www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

 TVI & PHONG THỦY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

 

 
Main Menu

 
 

 

 

GS PHẠM  K VIÊM

nguyên Giáo Sư TOÁN
Sài G̣n & Đà Lạt


 

 

 

 

TẢN MẠN VỀ
TỬ VI VÀ PHONG THỦY

 

 

BÀI 4

 

NĂM XUNG THÁNG HẠN

 

Phần III

Các  GIAI THOẠI về NĂM XUNG THÁNG HẠN


 

Những giai thoại (đôi khi là Huyền thoại ) trong mục này chỉ chọn điển h́nh các Nhân vật trong Lịch Sử (Việt Nam hay các nước trên Thế Giới) cũng như trong cuộc sống Đời thường  để  kiểm chứng sự chính xác về Năm xung tháng hạn dựa trên dữ kiện Năm sinh và năm chết của nhân vật. Phần lớn không biết giờ sinh, nếu nhân vật nào biết thêm giờ sinh sẽ dựa vào Lá Số chi tiết (v́ khuôn khổ cuốn sách không in Lá Số, nhưng Soạn giả nghĩ rằng với phương tiện hiện đại khi biết đủ yếu tố ngày giờ năm sinh độc giả chỉ cần vài phút là có Lá số kề bên). Hơn nữa mục đích của Sọan giả  là muốn mọi người dù ở tŕnh độ nào của môn Tử Vi, Nhân Tướng học và Phong Thủy đều có thể chia sẻ khi tham dự.   

 

Huyền Thoại về Lư Công Uẩn, Vị vua sáng lập Triều Đại nhà Lư

 

 Lư Công Uẩn người làng Cổ Pháp thuộc tỉnh Bắc Ninh . Theo truyền thuyết Mẹ họ Phạm, đi chơi chùa Tiêu Sơn,  đêm nằm mơ thấy cùng thần giao hoan rồi có chửa, sinh ra Công Uẩn ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tuất ( khoảng giữa tháng 3 năm 974).

 

Uẩn sinh ra mới 3 tuổi, mẹ ẵm đến nhà sư Lư Khánh Vân  chùa Cổ Pháp, Khánh Vân bèn nhận làm con nuôi. Khi 9 tuổi Uẩn được nhà sư cho theo học chữ Nho và đạo Thiền với Sư Vạn Hạnh ở chùa Tiêu Sơn. Uẩn chỉ học kinh sử qua loa, tính t́nh khẳng khái, có chí lớn, ham nghề Vơ thường được Sư Vạn Hạnh khen rằng : « Đứa bé này không phải là người thường, sau này lớn lên ắt  sẽ  là bậc Minh Chủ trong Thiên hạ » .

 

Lớn lên theo Sư Vạn Hạnh vào Hoa Lư (Ninh B́nh) giúp vua Lê Đại Hành, ngành quan Vơ. Vua Lê Đại Hành băng hà, năm người con tranh nhau ngôi  báu : 3 hoàng tử  Ngân Tích, Long Đĩnh và Kính tranh nhau ngôi với Thái Tử Long Việt, giằng co trong 8 tháng trời. Ngân Tích thua bỏ chạy đến cửa bể Kỳ La (Hà Tĩnh) th́ bị người ở đó giết chết. Thái Tử Long Việt tha cho em ruột cùng một mẹ không giết cũng chẳng giam cầm. Lên ngôi được 3 ngày th́ bị chính em ruột là Long Đĩnh sai bọn trộm cướp trèo tường vào cung giết, thọ 23 tuổi (hạn Thái Bạch). Bầy tôi đều chạy trốn hết duy chỉ có Điện Tiền Quan Lư Công Uẩn ôm xác mà khóc. Hành động này được Ngọa Triều Lư Long Đĩnh khen là bầy tôi trung, nhờ hành động đó coi như thân tín mà tin dùng trong mấy năm lên đến chức Tả Thân Vệ Điện Tiền Chỉ huy Sứ (tức là người cầm đầu Quân túc vệ nhà vua ở Điện Tiền). Long Đĩnh lên ngôi vua v́ say đắm tửu sắc quá độ phát bệnh trĩ chỉ nằm mà coi chầu nên được gọi là Ngọa Triều, làm vua được 4 năm th́ băng hà, thọ 24 tuổi (Ngọa Triều tuổi Bính Tuất chết năm tuổi hạn Kế Đô). Ngọa Triều là người rất hiếu sát: giết các anh em tranh ngôi vua; những người bị hành h́nh th́ vua sai lấy cỏ gianh quấn vào người rồi đem đốt, hoặc cho nhốt vào rọ thả xuống sông, hoặc bắt trèo lên cây cao rồi cho chặt gốc cây, đích thân đến xem để mua vui. Có lần vua  róc mía ở trên đầu Sư Quách Ngang, giả vờ lỡ tay làm đầu sư bị thương chảy máu rồi cả cười. V́ sự tàn ác đó nhà Sư Vạn Hạnh đă có âm mưu đảo chánh từ hồi Ngọa Triều c̣n sống, lúc đó Điện Tiền Chỉ huy Sứ Lư Công Uẩn đang nắm binh quyền. Đây là một trong âm mưu của Vạn Hạnh để lập Uẩn lên ngôi vua.

 

Khoảng đầu năm 1009 (Kỷ Dậu) ở làng Diện Uẩn, huyện Cổ Pháp có một cây gạo cổ thụ bị sét đánh. Người  làng ấy xem kỹ dấu sét đánh thấy có bài thơ chữ Nho như sau :

 

Thụ căn liễu liễu (rễ cây hết hết)

Mộc biểu thanh thanh (ngọn cây xanh xanh)

Ḥa Đao mộc lạc (cây ḥa đao rụng)

Thập bát tử thành (mười tám hột thành)

 

Sau đây là lời diễn dịch của Sư Vạn Hạnh: Rễ (hay gốc cây) đă tàn lụi ư nói nhà Lê đă hết số rồi ! Câu 2 nói  ngọn cây xanh xanh ư chỉ Bề tôi đang thịnh lên. Câu 3 là chiết tự của 3 chữ Nho: ḥa, đao và mộc ghép lại thành chữ Lê, ư  nói nhà Lê đă tàn  lụi. Câu 4 cũng là chiết tự 3 chữ Nho: thập, bát và tử ghép lại thành chữ Lư, ư nói nhà Lư sẽ lên làm vua (dụng ư chỉ  vào Lư Công Uẩn).  

 

Cuối năm Kỷ Dậu 1009 vua Ngọa Triều băng hà, thọ 24 tuổi, con tên Xạ c̣n quá nhỏ. Sư Vạn Hạnh với sự giúp đỡ của Hữu Điện Tiền Chỉ huy Sứ Đào Cam Mộc cùng triều thần tôn Công Uẩn lên làm vua, niên hiệu Thuận Thiên (thuận mệnh Trời) lấy năm sau Canh Tuất 1010 làm năm đầu Niên hiệu. Mùa Thu Canh Tuất 1010 vua dời đô từ Hoa Lư ra Đại  La. Vua nói trông thấy Rồng Vàng hiện lên ở thuyền ngự nên đổi tên thành Đại La thành Thăng Long. Nhà vua băng hà tháng 3 năm 1027 (Mậu Th́n) thọ 55 tuổi. Lư Thái Tổ là miếu hiệu sau khi băng hà. Nhà Lư truyền ngôi được 9 đời (216 năm) đến đời Lư Chiêu Hoàng mất về tay nhà Trần. Về mặt Tử Vi, vua tuổi Giáp Tuất lên ngôi năm Canh Tuất (vận Thái Tuế Quan Phù Bạch Hổ hay Tứ Linh Long Phượng Hổ Cái) mất năm Mậu Th́n 55 tuổi  là năm Đối xung Thiên khắc (Mậu khắc Giáp, Th́n xung Tuất + hạn La Hầu, thường thường đối với cả Nam lẫn Nữ hạn 55 t đều Nguy Hiểm).

 

Truyền thuyết khác nói  bố ông nhà nghèo khi  đi làm ruộng thuê ở chùa Tiêu Sơn huyện An Phong, phải ḷng một tiểu sư nữ rồi nàng có mang . Nhà Sư trụ tŕ thấy thế đuổi đi nơi khác. Hai vợ chồng mang nhau đi đến chỗ rừng Báng mỏi mệt dừng chân để nghỉ. Chồng khát nước xuống chỗ giếng sâu giữa rừng uống nước chẳng may sảy chân chết đuối. Vợ chờ lâu không thấy đến nơi xem th́ thấy đất đă đùn lên lấp giếng , khóc lóc một hồi rồi đến chùa Ứng Tâm gần đấy. Sư Lư Khánh Vân chùa Ứng Tâm đêm trước nằm mơ thấy  Long Thần báo mộng rằng : «  Ngày mai dọn Chuà cho sạch sẽ có Ḥang Đế đến ». Nhà Sư tỉnh dậy , sai Tiểu quét dọn sạch sẽ để đón chờ. Chờ đến chiều chẳng thấy ai, chỉ thấy người đàn bà có mang xin ngủ nhờ. Được vài tháng sau, bỗng có một đêm hương thơm nức cả chùa, nhà Sư trông ra Tam Quan th́ thấy sáng rực lên cả một vùng.

 

Nhà Sư liền sai bà văi chùa ra xem th́ thấy người đàn bà ấy đă sinh một đứa con trai , trên hai bàn tay có 4 chữ son «Sơn Hà Xă Tắc».

 

Sau đó trời bỗng nhiên nổi mưa to gió lớn, mẹ đứa  bé chết ngay đêm hôm đó và chú bé ở lại chùa với nhà Sư. Khi được 8, 9 tuổi nhà sư cho theo học sư Vạn Hạnh ở chùa Tiêu Sơn. V́ Ông sinh ra ở chùa Ứng Tâm cho nên ngày nay có tên là chùa Dặn . Và ngôi  huyệt chỗ giếng trong rừng Báng khi xưa, về mặt Phong Thủy coi như Huyệt phát Đế Vương, những g̣ xung quanh trông giống như hoa sen nở 8 cánh nên nhà Lư truyền ngôi được 8 đời.

 

Nơi Ông sinh ra nay thuộc làng Đ́nh Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Có truyền thuyết cho rằng Ông chính là con của Sư Vạn Hạnh. Triều Đại Lư là thời toàn thịnh của Đạo Phật và Đạo Lăo, rất nhiều Chùa, Đền Đ́nh Miếu được xây trong thời gian này (Chùa Diên Hựu tức chùa Một Cột ở Hà Nội hiện nay được xây năm 1049 - theo lời khuyên của nhà sư Thiền Tuệ - dưới thời Vua Lư Thái Phật Mă sau một đêm nằm chiêm bao thấy Phật Bà Quan Âm  ngồi trên Ṭa sen dắt Vua lên Ṭa).Tông tức ???

 

Xem PHẦN 23:

 

 

 

 

 

 

 

GS PHẠM  K VIÊM

nguyên Giáo Sư TOÁN
Sài G̣n & Đà Lạt
 

 


 

 

   

 

www.ninh-hoa.com