cộng hưởng. Dù tại cung Dậu (âm Kim) cùng hành kim với Vũ Sát, song đóng tại Măo (âm Mộc – Kim khắc Mộc ) Vũ Sát vẫn đắc cách hơn Vũ Sát tại Dậu. V́ toàn bộ cấu trúc của 14 sao chính đắc cách hơn :

-         Bộ Nhật Nguyệt đắc địa.

-         Cự Môn tại Tư ( thạch trung ẩn ngọc ) tốt hơn Cự Môn tại Ngọ.

-         Bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương đắc cách.

Nhưng đóng tại Măo không lợi cho người mạng Mộc, nếu hội thêm Hung Sát tinh, nhất là sinh tháng 7 hay giờ sinh ( Th́n Thân) : bị Thiên H́nh, Địa Không, Địa Kiếp đều là sao Hỏa hội tụ tại Mệnh.

Đối với tuổi Ất ( Hợi Măo Mùi )+Cục Mộc không sinh tháng 7 hay giờ sinh ( Th́n Thân ) với Mệnh đóng tại Măo.

Đối với tuổi Tân ( Tị Dậu sửu )+ Cục Kim, không sinh tháng giêng hay giờ sinh ( Dần Tuất ) với Mệnh đóng tại Dậu.

Cả 2 trường hợp trên với H́nh Tướng và bàn tay đẹp hưởng trọn cách Vũ Sát.

Đó là cách so sánh tương đối giữa cách Vũ Sát với nhau tùy theo từng tuổi và từng mạng. So với cách khác, nếu Mệnh có Vũ Sát, Quan Lộc bao giờ cũng ôm hai sao Tử Phá ; Tài Bạch bị Liêm Tham Tị Hợi. Đương nhiên cuộc đời dễ thăng trầm v́ bản chất của Sát Phá Tham là hiếu động, liều lĩnh, thấy được là làm liền không tính toán lợi hại, hơn thiệt. Trong môi sinh động ( Kinh Doanh, Chính Trị, Quân Đội ) lên mau để rồi xuống nhanh. Gặp Trung Tinh đắc cách c̣n đỡ - Chu Kỳ xấu gặp Hung Sát tinh là nửa đời gẫy cánh – dù được Tử Vũ Liêm cản nhưng nhiều khi cản không nổi !

Thất Sát bản chất nóng nảy, cương cường, dũng mạnh, liều lĩnh không biết sợ là ǵ ( thuộc loại điếc không sợ súng ) đi với Vũ Khúc, nhất là mạng Kim, hành động cứng rắn, không nể nang, nhiều khi đến độ tàn nhẫn thường mếch ḷng người ( Tào Tháo tuổi Ất Mùi mạng Kim sinh giờ Tuất : Mệnh Vũ Sát tại Măo, Thân cư Tài Bạch có Liêm Tham tại Hợi). Trừ mạng Mộc gặp Hung sát tinh dễ yểu vong ; các mạng khác ( Thổ, Hỏa, Thủy ) độ cứng rắn giảm bớt nhưng bản chất liều lĩnh thường dễ gặp tai nạn, nếu có Hung Sát tinh tại Mệnh, nhất là khi trong lănh vực Quân Đội.

Mệnh Vũ Sát gặp Trung Tinh đắc cách  dễ thành công trong lănh vực Kinh Doanh, Kỹ Nghệ, Chính Trị và Quân Đội. Về Kỷ Thuật có thể là Kỹ Sư giỏi có tài phát minh- nếu ít trung tinh, gia thêm sát tinh tuy là Thợ, nhưng vẫn là thợ khéo. Nhờ Quan Lộc có Tử Phá nên trong Môi Sinh vẫn là hàng Trưởng Thượng, nhưng không phải là Lănh Tụ  dù có là Lănh Tụ cũng không được kẻ dưới và mọi người nể phục.

Người Vũ Sát trong Lănh Vực Văn Hóa có thể là những nhà Phê B́nh sâu sắc bén nhậy song nhiều khi qúa chi tiết hóa nên có thể dễ bị hiểu lầm là «  bới sâu t́m vết ».

 

 

 

6)    VŨ PHÁ   

 

Đóng tại Tỵ hay Hợi, Vũ Khúc luôn luôn đồng cung với Phá Quân, gọi tắt là Vũ Phá. Vũ Khúc hành Kim, Phá Quân hành Thủy – Kim sinh Thủy. Dù cung Hợi có hành Thủy cùng hành với Phá Quân và tương hợp ngũ hành với Vũ khúc, nhưng Vũ Phá tại Tị ( hỏa) vẫn đắc cách hơn Vũ Phá tại Hợi ; v́ các lư do sau :

-  Toàn bộ cấu trúc trong Mẫu Tử Tham của 14 Chính tinh  ở Du đắc cách hơn Tử Tham ở Măo .

-  Bộ Nhật Nguyệt đắc địa.

- Tị Dậu Sửu là Tam Hợp ở Thế Kim trong khi đó Tam Hợp ( Hợi Măo Mùi ) ở Thế Mộc.

Cũng giống như Vũ Khúc với 2 sao Thất Sát và Tham Lang, Vũ và Phá là 2 bản chất đối nghịch, nhưng không khắc chế như Vũ với Tham ; cộng hưởng như Vũ với Sát. Vũ bồi đắp cho Phá. Ảnh hưởng của bộ ba ( Sát Phá Tham ) chế ngự bộ ba ( Tử Vũ Liêm) trong vị trí này.

Phá Quân đắc địa (Tư Ngọ ) là người thông minh, hiếu thắng, có chí lớn, nhiều thủ đoạn, có tài thao lược, không bất khuất trước một trở ngại nào ( hơn hẳn Tham Lang)-yếu điểm là thích được khen nên dễ ưa phỉnh nịnh. Song hăm địa, Phá Quân trở thành « Quân phá tán  » liều lĩnh đối xử tàn nhẫn bất kể thân sơ, miễn là đạt đến mục đích. Dễ thành công nhờ gan dạ, liều lĩnh, song cũng dễ thất bại trong môi sinh động ( v́ thiếu thời gian để suy nghĩ chín chắn ).
Phá Quân chủ về hao tán cả Tài Lộc lẫn Phu Thê. Ở vị trí đắc địa, mức độ hao tán c̣n ít, trái lại hăm địa thêm hung sát tinh - thấy rỏ nét thăng trầm !

Nằm trong Cấu trúc Tử Tham, nếu Mệnh có Vũ Phá th́ Quan Lộc có cặp Tử Tham, cung Tài Bạch một cặp Liêm Sát. Mẫu người yếm thế - không phải v́ không có tài năng, nhưng cuộc đời ch́m nổi v́ môi sinh tác động ( công danh thăng trầm, tiền tài tán tụ).

Mẫu người Vũ Phá cũng ngang tàng liều lĩnh như Vũ Sát : cũng lên mau để rồi xuống nhanh, nếu không biết điều chỉnh độ số ở Chu Kỳ xấu dễ lao đầu xuống vực thẳm, bộ thắng xe là Tử Vũ Liêm ít hiệu qủa ở vị trí này. Nhờ Cung Phúc Đức và cung Phối được cách Phủ Tướng triều viên – nên nếu sinh giờ ( Sửu Mùi, Tị Hợi) về Hậu Vận có sự yiểm trợ cộng nghiệp của họ hàng và người bạn đời. Cộng thêm ở cấu trúc Tử Tham này có 2 vị trí Thiên Lương đắc cách ( Tư và Ngọ) ; hai vị trí Nhật Nguyệt chiếu hư không đắc cách ( Dần và Thân )- đi vào 2 chu kỳ này, dù cuộc đời ch́m nổi, vẫn là thời gian mà chiếc xe định mệnh đi vào quăng đường trong sáng nhất.

Mẫu người Vũ Phá hợp với phái Nam hơn phái Nữ, cũng như cách Vũ Tham và Vũ Sát dễ thành công trong môi sinh động và trong các lănh vực Kinh Doanh, Chính Trị và Quân Đội. Muốn tránh thăng trầm nên biết tiết dục - đừng lặp lại sự thành công một việc ǵ qúa 2 lần – dù chắc ăn ! nên Tri Mệnh th́ đỡ ngỡ ngàng trước Biến Động của Cuộc Đời ; dù môi sinh tác động mạnh trong chu kỳ xấu vẫn thản nhiên đón nhận, coi như những thử thách lớn mà Số Phận đă dành cho Mẫu Tử Tham và như vậy sẽ chẳng bao giờ ngỡ ngàng trước Định Mệnh.

 

 

 

 

 

Bài kỳ Sau Bộ ba Sát Phá Tham –
mũi tên nhọn của những ḍng Sử Mệnh.

 

 

 

 

 

 

 

GS PHẠM  K VIÊM

nguyên Giáo Sư TOÁN
Sài G̣n & Đà Lạt


 

 

   

 

www.ninh-hoa.com