www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

Tô Đồng

Đàm Quang Hưng

Nguyễn Thượng Khang

Vũ Quốc Oai

Vũ Tiến Phái

Nguyễn Văn Phú

Lê Phụng

Nguyễn Hữu Quang

Trần Cao Tần

Nguyễn Đức Tường

Phạm Kế Viêm

 

 

TVI Và PHONG THỦY

Giáo Sư
P
hạm Kế Viêm

 

 

 

 

 Tản Mạn Về Tử Vi Phong Thủy

 

 1: Tử Vi Và Đời Sống Thường Hằng

2: Cách So Tuổi Và T́m Ngày Giờ Tốt Xấu:  

PHẦN 1 | PHẦN 2  | PHẦN 3

3: Phong Thủy Và Đời Sống

PHẦN 1 | PHẦN 2 |  PHẦN 3

4: Năm Xung Tháng Hạn

 

 

Tử Vi Phong Thủy Năm Ất Mùi

 

Tử Vi Phong Thủy Năm Đinh Dậu 2017

 

VƯƠNG TRIỀU NGUYỄN DƯỚI LĂNG KÍNH TVI

PHẦN 1  | PHẦN 2 | PHẦN 3

 PHẦN 4   |  PHẦN 5 

 

Văn Hào STENDHAL Dưới Lăng Kính TVI

 

ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU DƯỚI LĂNG KÍNH TVI

PHẦN 1 | PHẦN 2 | PHẦN 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tử Vi Bản Chất Và Cuộc Đời

 

 

 Mệnh Vô Chính Diệu

Tử Phá Và Tử Tham

Bản Chất Của Sát Phá Tham

Bản Chất Của Vũ Khúc

1:Bố Cục của 14 Sao Chính

2: Tử Vi Độc Thủ, Tử Thủ

 3: Tử Tướng, Tử Sát

 4: Tử Phá, Tử Tham

 

  Bản Chất Của Thiên Tướng Thủ Mệnh

 

 Bản Chất Của Thiên Phủ Mệnh Thân

 

 Công Thức An MỆNH THÂN Và CỤC

 

Vận hạn Năm QUƯ TỴ 2013 cho những người Tuổi RẮN

 

 Tử Vi Năm Quư TỴ 2013

 

 Tử Vi Năm Nhâm Th́n 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Main Menu

 
 

 


 

 T VI & PHONG THỦY
 

GS Phạm Kế Viêm

Nguyên Giáo Sư Toán

 

 

 

 

Lời Giới thiệu của Ninh-Hoa.com

 

Gs Phạm Kế Viêm


 
Tác giả PHẠM KẾ VIÊM xuất xứ từ Trường Đại học Khoa học Sài G̣n.

Nguyên Giáo sư toán Trung học Gia Long Sài G̣n.

Nguyên Trưởng khoa toán Trường Vơ bị Quốc gia Việt Nam.

 

TÁC PHẨM

 

 

Tử Vi Phong Thủy Năm NHÂM DẦN 2022

Tử Vi Phong Thủy Năm TÂN SỬU 2021

Tử Vi Phong Thủy Năm CANH TƯ 2020

    ► Lá Số Tử Vi Trong Trường Hợp Năm Nhuận Âm Lịch

Tử Vi Phong Thủy Năm KỶ HỢI 2019

 

Đại Thi Hào NGUYỄN DU

Dưới Lăng Kính TỬ VI

PHẦN 1  |   PHẦN 2   |   PHẦN 3

 

Tử Vi Với Ba Ṿng Nhân Sinh

 

Tử Vi Phong Thủy Năm Mậu Tuất 2018

 

Bàn Về Năm Tuổi
 

Văn Hào STENDHAL Dưới Lăng Kính TỬ VI

Tử Vi Phong Thủy Năm ĐINH DẬU 2017

Vương Triều NGUYỄN (13 Đời VUA)
Dưới Lăng Kính TỬ VI

PHẦN 1   | PHẦN 2   | PHẦN 3  | PHẦN 4 | PHẦN 5

   Tử Vi Bản Chất Và Cuộc Đời

 

Mệnh Vô Chính Diệu

 

Bản Chất Của Sát Phá Tham:

PHẦN 1    |   PHẦN 2 |   PHẦN 3   |   PHẦN 4

 

Bộ Sao Cơ Nguyệt Đồng Lương - Cự Nhật

PHẦN 1    |   PHẦN 2  

 

 Tản Mạn Về Tử Vi Và Phong Thủy

 

Bài 4: Năm Xung Tháng Hạn

 

PHẦN III

 

Các Giai Thoại Về Năm Xung Tháng Hạn

 

 

Lá Số Tử Vi Của Vua QUANG TRUNG
Đại phá 20 vạn Quân Thanh
 

Các ĐẠI VẬN 10 NĂM

Lá Số Tử Vi của Vua Lê Thái Tổ

 

Khoa Tử Vi Ở Đời Nhà TRẦN

 

Các Giai Thoại Về Triều TRẦN

Lá Số Tử Vi Của Hưng Đạo Trần Quốc Tuấn

 

Huyền Thoại về Lư Công Uẩn

 

 

PHẦN II

 

Các Năm Hạn Của Mỗi Tuổi

 

Tuổi Tư  | Tuổi Sửu  | Tuổi Dần | Tuổi Măo | Tuổi Th́n

 

Tuổi Tỵ | Tuổi Ngọ | Tuổi Mùi | Tuổi Thân | Tuổi Dậu

 

Tuổi Tuất  | Tuổi Hợi

 

***

PHẦN I

 

Hạn Tam Tai, Lục Sát Tinh 

 

Hạn Cửu Diệu 

 

Bài 3: Phong Thủy Và Đời Sống

 

PHẦN 1    |   PHẦN 2  |   PHẦN 3 

 

Bài 2: Cách So Tuổi Và T́m Ngày Giờ Tốt Xấu

 

PHẦN 1    |   PHẦN 2   |   PHẦN 3

Bài 1: Tử Vi Và Đời Sống Thường Hằng

 

 Tử Vi Bản Chất Và Cuộc Đời

 

Tử Phá Và Tử Tham

 

 Bản Chất Của Sát Phá Tham

 

 Bản Chất Của Vũ Khúc

 

 

 Bài 4:   Tử Vi Thủ Mệnh: Tử Phá, Tử Tham 
 
Bài 3Tử Vi Thủ Mệnh: Tử Tướng, Tử Sát 

 Bài 2Tử Phủ Vũ Tướng Cách: Tử Vi Độc Thủ, Tử Phủ 

Bài 1:  Bố Cục của 14 Sao Chính

 

 Bản Chất Của Thiên Tướng Thủ Mệnh

 Bản Chất Của Thiên Phủ Thủ Mệnh Thân

 

 Công Thức An MỆNH THÂN Và CỤC

 

 

 

 

 

 

 

 T VI & PHONG THỦY

 

GS Phạm Kế Viêm

Giáo Sư Toán

 

 

 

 

   

 

www.ninh-hoa.com