www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

 TVI & PHONG THỦY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

 

 
Main Menu

 
 

 

 

GS PHẠM  K VIÊM

nguyên Giáo Sư TOÁN
Sài G̣n & Đà Lạt


 

 

 

 

TẢN MẠN VỀ
TỬ VI VÀ PHONG THỦY

 

 

BÀI 4

 

NĂM XUNG THÁNG HẠN

 

Phần III

Các  GIAI THOẠI về NĂM XUNG THÁNG HẠN


 

Các Giai Thoại về Triều Trần
 

Khoa Tử Vi ở đời Nhà Trần 

Theo truyền thuyết Tử Vi do Hy Di Trần Đoàn, người đất Hoa Sơn sáng lập truyền cho Tống Thái Tổ là Triệu Khuôn Dẫn. Vị này cùng con cháu Nhà Tống nghiên cứu rộng ra sau đó đặt một tên mới là Triệu Thị Minh Thuyết Tử Vi Kinh (có nghiă là họ Triệu giảng giải rơ ràng về Tử Vi kinh). Bộ này được Hoàng Bính truyền sang Việt Nam vào thời vua Trần Thái Tôn. Hoàng Bính đậu Tiến Sĩ làm Thị Độc Học Sĩ (chức quan đọc sách và giảng sách cho vua nghe) thời vua Tống Lư Tông bên Tàu. Nhờ chức vụ này mà ông có dịp nghiên cứu tường tận các bộ sách về Tử Vi và nắm rơ vận mạng mọi người trong Triều từ vua đến quần thần. Vào năm Qúy Sửu 1253 khi quân Mông Cổ (Nhà Nguyên) chiếm gần hết Trung Hoa thấy các Lá Số từ Vua, Hoàng Hậu các quan văn vơ Đại Thần thấy các Lá Số nào cũng sắp táng gia bại sản. Lại thấy lá số của ḿnh và vợ con đều Mệnh ở Tư (phương Bắc) có Thân cư Thiên Di ở Ngọ (phương Nam). Đêm đêm xem Thiên Văn thấy Phương Nam sáng rực nên từ quan đem toàn bộ tộc xuống phương Nam lánh nạn.

Năm Đinh Tỵ 1257 Hoàng Bính đem đại gia đ́nh hơn 3000 người đến biên giới Hoa Việt xin được vào Đại Việt làm cư dân. Vua Trần Thái Tông sai người lên tra xét, thấy họ thật t́nh không có chi giả dối nên thuận cho Hoàng Bính lập nghiệp vùng Yên Bang. Để trả ơn tri ngộ, Hoàng Bính dâng cô con gái út Hoàng Chu Linh, nhan sắc diễm lệ, lầu thông thi thư và thuật số Tử Vi. Vua Trần Thái Tông thu nhận phong làm Huệ Túc Phu Nhân rất sủng ái. 

1)    Trường hợp được trọng dụng    

Khoa Tử Vi được Triều Trần biết đến trong một dịp đặc biệt : Thái Tử Hoảng (con của Thái Tôn và Thuận Thiên được lập làm Đông Cung Hoàng Thái Tử sau lên ngôi là vua Trần Thánh Tông, một vị vua anh hùng trong lịch sử Đại Việt) bị bệnh mê man suốt 3 ngày rồi mắt trợn ngược, tưởng qua đời. Vua Thái Tôn đem thanh Thượng Phương Bảo Kiếm và áo Ngự Bào để bên cạnh rồi tuyên chỉ : «Nếu tỉnh dậy sẽ ban cho», ư nói sẽ truyền ngôi. Nhưng Thái Tử mắt vẫn trợn ngược, Hoàng Hậu và Phi Tần khóc lóc thảm thiết, chuẩn bị chôn cất, nhân thấy Huệ Túc Phu Nhân văn hay chữ tốt, có ư nhờ viết Bài Vị. V́ vậy Phu Nhân mới biết năm tháng ngày giờ sinh của Thái Tử. Phu Nhân bấm số rồi tâu : «Kính xin Hoàng  Hậu đừng lo, Thái Tử chỉ mê man thôi , ngày mai đến giờ Sửu sẽ tỉnh dậy». Vua và Hoàng Hậu tin tưởng và hỏi tại sao Phu Nhân biết, Bà tâu : «Thần tính số Tử Vi của Thái Tử thấy Đồng Âm thủ Mệnh tại Tư. Cung Phúc Đức tại Dần có Cự Nhật. Tử Vi Kinh nói rằng : «Phú, thọ, quư, vinh, yểu, bần, ai, khổ Do ư Phúc Trạch cát hung ». Nghĩa là Giầu, sống lâu, làm lớn, tiếng tăm, chết non, đau thương khổ năo đều do Cung Phúc Đức tốt hay xấu. Đây cung Phúc Đức của Thái Tử có Cự Nhật tại Dần, lại có Tả Hữu Xương Khúc hợp chiếu th́ Thọ lắm, thêm Mệnh lại được cách Đồng Âm cư Tư thế th́ Thái Tử không thể chết non, sau c̣n trở thành vị Minh Quân anh hùng, tạo sự nghiệp rạng rỡ cho họ Đông - A và cho nước Đại Việt nữa. Hiện tiểu hạn của Thái Tử đang bị Tang Hổ Kiếp H́nh nên chỉ bị đau nặng đó thôi. Vua và Hoàng Hậu c̣n đang phân vân chờ đến giờ Sửu hôm sau, th́ quả nhiên Thái Tử tỉnh dậy đúng giờ Sửu và sau đó khỏi bệnh. Nhân đó Vua Thái Tôn mới hỏi lư do tại sao Phu Nhân biết, Phu Nhân mới tŕnh bày Khoa Tử Vi. Vua liền triệu Hoàng Bính vào Cung, Tiên Sinh dâng lên 2 bộ sách Tử Vi chính nghiă và Triệu Thị Minh Thuyết Tử Vi kinh. Từ đó Vua và hoàng tộc nhà Trần đua nhau nghiên cứu Tử Vi và dùng như một nguyên tắc để cử người giúp nước. 

2)    Một Sự kiện Lịch Sử sáng tỏ nhờ khoa Tử Vi

Qua những Lá Số được Huệ Túc Phu Nhân và các Vương Hầu đời Trần chấm c̣n để lại, ngày nay chúng ta thấy được nhiều khía cạnh Lịch Sử. Trong Văn Học Sử, người ta không biết vị Thiền Sư đắc đạo Tuệ Trung Thượng Sĩ đời Trần, sư phụ của Vua Trần Nhân Tông là Hưng Ninh Vương Trần Quốc Tung, anh ruột của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn hay là Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng, con thứ nh́ của Hưng Đạo Vương ? Căn cứ vào Lá số của Huệ Túc Phu Nhân, người sống cùng thời với Hưng Ninh Vương, không những  là thím của ngài, lại c̣n là Sư Phụ của ngài về khoa Tử Vi, th́ những ǵ Phu Nhân viết về Ngài phải đúng  Hơn nữa Phu Nhân lại là người tích cực tiến cử Hưng Đạo Đại Vương giữ chức vụ Tiết Chế binh mă tức là Tổng Tư Lệnh quân đội, th́ chắc chắn t́nh nghĩa thím cháu, vua tôi, thày tṛ, Phu Nhân viết về gia đ́nh của Hưng Ninh Vương và Hưng Đạo Vương không sai. Phu nhân chấm số cho Hưng Ninh Vương có phê như sau:      « Kinh Vân Tử Tham Măo Dậu đa vi thoát tục chi tăng. Ngô kim nhật kiến Tuệ Trung chi số: Tử Tham ư Dậu ngộ Quyền Đào, tuấn nhă chi lang. Tả Hữu hợp chiếu thị tất đa tài, đa năng. Đăn hiềm Tử Tham cư Dậu ngộ Thiên Không, Hóa Kị tất thoát tục vi tăng ». nghĩa là sách Tử Vi kinh nói rằng : người Mệnh lập tại Dậu hay Măo mà có Tử Vi, Tham Lang thủ mệnh đa số là người thóat tục đi tu. Nay ta xem số của Tuệ Trung th́ thấy Mệnh lập tại Dậu Tử Tham thủ mệnh lại gặp Đào Hoa, Hóa quyền th́ là người đẹp đẽ. Được Tả Hữu hợp chiếu th́ là người đa tài, đa năng. Nhưng tiếc rằng Mệnh có Tử Tham tại Dậu ngộ Thiên Không Hóa Kị th́ thế nào cũng đi tu. Từ sự kiện trên ta t́m được Tuệ Trung Thượng Sĩ chính là Hưng Ninh Vương Trần Quốc Tung chứ không phải là Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng. 

3)    Phá cách và Trợ cách 

Qua các Tài liệu để lại th́ khoa Tử Vi đời Trần có một sắc thái đặc biệt hơn ở Trung Quốc đó là Phá Cách và Trợ Cách.

Câu chuyện về Đoàn Nhữ Hài sau đây là 1 bằng cớ :

Đoàn Nhữ Hài là học tṛ trường Quốc Tử Giám ở Thăng Long. Năm 20 tuổi, Hài chuẩn bị để thi Thái Học Sinh (tiến sĩ), muốn được thi Thái Học Sinh  thi Hài phải qua một kỳ khảo hạch của Trường trước, nếu thấy khá mới được cử đi thi. Một hôm ra chùa Diên Hựu (chùa một cột) chơi thấy một vị Tăng ngồi nh́n trời, Hài hỏi : Bạch ḥa thượng, tiểu sinh nghe nói người tu hành có thể biết được vận số sau này sẽ ra sao, có đúng không ? Ḥa Thượng hỏi lại : Tiên Sinh muốn biết điều ǵ ?

-         Tiểu sinh chỉ muốn biết mai sau họan lộ ra sao thôi ; Mong Sư phụ chỉ giáo cho tương lai.

Ḥa thượng hỏi ngày giờ tháng năm sinh của Hài xong rồi nói :

-         Số của Tiên Sinh là số Tá cửu trùng ư kim điện nghiă là số pḥ tá Vua ở sân rồng, tức là số làm đến Tể Tướng. Mệnh lập tại Mùi có Tả Hữu thủ Mệnh là người đa tài đa năng. Tử Vi kinh nói : Tả Phù, Hữu Bật b́nh tính khắc khoan, khắc hậu nên từ tốn, hành sử cẩn trọng. Được thêm Nhật tại Măo, Nguyệt tại Hợi chiếu đó là cách Nhật Nguyệt tịnh minh, nên sớm gặp minh quân. Nhưng Tiên Sinh lại có cách rất xấu là Đào Hoa, Hồng Loan cư cung Nô Bộc gặp H́nh th́ tất thế nào cũng v́ đàn bà mà tan nát sự nghiệp, có khi phải vong mạng; đáng tiếc, đáng tiếc !

Hài mừng lắm trở về lo học hành, tháng sau trong kỳ thi khảo hạch của trường Quốc Tử Giám, Hài bị đánh trượt v́ văn ngông nghênh, kênh kiệu quá. Hài giận lắm t́m vị Ḥa Thượng hỏi :

-         Hôm trước Đại Sư có đoán rằng sau này tôi sẽ làm Tể Tướng, thế sao tôi bị thi trượt ? Không đậu th́ làm sao thi Thái Học Sinh được ? Không đậu Thái Học Sinh th́ sao có thể làm Tể Tướng !

Vị Ḥa Thượng cười đáp :

-         Từ xưa đến giờ có biết bao nhiêu vị Tể Tướng mà không đậu Đại Khoa ? Bần Tăng đoán Tiên Sinh làm Tể Tướng, chứ có đoán Tiên Sinh thi đậu đâu ? Này năm nay tiểu hạn Tiên Sinh nhập cung Dậu được Thái Dương miếu địa hội Hóa Khoa ở Măo chiếu sang th́ Thanh Vân đắc lộ chắc gặp được Thiên Nhan. Nhưng Đại Hạn đóng ở Tỵ có Thiên Mă ngộ Đà La tức là ngựa què. Ngựa đă què lại c̣n đi đến Cung Dậu gặp Tuần th́ ngựa bị chặt cụt chân. Vậy khi nào Tiên Sinh gặp ngựa cắn hoặc đá, đó là lúc gặp Vua, nhưng Tiên Sinh nhớ một điều : Khi được gặp Vua, nếu Hoàng Thượng ban thưởng cho bao nhiêu vàng bạc th́ nhớ chia cho Lăo Tăng một nửa !

Hài mừng lắm, về nhà, đúng ngày mà Ḥa Thượng đoán gặp Vua, không thấy linh nghiệm, bèn chạy đến chùa Diên Hựu để hỏi tội Ḥa Thượng. Nhưng trên đường đi, Hài bị một người cưỡi ngựa đụng phải, té lăn vào bụi cỏ. Hài túm lấy dây cương hạch tội :

-         Nhà ngươi đi đâu mà có mắt như mù đụng phải ta ?

 Người cưỡi ngựa, ḿnh chỉ mặc áo lót, mũ đội th́ trật phía sau ra trước, nhảy xuống ngựa tạ lỗi :

-         Xin lỗi Tiên Sinh, tôi đi t́m cha để tạ lỗi. Tiên Sinh có biết chữ không ? Tôi muốn nhờ Tiên Sinh một việc đây !

Hài bực ḿnh nói :

-         Ta học trường Quốc Tử Giám, sắp thi Thái Học Sinh th́ Bách gia, Chư Tử, Cửu lưu, Tam giáo đều thông. Sao lại không biết chữ ?

Người cưỡi ngựa tiếp :

      -   Vậy nhờ Tiên Sinh làm dùm tôi bài biểu tạ tội với cha tôi, tôi sẽ bảo quan Quốc Tử Giám đặc cách cho Tiên Sinh đậu. Năm sau thi Thái Học Sinh tôi sẽ lấy Tiên Sinh đậu Trạng Nguyên, được chăng ?

-   Nhà ngươi điên à ? Nhà ngươi có biết, chỉ có một người cho Thái Học Sinh đậu Trạng Nguyên, đó là Vua. Nhà ngươi là ai mà dám nói lớn lối như vậy ?

Người kia đáp :

-         Tôi là Vua đây.

Đoàn Nhữ Hài nh́n lại mũ người đó, quả là Vua, vội thụp xuống đất tạ tội.

Người cưỡi ngựa chính là vua Trần Anh Tông. Nguyên sau khi chiến thắng Mông Cổ, năm Quư Tỵ 1293 vua Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con là vua Trần Anh Tông rồi đi tu. Vua Anh Tông thường hay rượu chè say sưa. Nhân một hôm uống rượu Xương Bồ say quá nằm ngủ, th́ Thượng Hoàng từ Thiên Trường về Thăng Long. Các quan trong triều không ai biết cả. Thượng Hoàng Nhân Tông thong thả xem cung điện từ giờ Th́n đến giờ Tỵ. Thái Giám dâng cơm. Thượng Hoàng không thấy Vua đâu hỏi Thái Giám. Thái giám đánh thức Vua dậy nhưng Vua say quá không tỉnh được. Thượng Hoàng giận quá bỏ về, ra lệnh cho bá quan về Thiên Trường họp, có ư truất phế Anh Tông. Đến giờ Mùi, Anh Tông mới tỉnh dậy, cung nhân đem việc ấy tâu. Vua sợ quá không kịp mặc áo, nhảy ngựa chạy tới chùa Từ Phúc th́ đụng phải Đoàn Nhữ Hài. Hai người xuống thuyền về Thiên Trường. Dọc đường Đoàn Nhữ Hài làm tờ biểu dài hai ngàn chữ tạ tội. Nhưng Thượng Hoàng vẫn c̣n giận, không cho vào. Hai người phải quỳ ở ngoài. Các quan liếc nh́n tờ biểu, thấy văn hay truyền nhau đọc. Thượng Hoàng nghe được hỏi :

-         Văn ở đâu mà hay như vậy ?

Các quan tâu rằng đó là bài biểu tạ tội của Vua. Thượng Hoàng truyền :

-         Đưa vào đây !

Ư Ngài muốn nói rằng đưa bài biểu vào, nhưng các quan hiểu lầm đưa cả Vua và Đoàn Nhữ Hài cùng vào. Thượng Hoàng thấy sự đă rồi, đành tiếp biểu xem, thấy lời văn điêu luyện, thống thiết, bèn xá tội cho Vua Anh Tông. Ngài phán rằng :

-         Ta đang cần một thiếu niên anh tài phụ tá cho con ta. Nay gặp Tiên Sinh tại đây thực là may mắn.

Hài tŕnh việc gặp Hoà Thượng ở chùa Diên Hựu, được Hoà Thượng đoán trước sự việc. Thượng Hoàng phán :

-         Khoa Tử Vi do Hoàng Bính truyền sang Đại Việt, khoa này đâu có truyền ra ngoài dân dă ? Hoà Thượng xem Tử Vi cho Tiên Sinh chính thị là Sư Phụ của ta, tức Tuệ Trung Thượng Sĩ đó (tức là Hưng Ninh Vương Trần Quốc Tung).

Hài nghe xong hoảng sợ, nghĩ ḿnh, nếu gây với ḤaThượng th́ ốm đ̣n rồi!. Bởi Tuệ Trung là một Vơ học Danh Gia đời Trần.

Thượng Hoàng hỏi Số của Hài rồi phán :

-         Số của Tiên Sinh đúng là số của bậc Tể thần. Sau này làm nên sự nghiệp hiển hách. Nhưng tiếc rằng Đào Hồng cư Nô th́ thế nào cũng xảy ra một chuyện bất chính trong t́nh trường, lại thêm Tham H́nh nữa th́ thế nào cũng v́ má đào mà sự nghiệp tan vỡ, chết v́ nghiệp T́nh, đáng tiếc thay !

Vua Anh Tông tâu rằng :

-         Thần Nhi nghe nói căn cứ vào khoa Tử Vi có thể cải được Số Mệnh. Thỉnh cầu Phụ Hoàng có cách nào cứu được Đoàn Tiên Sinh không ?

Thượng Hoàng bèn xé tờ b́a cuốn Kinh Kim Cương viết mấy chữ : Tứ Đại Giai Không, miễn tử  rồi trao cho Hài. Tứ Đại Giai Không là 4 chữ lấy trong Kinh Kim Cương : «Vô Nhân tướng, Vô Ngă tướng, Vô Chúng Sinh tướng, Vô Thọ giả tướng, Tứ đại giai không »  có nghiă là không có h́nh tượng của người, của ta, của chúng sinh, không có cái ǵ lâu dài cả. Bốn cái đều là Hư Ảo.

Thượng Hoàng phán :

-         Ta xem số thấy cái vạ v́ má đào của Tiên Sinh sắp tới. Nay ta trao cho Tiên Sinh mảnh giấy này, khi bị nạn, có thể dùng nó để cứu mạng. Muốn giải nạn Hồng Đào H́nh Tham th́ phải dùng đến Quyền. Nay ta viết chữ Miễn Tử tức là dùng Quyền rồi, phụ với Hoá Quyền đồng cung với Tham Lang. Muốn giải hạn Thiên H́nh th́ phải dùng Không Vong. Ta dùng bià cuốn Kinh Kim Cương, tức là dùng cái Không của Đạo Phật. Như vậy mong có thể cứu được Tiên Sinh.

Trở về Thăng Long, vua Anh Tông phong cho Đoàn Nhữ Hài làm Ngự Sử Trung Tán. Đây là lần đầu tiên một người không đậu đạt ǵ, mới 20 tuổi, được làm Ngự Sử Trung Tán. Người thời đó ganh ghét có làm thơ diễu Hài như sau :

Phong hiến luận đàm truyền cổ ngữ,

Khẩu tồn nhũ xú Đoàn Trung Tán.

Có nghiă là : Ôn câu cổ ngữ tại đài Ngự Sử. Miệng của Trung Tán Đoàn Nhữ Hài c̣n hôi sữa !

Ba năm sau tiểu vận của Hài vào cung Tư gặp Đào Hồng Tham Quyền, Thiên Thương tại cung Nô, triều đ́nh khám phá ra mối t́nh của Hài với một cung nữ của Vua Anh Tông. Luật của Triều Trần rất khắt khe với tội ngoại t́nh. Ngay đối với thường dân khi ngoại t́nh xảy ra th́ gian phu bị tử h́nh, dâm phụ tùy người chồng tha hay không. Nay tội đó lại xảy ra giữa một Đại Thần và một cung nữ nên cả hai bị ghép vào tội chém đầu. May nhờ có thủ bút của Thượng Hoàng viết trên b́a cuốn Kinh Kim Cương nên cả 2 đều được miễn tử. Vua Anh Tông truyền gả cung nữ cho Đoàn Nhữ Hài.

4)    Tinh hoa của Khoa Tử Vi đời Trần 

Hầu hết các bậc Vua chúa, Vương hầu nhà Trần đều nghiên cứu Tử Vi, để làm ch́a khóa biết kẻ trung, người nịnh, biết vận hạn để mưu đồ đại sự. Như  khi Triều đ́nh phân vân không biết nên hoà với Mông Cổ, cho Mông Cổ mượn đường đánh Chiêm Thành hay nhất định chống lại. Vua Thái Tông do dự không quyết, Huệ Túc Phu Nhân chấm số cho tất cả Vua, hoàng hậu, vương hầu, tướng sĩ thấy đa số là những vĩ nhân làm nên những chuyện kinh thiên động địa. Tuy có một số bị chết thảm nhưng tiếng tăm vang dậy. Phu nhân quyết định nên đánh. Bởi đánh th́ sẽ thắng, có thắng các vương hầu mới có sự nghiệp vĩ đại như vậy. Một vài người tuy tuẫn quốc thật nhưng danh thơm muôn thuở. Có ai ngờ việc quyết định vận số Quốc Gia như vậy lại do khoa Tử Vi chiếm một phần!

Khoa Tử Vi đời Trần phần lớn dựa vào Tử Vi Kinh nhưng có nghiên cứu rộng ra, điển h́nh là Phá Cách và Trợ Cách đă kể trong giai thoại Đoàn Nhữ Hài. Các Tử Vi gia c̣n dùng lối Khắc Chế các Sao để hóa giải.

Như người có Thất Sát, Thiên H́nh thủ Mệnh, Tử Vi Kinh nói rằng : Thiên h́nh, Thất Sát cương táo nhi cô  (có nghiă là người có Thiên H́nh, Thất Sát thủ Mệnh th́ tính t́nh nóng nảy, cứng rắn quá mà hóa cô độc). Muốn khuyên răn, chế ngự bớt sự cuồng táo đó th́ phải dùng người Mệnh có Thái Dương, Thiên Lương; Thiên Đồng, Xương Khúc, Đào Hồng. Bởi các sao này có thể giảm bớt sự nóng nảy của H́nh Sát. Tuyệt đối không dùng người mà Mệnh có Không Kiếp Ḱnh Đà Tang Hổ đă đành mà c̣n tránh dùng người Mệnh Tử Phủ bởi Tử Phủ kị H́nh Sát. Như muốn phá người Mệnh có Tử Phủ th́ dùng người Mệnh Không Kiếp Kỵ H́nh v́ Tử Phủ th́ ngay thẳng, chính nhân Quân Tử c̣n Kiếp Không th́ Tiểu Nhân gian trá, dám dùng mánh lới hạ cấp để làm cho Tử Phủ khốn đốn !

Khoa Tử Vi c̣n đi sâu hơn nữa, nếu người có Thân cư cung Phúc Đức được Thái Dương tịnh minh tọa thủ, tức là được hưởng phúc ngôi mộ của Ông Nội hoặc Bố. Muốn ếm người đó th́ dùng cách ếm mộ ông nội hay bố th́ người đó sẽ khốn khổ ngay. Tương truyền rằng đời Trần đă dùng lối ếm này để diệt ḍng dơi họ Chế ở Chiêm Thành. Trần Khắc Chung v́ thương yêu Huyền Trân Công Chúa, mà Công Chúa bị Triều Đ́nh gả cho Chế Mân, Khắc Chung t́m biết số Tử Vi của Chế Mân, rồi t́m ngôi mộ cung Phúc Đức ếm, nên chỉ một năm sau Chế Mân chết. Tinh hoa của Tử Vi đời Trần truyền lại ở bộ Đông A di sự.

Chú thích : Phần  viết của Khoa Tử Vi đời Nhà Trần được tham khảo trong Tài Liệu về Tử Vi của Bác Sỹ Trần Đại Sỹ tức Nhà Văn, nhà nghiên cứu Yên Tử Cư Sĩ.

 

Xem PHẦN 25:

 

 

 

 

 

GS PHẠM  K VIÊM

nguyên Giáo Sư TOÁN
Sài G̣n & Đà Lạt
 

 


 

 

   

 

www.ninh-hoa.com