www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

 TVI & PHONG THỦY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

 

 
Main Menu

 
 

 

 

GS PHẠM  K VIÊM

nguyên Giáo Sư TOÁN
Sài G̣n & Đà Lạt


 

 

 

 

TẢN MẠN VỀ
TỬ VI VÀ PHONG THỦY

 

 

BÀI 4

 

NĂM XUNG THÁNG HẠN

 

Phần III

Các  GIAI THOẠI về NĂM XUNG THÁNG HẠN


 

Lá Số Tử Vi của Vua Lê Thái Tổ

 

Vua Lê Lợi sinh rạng ngày 10-9-1385 (tức là giờ Tư ngày mồng 6 tháng 8 năm Ất Sửu) dưới thời Trần Phế Đế Hiển tại Quê Mẹ ở làng Chủ Sơn, huyện Lôi Dương, lộ Thanh Hóa (nay la øhuyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa). Sau 10 năm đánh đuổi giặc Minh lên ngôi tại Thăng Long ngày 14 tháng 4 năm Mậu Thân (27- 4- 1428), băng hà ngày 22 tháng 8 nhuận  năm Quư Sửu (tháng 9 /1433) thọ 49 tuổi. Táng ở Vĩnh Lăng làng Lam Sơn.

 

Mệnh Thân đồng cung tại Dậu (kim) vô chính diệu có Bạch Hổ (kim) tọa thủ (Bạch Hổ khiếu Tây Sơn, sinh ban đêm: hiển đạt), Cung Quan Lộc có Thái Dương Thái Âm đồng cung hội Thái Tuế, Thanh Long + Hóa Kị (rồng mây gặp hội), Cung Tài Bạch: Thiên Lương + Hóa Quyền, Quan Phù, Phục Binh. Cung Thiên Di có Cự Cơ tại Măo hội Song Lộc. Cung Tật Ách nhị hợp với Mệnh có Tử Tướng hội Hóa Khoa Xương Khúc. Đó là Lá Số đặc biệt Vô chính Diệu + Nhật Nguyệt chiếu hư không + Tứ Linh hội Trung tinh đắc cách (Song Lộc, Tam Hóa Liên Châu tại Tài, Ách, Di; Thanh Long ngộ Hóa Kị tại Quan). Theo Lam Sơn thực lục th́ Lê Lợi mặt vuông, mắt sáng, mũi cao, miệng rộng, vai trái có 7 nốt ruồi, tóc và lông đầy người, rất mạnh mẽ đi như Rồng, bước như Hổ, tiếng nói vang như chuông. Mệnh Thân đồng cung tính tự lập, cuộc đời trước sau như một, ít bị ảnh hưởng của ngoại vật, ở vị trí Tam Hợp (Thái Tuế Quan Phù Bạch Hổ) là người đă tự cho ḿnh có một Sứ mạng v́ Nước v́ Dân, lại được Bạch Hổ độc thủ tại Mệnh Thân là phải gắng công gắng sức với Sứ mạng đó với bất cứ giá nào (10 năm gian khổ trường kỳ chiến đấu không mệt mỏi, kiên nhẫn chống Ngoại xâm).

Với h́nh tướng: mắt sáng, mũi cao, miệng rộng, tiếng nói như chuông (thanh tướng rất tốt) tức là Tam Đ́nh cân xứng Ngũ Quan đầy đặn đó là Tướng Quư hiển nhưng có phá tướng: mặt vuông tức là hạđ́nh ngắn, địa các hẹp (chủ về Nô Bộc), lông đầy người + Phục Binh chiếu mệnh: tính đa nghi với bạn bè, kẻ dưới. Bản chất thực của Vua Lê Lợi nằm ở Cung Ách (v́ Mệnh Vô chính Diệu)  có Tử Tướng + Khoa, Ḱnh H́nh ở vị trí Thiếu Âm bề ngoài là tỏ ra Chính nhân Quân Tử nhưng đôi khi hành động theo Phá Quân ở Phụ Mẫu chiếu qua. Cung Nô (có Tham Lang tại Dần + Tam Minh đăn hiềm Đà hội Lực Sĩ + Kiếp Sát, Cô Thần) nên sau khi lên ngôi đă có nhiều nghi kị, giết hại Công Thần (kể cả nghi án giết Trần Cảo tức Vua Trần Thiên Khánh khoảng tháng 2/1428 được Vua Minh phong làm An Nam Quốc Vương, v́ Cảo chết Vua Minh mới sắc phong cho Lê Lợi để lên ngôi). 

 

Trần Nguyên Hăn (cháu nội của Trần Nguyên Đán, một Tôn Thất của ḍng nhà Trần kết thân gia với Hồ Quư Ly có con gái gả cho Nguyễn Phi Khanh là bố của Nguyễn Trăi) vào khoảng giai đoạn 1416-1418  cùng với anh họ là Nguyễn Trăi vào thăm Lê Lợi ở Lam Sơn. Hăn thấy Lê Lợi «tiếng nói thô lỗ, miệng nhai nhồm nhoàm, không có khí tượng Thiên Tử, bèn nói với Trăi rằng Ông ấy có tướng như tướng của Việt Vương Câu Tiễn, chỉ có thể giúp trong lúc hoạn nạn mà không thể ở cùng với nhau lúc sung sướng », rồi 2 người bỏ ra về. Hai năm sau, khi thấy tiếng tăm của Lê Lợi đă vang dội, hai người mới trở lại vùng thượng lưu sông Lỗi Giang (sông Mă), nơi Lê Lợi đang ẩn náu, lúc đó thấy tướng Lê Lợi  có vượng khí, khác hẳn lần trước, nên rủ nhau ở lại để hợp tác. Sau khi b́nh định xong giặc Minh, Vua Lê Lợi lên ngôi năm  Mậu Thân 1428, Hăn bắt chước Trương Lương nhà Tây Hán (tránh gương Hàn Tín), xin về hưu ngay. Ít lâu sau, Vua nghe lời dèm pha, nghi Hăn có bụng làm phản nên gọi về Kinh hỏi tội, trên đường về Kinh th́ thuyền « bị đắm » và Hăn bị « chết đuối », nhưng vẫn bị tịch thu gia sản, Trăi là anh họ cũng bị bắt giam, sau được thả nhưng bị giáng chức. Đến đời Vua Lê Thái Tông  (1433-1442) v́ án Vườn Lệ Chi (ái thiếp của Trăi là Nguyễn Thị Lộ, người đẹp, văn chương hay được gọi vào Cung làm Lễ Nghi Học Sĩ trong khi cùng Vua đi tuần về miền Đông ở vườn Lệ Chi sau một đêm hầu bên cạnh, Vua chết. Triều đ́nh khép vào tội giết vua nên Trăi cùng Thị Lộ bị chu di tam tộc. Nguyễn Trăi là Đại Công Thần của nhà Lê coi như Quân Sư của Lê Lợi trong thời gian Kháng Minh, nổi danh với bài B́nh Ngô Đại Cáo sinh năm Canh Thân 1380 bị chu di tam tộc chết năm Nhâm Tuất 1442, 63 tuổi c̣n vài tháng gặp năm Xung + La Hầu + Thiên Không + Ḱnh Đà, có người con tên Duẩn trốn thoát, sau là Ông Tổ 5 đời của Nguyễn Kim  sinh ra Nguyễn Hoàng  gọi là Chúa Tiên, người sáng lập Triều Đại Nguyễn).

Trần Nguyên Hăn và Phạm văn Xảo là 2 đại công thần bị chết oan v́ sự dèm pha.

Ḍng giơi Vua Lê Lợi :

Cung Phúc Đức có Thiên Đồng + Tướng Ấn, Mă Khốc Khách, Tả Hữu ngộ Tuần + Không Kiếp đắc địa tại Hợi. Cung Phụ Mẫu có Phá Quân cư Tuất, Xương Khúc, Đào Hồng ngộ Tuần. Cụ Nội của Lê Lợi là Lê Hối trước ở thôn Như Áng huyện Lương Giang (nay là huyện Ngọc Lạc tỉnh Thanh Hoá) làm thầy Đồ dạy học (Đồng + Tuần). Khi đi qua vùng Lam Sơn (vùng đồng bằng sông Chu nối liền với sông Mă bằng 1 con sông nhỏ, cạnh núi Dầu (cao 62 m), núi này có nhiều cây Chàm màu Lam nên gọi là núi Chàm  hay núi Lam tức là Lam Sơn) thấy nhiều chim bay lượn hàng đàn bên chân núi, vùng đất cao ráo, trước mặt là sông Chu (Minh Đường tụ thủy), sau lưng là Núi Lam (Huyền Vũ vững chắc) về mặt Phong Thủy coi như giải đất Vượng con cháu đời đời hưởng lộc, bèn bỏ Như Áng dời nhà về Lam Sơn. V́ vùng đất rất ph́ nhiêu nên ngay trong đời Lê Hối và con là Lê Đinh th́ sản nghiệp càng nhiều, con cháu mỗi ngày một đông, gần xa nghe tiếng tụ về có đến hàng ngàn, họ Lê coi như đă làm chúa một vùng!  Đến đời Lê Khoáng là thân phụ của Lê Lợi, người hiền lành phúc đức cũng là địa chủ của vùng Lam Sơn, dân vùng lân cận đều được nhờ vả. Trước khi khởi nghĩa Lê Lợi cũng là một Tù Trưởng hào phóng, giầu nhất vùng (vùng đó có nhiều người Mường mà nay thường gọi là Hmông).

 

Cung Thê Thiếp và Cung Tử Tức

Cung Thê vô chính diệu ngộ Triệt + Phá Hư, Bệnh Phù, Tang Hỏa, Không Kiếp chiếu. Cung Tử Tức có Thất Sát tại Ngọ (Thất Sát ngưỡng đẩu nhưng bị Triệt) ngộ Đào Hồng, Ḱnh Cô Quả. Năm 19 tuổi tiểu hạn vào Thê lấy bà Trần Thị Ngọc Lữ sinh Lê Tư Tề năm Bính Tuất 1406. Tề thường theo vua Cha đi đánh Trận, khi B́nh Định Vương lên ngôi vua năm Mậu Thân 1428 th́ năm sau Kỷ Dậu 1429 Tề được phong làm Quận Vương nhưng sau đó bị truất ngôi Hoàng Thái Tử (sẽ nối ngôi Cha) năm Quư Sửu 1433 bị vu là phạm tội giết bậy một tỳ thiếp (28 tuổi đi vào hạn năm xung +La Hầu + Thiên Không) 5 năm sau lại bị em ruột là Vua Lê Thái Tông (cùng cha khác mẹ) truất xuống làm thường dân (Thất Sát + Triệt). Bà vợ Cả Ngọc Lữ c̣n sinh 1 con gái năm Mậu Tư 1408, năm Mậu Tuất 1418 bị Quân Minh bắt cùng với Mẹ (năm Lê Lợi phất cờ khởi nghiă: Trận Lam Sơn thứ nhất mai phục tại Lạc Thủy, quân Minh lọt vào ṿng vây, quân ta giết được hơn 3 ngàn. Trận Lam Sơn thứ 2 ngày 21-5 -1418 bị bề tôi tên Ái làm phản dẫn quân Minh đánh úp, bên ta bị tổn thất nặng, Lê Lợi và tàn quân rút về núi Chí Linh bỏ cả vợ và con gái cho giặc bắt). Sau lấy bà Phạm thị Ngọc Trần sinh Lê Nguyên Long năm Quư Măo 1423. Truyền thuyết kể rằng năm Quư Tỵ 1425 trong lúc đang vây thành Nghệ An, B́nh Định Vương Lê Lợi nằm ngủ trong Đền thờ « Thần Cá Quả », mơ thấy vị thần bảo rằng: «Nếu Tướng Quân chịu dâng một bà vợ lẽ (Phi Tần) th́ Ta sẽ giúp Tướng Quân đánh thắng giặc Minh để gây Nghiệp Đế». Khi tỉnh giấc Vương cho vời các Phi Tần đến hỏi xem ai có chịu hy sinh không, nếu dám th́ sẽ truyền ngôi cho con làm Thiên Tử. Bà Phi Phạm thị Ngọc Trần t́nh nguyện hy sinh và xin Vương giữ lời hứa sẽ truyền ngôi cho con ḿnh là Hoàng Tử Lê Nguyên Long lúc đó được 2 tuổi. Khi Bà Phi Ngọc Trần hy sinh (mặc áo quần lộng lẫy, bịt mắt lại, ngồi trên một thuyền nan bằng giấy, thả theo ḍng Sông Lam, thuyền ch́m dần) th́ Hoàng Tử Nguyên Long được giao cho Bà Phi Chiêu Nghi nuôi dưỡng. Giữ lời hứa nên khi lên ngôi Vua (năm Mậu Thân 1428) Vua truất ngôi của con Trưởng là Lê Tư Tề mà phong Nguyên Long làm Hoàng Thái Tử (tháng 8/1433). Một tháng sau Lê Thái Tổ băng hà, Hoàng Thái Tử Nguyên Long lúc đó mới được 10 tuổi được nối ngôi tức là Vua Lê Thái Tông (sinh năm Quư Măo 1423 chết ở vườn Lệ Chi năm Nhâm Tuất 1442: 19 tuổi hạn Đối Xung + La Hầu + Ḱnh Đà). Cung Tử Tức của Lê Lợi có Thất Sát triều đẩu ngộ Triệt ứng với việc bỏ Trưởng lập Thứ ; Đào + Triệt: con gái chết trẻ, nghi án vườn Lệ Chi của Vua Lê Thái Tông?

 

Xem PHẦN 26:

 

 

 

 

 

GS PHẠM  K VIÊM

nguyên Giáo Sư TOÁN
Sài G̣n & Đà Lạt
 

 


 

 

   

 

www.ninh-hoa.com