www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

 TVI & PHONG THỦY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

 

 
Main Menu

 
 

 

 

GS PHẠM  K VIÊM

nguyên Giáo Sư TOÁN
Sài G̣n & Đà Lạt


 

 

 

 

TẢN MẠN VỀ
TỬ VI VÀ PHONG THỦY

 

 

BÀI 4

 

NĂM XUNG THÁNG HẠN

 

Phần III

Các  GIAI THOẠI về NĂM XUNG THÁNG HẠN


 

Các Giai Thoại về Triều Trần
 

Triều đại nhà Lư truyền đến đời Huệ Tông (1210 - 1224) coi như đă mất về tay nhà Trần. Vua Lư Cao Tông lên ngôi lúc 2 tuổi được Vua Cha ủy thác cho Thái Phó Tô Hiến Thành làm nhiếp chính. Tô hiến Thành nổi danh về thanh liêm chính trực, giỏi  cả văn lẫn vơ giúp cho 3 triều vua Lư (Thần Tông, Anh Tông và Cao Tông) vừa coi chính sự tại Triều đ́nh vừa dẹp loạn giặc Lào và Chiêm Thành giữ yên bờ cơi cho Đại Việt. Ông sinh năm Canh Dần 1110 chết năm Kỷ Hợi 1179 (năm 70 tuổi  hạn Địa xung + Kế Đô + Thiên Không + Ḱnh Đà). Sau khi Ông mất, Lư Cao Tông lúc đó khoảng 15 tuổi đích thân cầm quyền chính, hoang dâm vô độ, giặc cướp nổi lên khắp nơi chẳng khác ǵ thời Thập nhị Sứ Quân. Mùa Đông năm Canh Ngọ 1210 vua Cao Tông băng hà (sinh năm Quư Tỵ  1173 chết năm hạn Thiên Không, vài tháng trước năm tuổi + hạn La Hầu + Ḱnh Đà). Thái Tử Sảm 16 tuổi lên ngôi là Huệ Tông, tôn mẹ Đàm Thị làm Hoàng Thái Hậu cùng ngồi chính sự. Thái Tử Sảm trong lúc lánh nạn ở Hải Ấp, say mê sắc đẹp của Trần Thị, con gái của Trần Lư (Ông Tổ của ḍng họ Trần). Trần Lư nhờ nghề đánh cá trở nên giàu có, người quanh vùng theo về rất đông đă giúp Vua Cao Tông dẹp loạn Quách Bốc ở Thăng Long năm Kỷ Tỵ 1209.

Trần Lư sinh được 2 con trai là Trần Thừa và Trần Tự Khánh và một gái là Trần Thị. Sau khi lên ngôi được 1 năm Huệ Tông sai đi đón Trần Thị vào cung phong làm Nguyên Phi, trọng dụng anh em chú bác họ Trần (dù mẹ là Đàm Thái Hậu rất ghét anh em họ Trần về tội lấn quyền muốn trừng trị, nhưng Vua binh vợ chống mẹ, mầm nhà Lư mất ngôi kể từ đó). Phong cho cậu của Trần Thị là Tô Trung Từ làm Thái Úy Phụ Chính. Trần Tự Khánh là anh thứ của Trần Thị đă nắm binh quyền sau khi Trần Lư bị bọn giặc khác giết thời Cao Tông được phong tước Chương Thành Hầu. Năm Quư Mùi 1223, Trần Tự Khánh chết anh cả là Trần Thừa được thay thế làm Phụ Quốc Thái Úy khi vào chầu không phải xưng tên! Trần Thủ Độ là em họ của Trần Thị được làm Điện Tiền Chỉ huy Sứ, coi giữ mọi việc quân sự trong và ngoài cấm đ́nh. Tháng 7 năm Bính Tư 1216 Trần Thị hạ sinh Công Chúa Thuận Thiên, được sách phong làm Hoàng Hậu  đến 2 năm sau (năm Mậu Dần 1218) sinh Công Chúa Chiêu Thánh hay Phật Kim.

Đầu năm Đinh Sửu 1217 vua Huệ Tông tự nhiên phát điên, mọi chính sự đều giao cho Trần Tự Khánh, khi Khánh chết, Thừa thay thế. Trần Thừa có 2 con trai là Trần Liễu và Trần Cảnh. Mùa Đông năm Giáp Thân 1224 Huệ Tông truyền ngôi cho Chiêu Thánh. Chiêu Thánh lúc đó 7 tuổi lên ngôi tức là Nữ Vương Lư Chiêu Hoàng. Sau khi truyền ngôi cho con gái út, Huệ Tông xuất gia ở chùa Chân Giáo trong Đại Nội, khi đang nhổ cỏ bị Trần Thủ Độ nói kháy «Nhổ cỏ phải nhổ tận rễ», nên ông biết thân phận treo cổ tự tử trong chùa Chân Giáo. Huệ Tông sinh năm Giáp Dần 1194 lên ngôi năm Canh Ngọ 1210 (vận Thái Tuế), truyền ngôi năm Giáp Thân 1224 (31 tuổi hạn Thái Bạch + Đối xung ngộ Triệt), chết năm Đinh Hợi 1227 (34 tuổi năm Địa xung + hạn Kế Đô).

Cảnh lên 8 tuổi được cho vào Cung hầu Nữ Vương Chiêu Hoàng được Nữ Vương yêu thích. Trần Thủ Độ thấy thế lập mưu đóng chặt cấm thành không cho các quan vào chầu ra thông báo « Bệ Hạ đă có chồng rồi ! ». Tháng 11 năm Ất Dậu 1225 Chiêu Hoàng xuống chiếu truyền ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Trần Cảnh lên ngôi lấy miếu hiệu là Trần Thái Tông tôn bố Trần Thừa làm Thái Tổ, sắc phong chú họ Trần Thủ Độ làm Quốc Thượng Phụ nắm giữ mọi việc trong nước. Khi Huệ Tôn chết Hoàng Hậu Trần Thị bị giáng xuống làm Thiên Cực Công Chúa được em họ Thủ Độ rước về làm vợ !  Về phần Lư Chiêu Hoàng làm vợ vua Trần Thái Tông 12 năm không có con, lúc đó chị bà là Công Chúa Thuận Thiên vợ Trần Liễu (anh ruột của Cảnh) đă có 3 con (trong đó có Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn) lại đang có mang 3 tháng (Đinh Dậu 1237) bị Độ ép bỏ Liễu để lấy Cảnh, cuối năm sanh con trai đặt tên là Quốc Khang, rồi tháng 10 năm Canh Tư 1240 sanh một trai nữa đặt tên là Hoảng được lập làm Đông Cung Thái Tử (v́ là con thật của Thái Tông) lên ngôi năm Mậu Ngọ 1258 với niên hiệu Trần Thánh Tông lấy Thiên Cảm (em họ, con của Trần Liễu và Thuận Thiên, tức là em gái của Hưng Đạo Vương).

Bị ép nhường vợ cho Cảnh, Trần Liễu họp quân bản bộ tại bờ sông Cái để chống lại. C̣n Thái Tông Trần Cảnh lúc đó đă 20 tuổi cũng áy náy, đang đêm bỏ trốn khỏi Thăng Long lên ở chùa Phù Vân trên núi Yên Tử (thuộc Quảng Yên bây giờ). Thủ Độ hay tin đem quần thần đi đón Vua về, nhưng Thái Tông từ chối ngỏ ư muốn đi tu. Độ bèn bảo các quan: « Hoàng Thượng ở đâu là Triều đ́nh ở đó » và ra lệnh xây Cung Điện  ngay tại chùa Phù Vân. Nhà Sư trụ tŕ phải ra van lạy vua đành phải trở về Thăng Long. Trần Liễu sau 20 ngày nổi lọan, biết thế cô, bèn giả dạng người đánh cá đến thuyền Vua xin hàng. Hai anh em ôm nhau khóc. Thủ Độ nghe tin ập tới, rút gươm thét to « giết chết tên giặc Liễu » nhưng Thái Tông lấy người che cho anh. Độ quẳng gươm xuống sông và than rằng : « Ta xem ra chỉ là tên chó săn thôi, đâu biết anh em các ngươi thuận nghịch thế nào! ». Sau Thái Tông lấy đất vùng Đông Triều ban cho anh và phong tước An Sinh Vương. 

Trần Thái Tông (Trần Cảnh) sinh năm Mậu Dần 1218 (Thành Đầu Thổ) được vợ là Lư Chiêu Hoàng nhường ngôi tháng 1/1226 tức là tháng chạp năm Ất Dậu 1225 (lúc đó 8 tuổi Âm Lịch hạn Thái Âm + vận Thiên Không Tam Minh Đào Hồng Hỉ) v́ c̣n nhỏ nên Ông bố Trần Thừa làm Thái Thượng Hoàng cùng Thái sư Trần Thủ Độ trông coi việc nước. Lệ truyền ngôi cho con để lên làm Thái Thượng Hoàng trở thành tục lệ của Triều Trần. Năm Mậu Ngọ 1258 Vua truyền ngôi cho con là Đông Cung Thái Tử Hỏang (vua Trần Thánh Tông) để lên làm Thái Thượng Hoàng, mất năm Đinh Sửu 1277 (vận Thiên Không Đào Hồng ngộ Phục Binh, lưu Thái Tuế ngộ Triệt, vài tháng sau là năm tuổi 61 hạn Kế Đô + Ḱnh ĐàTang Hổ).

Trần Thủ Độ sinh năm Giáp Dần 1194 mạng Đại Khê Thủy năm Ất Dậu 1225, 32 tuổi đi vào hạn Thái Dương + Thiên Không được phong là Quốc Thượng Phụ nắm giữ mọi binh quyền (c̣n hơn Tào Tháo thời Tam Quốc). Năm Đinh Hợi 1227 đi vào vận Đào Hồng Hỉ lấy chị họ là Trần Thị (hoàng hậu, vợ vua Lư Huệ Tông).

Ám ảnh bởi giặc Ngoại Thích nên bắt người trong họ phải kết hôn với nhau. Lại sợ người trong nước c̣n tưởng nhớ triều đại nhà Lư nên lấy cớ phạm húy (ông tổ tên Trần Lư) ra lệnh trong nước ai có họ Lư phải đổi ra họ Nguyễn.

Năm  Nhâm Th́n  1232, nhân có lễ Tiên Hiền nhà Lư ở thôn Thái Đường (nay là huyện Đông Ngạn tỉnh Bắc Ninh), Thủ Độ cho đào hầm, làm nhà lá ở trên. Khi con cháu nhà Lư đến tế lễ, đợi khi ăn uống no say cho lệnh sụt hầm chôn sống hết. Hoàng Tử Lư Long Tường con vua Lư Anh Tông (1138 -1175) lúc đó đang đồn trú ở Trấn Vân Đồn ngoài biển Đông Hải được mật báo từ Kinh Đô Thăng Long về âm mưu thâm độc của Thủ Độ bèn bí mật tổ chức cuộc vượt biên đem Đại gia đ́nh sang xứ Cao Ly (đó là cuộc vượt biên thứ nhất trong Lịch Sử Việt).

Hoàng Tử Lư Long Tường sau đó là 1 trong Danh tướng được vua Cao Ly cắt đất phong hầu. Con cháu ḍng Họ Lư vẫn c̣n tồn tại cho đến ngày nay, dù là người Hàn Quốc. Khoảng năm 1990 một số người ḍng họ Lư bên Hàn Quốc đă về làng Đ́nh Bảng để thăm Tổ Tiên ḍng Họ cùng nhận lại họ hàng. Trần Thủ Độ chết đầu năm 1225 (tức là năm Quư Hợi 70 tuổi gặp hạn Kế Đô + năm xung + Ḱnh Đà).
 

Lá Số Tử Vi của
Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

 

An Sinh Vương Trần Liễu là anh ruột của Vua Trần Thái Tông lấy Công Chúa Thuận Thiên (con cuả Vua Lư Huệ Tôn và Hoàng Hậu Trần Thị, là chị ruột của Nữ Vương Lư Chiêu Hoàng) sinh được 2 trai : Đoăn và Hưng Đạo vương và 1 gái là Thiên Cảm (sau lấy vua Trần Thánh Tông). Khi Thuận Thiên  đang có thai 3 tháng đứa con thứ tư th́ bị Trần Thủ Độ ép lấy vua Trần Thái Tông. Lấy vua Thái Tông, Thuận Thiên sinh thêm Quốc Khang (con của Liễu) sau đó Hỏang (vua Trần Thánh Tông). Về sau Vua Thái Tông c̣n lấy nhiều Phi sinh nhiều con nữa trong đó có 2 danh Tướng Trần Quang Khải (nổi danh trận Chương Dương đánh bại Thoát Hoan, khôi phục Thăng Long năm Ất Dậu 1285) và Trần Nhật Duật cả phá Toa Đô ở trận Hàm Tử Quan) và Trần Ích Tắc (đầu hàng quân Nguyên được Vua Nguyên phong làm An Nam quốc Vương theo chân quân Mông Cổ xâm lăng lần thứ 3, bị bại trận theo quân Nguyên về Tàu và chết ở bên đó)

Hưng Đạo Vương sinh giờ Ngọ ngày 30 tháng chạp năm Mậu Tư 1228. Mệnh Thân đồng cung tại Mùi vô chính diệu ngộ Tuần được Thái Âm đắc cách hội Khoa Quyền ở cung Quan Lộc tại Hợi, Thái Dương Thiên Lương hội Tả hữu ở cung Tài Bạch tại Măo. Đó là một Lá Số rất đẹp với cách Nhật Nguyệt tịnh minh chiếu hư không, hội Trung Tinh Đắc cách (Khôi Việt, Tả Hữu, Tam Hóa liên châu, Tam Minh Đào Hồng Hỉ) rất hợp với Hỏa Mệnh. Những người có Nhật Nguyệt + Trung Tinh đắc cách là những người thông minh xuất chúng có tài thao lược, nhiều mưu sâu kế hiểm, sở trường về Chiến Lược.

Năm Tân Hợi 1251 đi vào vận Đào Hồng Hỉ ngộ Phục Binh (nghi vấn của Lịch Sử nói Vương vào pḥng Cô Ruột là Công Chúa Thiên Thành) được vua Trần Thái Tông gả em gái là Công Chúa Thiên Thành (cũng là em ruột cuả Trần Liễu, tức là Cô Ruột).

Cung Huynh Đệ có Tử Vi cư Ngọ hội Khốc Hư (em cùng mẹ khác cha là Vua Thánh Tông). Cung Phụ Mẫu có Phá Quân ngộ H́nh Hỏa Cô Tang (An Sinh Vương Trần Liễu sinh năm Tân Mùi 1211, chết  đầu năm Tân Hợi thọ 41 tuổi (hạn Thái Bạch + Ḱnh Đà), trước khi chết, vẫn c̣n thù mất vợ, có nói với Vương rằng : « Sau này nếu con không báo thù cho Cha mà lấy Thiên Hạ, th́ dưới suối vàng Cha không hả dạ ».

Năm Đinh Hợi 1267 khi Quân Nguyên xâm lăng lần thứ ba, khi pḥ xa giá Vua Nhân Tông (con của Vua Trần Thánh Tông và Công Chúa Thiên Cảm, em gái của Vương) về sau lấy con gái của Vương, như vậy Vương vừa là anh họ và anh vợ của Thánh Tông, vừa là Bác và Cha vợ của Nhân Tông) vào Thanh Hóa, để tránh sự nghi ngờ Vương phải bẻ mũi gươm ở tay để tỏ ḷng Chính Đính.

Ngày 8 tháng 3 năm Mậu Tư tức là giữa tháng 4/1288 trong Trận Bạch Đằng Giang Vương đă phá 400 chiến thuyền Mông Cổ, bắt sống Ô Mă Nhi cùng hai tướng Phàn Tiếp và Tích Lệ Cơ Ngọc. Nhờ chiến thắng của trận này mà Thoát Hoan phải rút tàn quân chạy về Tàu và trong ṿng 4 tháng Vương đă phá tan 300.000 quân Nguyên đem lại thái b́nh và vinh quang cho đất Việt. (tiểu hạn đi vào Đại Vận 56-65 ở cung Tư : vận Thái Tuế). Vương mất ngày 20-8 năm Canh Tư 1300 (73 tuổi : năm tuổi hạn La Hầu + Ḱnh Đà).

 

Xem PHẦN 24

 

 

 

 

 

GS PHẠM  K VIÊM

nguyên Giáo Sư TOÁN
Sài G̣n & Đà Lạt
 

 


 

 

   

 

www.ninh-hoa.com