www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

 TVI & PHONG THỦY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

 

 
Main Menu

 
 

 

 

GS PHẠM  KẾ VIÊM

nguyên Giáo Sư TOÁN
Sài G̣n & Đà Lạt


 

 

 

 

TẢN MẠN VỀ


TỬ VI VÀ PHONG THỦY

 

 

Vương Triều NGUYỄN

Dưới Lăng Kính  Tử Vi

(13 Đời VUA)


 

 

PHẦN 2:

  

I ) Vua Gia Long

 

A)    Giai Đoạn đời Chúa

Vua Gia Long tên thật là Nguyễn Phúc Ánh sinh năm Nhâm Ngọ ( 8/2/1762 ), vị Vua sáng lập Vương Triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Sau khi diệt nhà Tây Sơn, Ông lên ngôi Hng Đế năm Nhâm Tuất 1802 ( Vận Thái Tuế ) ở ngôi 18 năm, mất vào cuối năm Kỷ Măo «  3/2/ 1820 » ( khi Vận Số đi vào Hạn Thái Bạch 58t+Ḱnh Đà ). Ông là cháu Nội của Vơ Vương Nguyễn Phúc Khóat, con thứ 4 của Nguyễn Phúc Luân – Luân đă được di mệnh truyền ngôi – nhưng bị Trương Phúc Loan đổi Di Chiếu lập người con thứ 16 của Vơ Vương là Nguyễn Phúc Thuần ( cũng là cháu Ngoại của Loan ) mới 12t lên làm Chúa tức Định Vương.

 

   Nguyễn Ánh sinh giờ Thân ngày 15 tháng giêng năm Nhâm Ngọ : Mệnh lập tại Ngọ ( Hỏa) với Phá Quân ( Thủy hợp Mệnh )- THÂN cư Quan Lộc tại Tuất với Tham Lang + Đà La ; Tài Bạch ( Thất Sát+Triệt). Mệnh Thân được Ṿng Thái Tuế với Bộ Sát Phá Tham đắc cách hội Liêm Tướng, Khốc Hư tại Tư. Mẫu người hiếu động, nóng nảy, tàn nhẫn, ưa nịnh, tự cho ḿnh có Sứ Mạng với Ḍng Họ và đồng bào với quyết tâm, kiên nhẫn trong hành động đến cùng để đạt tới mục đích bằng mọi giá ( THÂN cư Quan + Ṿng Thái Tuế ). Tuổi Nhâm Ngọ với Nạp Âm Dương Liễu Mộc ( Gỗ cây Liễu ) với Can Nhâm ( Thủy ) khắc Chi Ngọ ( Hỏa) nên thủa thiếu thời gặp nhiều nghịch cảnh và trở ngại - nhờ Nạp Âm tương hợp Ngũ Hành với Can Chi nên từ Trung Vận đến Hậu Vận cuộc đời được thênh thang rộng mở hơn Tiền Vận. Cung Phúc Đức đóng tại Thân ( Kim ) được Ṿng Tràng Sinh + Tử Phủ Vũ Tướng cách ( xuất thân từ Ḍng Chúa ) v́ ngộ Tuần thêm Cung Tử Tức với Khôi, Tướng ngộ Triệt với Không Kiếp, Binh, H́nh ( ḍng Trưởng bị Triệt : Ḥang Tử Cảnh tuổi Canh Tư 1780 chết v́ bệnh đậu mùa năm Tân Dậu ( 20/3/1801 ) - vợ là Tống Thị có 2 Trai là Mỹ Đường và Mỹ Thùy – năm Minh Mệnh thứ 5 « 1824 » Mỹ Đường bị tố cáo thông dâm với Mẹ - nên Tống Thị bị d́m chết, anh em bị đi đầy, rồi chết - Kỳ Ngọai Hầu Cường Để là Cháu 5 đời của Ḥang Tử Cảnh ). Cung Tử Tức (dù được Ṿng Lộc Tồn : tiếp nối 12 đời Vua, Vua Bảo Đại cuối cùng cũng bị ảnh hưởng của Triệt và con cháu các Đời sau cũng phân tán trôi nổi khắp nơi ).

 

Cung Phụ Mẫu đóng tại Mùi gặp Thiên Không, Địa Kiếp, Linh Tinh ( Cha là Nguyễn Phúc Luân, Ḥang Tử thứ 2 của Vơ Vương đáng lẽ được nối ngôi, được Vơ Vương phong Thế Tử ;  nhưng bị Loan phế bỏ và tù, chết bệnh ) – cung này ứng với Đại Vận ( 12-21t ) gặp Kiếp, Lưỡng Không « 10 năm lao đao v́ Binh Lửa : thất bại và lẩn trốn  »  nên năm Ất Mùi 1775 khi kinh thành Phú Xuân thất thủ - bị kẹp 2 đầu quân Trịnh phía Bắc, quân Tây Sơn phía Nam ( nên Ánh khi đi vào «  Hạn Thái Bạch 13t » đă cùng Định Vương «  Hạn Thái Bạch 22t +Ḱnh Đà », Đông Cung Dương « Hạn Kế Đô 16t+Ḱnh Đà  » phải bỏ kinh thành để chạy vào Gia Định ). Vào năm Đinh Dậu 1777 « Đại Vận : Kiếp+Lưỡng Không, Tiểu Vận : Binh, H́nh » quân Tây Sơn do Lữ và Huệ chỉ huy bắt được Thái Thượng Vương Nguyễn Phúc Thuần « Tam Tai+Ḱnh Đà » và Tân Chính Vương Nguyễn Phúc Dương « Ḱnh Đà » - cả 2 Vương cùng con cháu bị giết – riêng Nguyễn Ánh ( Tiểu Vận Thiên Không +Điền Trạch + Hạn Kế Đô 16t +Tam Tai ) lẩn trốn và được Giám Mục Bá Đa Lộc giúp cứu thóat ( Đại Vận tuy nhiều sát Tinh xen lẫn, nhưng nhờ Ṿng Lộc Tồn + Cát Tinh + Phúc Đức : Tử Phủ Vũ Tướng +Ṿng Tràng Sinh nên thóat hiểm nguy ).

 

Năm Mậu Tuất 1778 vào Hạn Thái Âm 17t, Tiểu Vận vào Phúc Đức gặp Ṿng Tràng Sinh ( Sinh Mộ Vượng ), lưu Thái Tuế vào THÂN cư Quan Lộc ( Vận Thái Tuế ) , Nguyễn Ánh được các Tướng  tôn làm Đại Nguyên Soái Nhiếp Quốc Chính ra sức củng cố mở mang Vùng Gia Định, tổ chức Hành Chánh  với mục đích thiết lập thành căn cứ chống Tây Sơn , dưới sự Cố Vấn của Giám Mục Lộc.

 

*Giám Mục Bá Đa Lộc là 1 mắt xích quan trọng trong « quăng Đời long đong » của Nguyễn Ánh trước khi lên ngôi Hng Đế :  Ông sinh năm Tân Dậu 1741 tại Pháp đi tu từ nhỏ. Năm Ất Dậu 1765 thụ phong Linh mục ( Vận Thái Tuế ) ông được Hội Truyền Giáo Quốc Ngọai ở Paris cử sang truyền giáo tại Việt Nam. Lúc đầu Giáo Xứ của Ông đặt tại làng Chantaburi ( trước thuộc Cao Miên, nay thuộc Thái Lan ), v́ loạn lạc nên dời về Ḥn Đất, rồi Cần Cao đều thuộc Dinh Hà Tiên thời Mạc Thiên Tích. Ở Cần Cao Ông tập hợp được 500 giáo dân. Năm Mậu Tư 1768 đi vào Hạn La Hầu 28t +Tam Tai nhà thờ  bị Quân Xiêm đốt phá, Ông bị bắt đeo Gông 3 tháng mới được thả !. Năm Canh Dần 1770 lại bị đánh phá, Ông và học tṛ Tu Viện ( Chủng Sinh ) phải xuống thuyền vượt biển sang tỉnh Pondichéry tại Ấn Độ, cũng năm đó Ông được thăng chức Giám Mục « Evêque d’Adran » làm  Đại Lư Ṭa Thánh cho 3 nước Cochinchine ( tức Xứ Đàng Trong ) ; Ông trở về Hà Tiên năm Giáp Ngọ 1774 – đúng lúc Chúa Định vừa mất Phú Xuân. Năm Bính Thân 1776 Ông gặp 3 Chú Cháu của Định Vương ở Hà Tiên. Cuối năm Đinh Dậu 1777 Định Vương bị bắt th́ Ánh cùng vợ trốn thoát nhờ Ông cứu thóat !. Năm Canh Tư 1780 ( Tiểu Vận vào THÂN - vận Thái Tuế ) Nguyễn Ánh xưng Vương được Bá Đa Lộc với sự giúp đỡ của Manuel, người Pháp trang bị vũ khí cùng 3 tàu chiến kiểu Tây Phương. Manuel được phong chức Cai Cơ chỉ huy đội Binh Thuyền này. Năm Tân Sửu 1781 quân Nguyễn lên đến 3 vạn với 80 chiến thuyền cùng 2 Tàu chiến trang bị lính đánh thuê Bồ Đào Nha do Bá Đa Lộc chiêu dụ, tiến ra Bắc đến tận Phú Yên ; nhưng sau cũng phải rút về v́ bộ binh của Tây Sơn (do Nữ Tướng Bùi Thị Xuân chỉ huy ) qúa mạnh !.

 

 Tháng 3 năm 1782 ( Nhâm Dần) quân Tây Sơn do chính Nhạc chỉ huy cùng Huệ đem trên 100 chiến thuyền vào Cửa Cần Giờ, tiến lên Ngă Bảy đánh quân Nguyễn và thắng lớn. Bên Nguyễn Vương, Manuel chỉ huy chiếc Tàu bọc đồng bị thủy binh Tây Sơn bao vây đốt cháy, thiêu sống Manuel. Nguyễn Vương phải bỏ Sài Côn chạy về Ba Giồng rồi ra lánh nạn ở Đảo Phú Quốc. Bá Đa Lộc phải đem Chủng Sinh cùng 2 Linh Mục chạy sang Cao Miên. Nguyễn Nhạc mất 4 tháng mới b́nh định xong Gia Định, để hàng tướng Đỗ Nhàn Trập ở lại giữ thành Sài Côn, c̣n Ông rút về Quy Nhơn. Đầu tháng 10/1782 Châu văn Tiếp, một cựu Tướng của Định Vương từ Phú Yên đi đường Biển tới Cần Giờ, hợp với quân các Đạo tái chiếm được Gia Định, rồi cho người ra đảo Phú Quốc đón Nguyễn Vương về !. Hay tin đó, Bá Đa Lộc cùng các Chủng Sinh từ Cao Miên cũng trở về ngụ tại Trà Vinh.

 

 Năm Qúy Măo 1783 Nhạc lại sai Lữ và Huệ đem quân vào Gia Định. Nguyễn Vương bày trận Thủy Chiến, dùng Kế Hỏa Công trên Sông Saigon – cho thả các Bè Lửa trôi trên sông để đốt cháy chiến thuyền của Tây Sơn. Ai ngờ Huệ cao mưu hơn - đợi nước Thủy Triều dâng lên và Gió Đông Nam thổi hắt trở lại – thêm vào đó tên lửa của Tây Sơn bắn sang làm cháy sạch các thuyền quân Nguyễn. Ánh phải bỏ Sài Côn đem gia đ́nh cùng cận thần chạy trốn trên 50 chiến thuyền ( Ánh đi vào Hạn Thái Bạch 22t + Kiếp Không, Linh, H́nh - Tiểu Vận vào Tật Ách ). Huệ đuổi theo ra tận Phú Quốc, rồi đảo Côn Lôn. Huệ đem thuyền vây đảo Côn Lôn 3 ṿng. Ánh và gia đ́nh tướng sĩ sống cực khổ trên đảo, có khi phải nhịn đói nhiều ngày, chỉ hái rau và đào củ chuối để ăn !. Th́ dịp may ( Đại Vận vào Phúc Đức +Ṿng Tràng Sinh - Tiểu Vận vào Ṿng Lộc Tồn ) 1 cơn Băo lớn mùa Hè nổi lên – làm đắm nhiều thuyền của Tây Sơn, Ánh được dịp xuống thuyền chạy sang Cù Lao Cổ Cốt, rồi sau đó lại trở về Phú Quốc ! ( từ 8/1783 đến 9/1784). Lữ và Huệ đặt Pḥ Mă Trương văn Đa ( con rể Nhạc) trấn thủ Gia Định rồi rút quân về.

 

   Nguyễn Vương cầu cứu Ngoại Bang

 

Bị bó gối ở Phú Quốc, v́ đất liền đă mất hết, 3 vạn quân lính tiêu tan, 200 chiến thuyền cháy sạch, chỉ c̣n lại gia đ́nh và cái Ấn Ngọc Tỷ cùng một số ít cận thần nên muốn phục quốc Nguyễn Vương lúc đó, chỉ c̣n 1 cách cầu viện Ngọai Bang !.

 

-    Cầu cứu Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha

Cuối năm Qúy Măo 1783 Ánh phái 2 ông Joang (người Pháp) và Manoe ( người Tây Ban Nha ) sang Manille, Thủ Đô Phi Luật Tân – khi đó là thuộc địa của Tây Ban Nha để cầu cứu nước này. Chẳng may dọc đường gặp binh thuyền Tây Sơn bắt giết.

 

Khi đi sang Pháp cầu viện, trong lúc bị kẹt ở Pondéchiry Bá Đa Lộc nhớ đến Viên Ṭan Quyền Bồ Đào Nha ở Macao, mà ông có dịp liên lạc ở Cao Miên năm 1780, cũng đă ngỏ ư muốn giúp Nguyễn Ánh. Ông bèn biên thư ngày 8/5/1785 sang Macao xin nước Bồ đem tàu bè, súng đạn sang giúp Nguyễn Vương. Viên Ṭan Quyền chuyển bức thư này về Lisbonne, Nữ Ḥang Bồ hồi đó ưng thuận, ra lệnh cho Viên Ṭan Quyền Bồ ở Goa ( Ấn Độ ) chuẩn bị đem quân giúp Nguyễn Ánh. Năm 1787 một sĩ quan Bồ đến Long Kỳ ( ngọai ô Vọng Các) thăm Ánh, mang 2 bức Thư của Nữ Ḥang Bồ và của Ṭan Quyền Bồ ở Goa hứa thuận giúp Nguyễn Vương với quân lính +5 chiến thuyền Bồ đă chực sẵn ở Goa. Đồng thời có gửi thư cho Vua Xiêm Rama I với nhiều phẩm vật ; nhưng Vua Xiêm không thuận ( lấy cớ Ánh đă cho người cầu cứu Pháp) nên việc cầu cứu Bồ không thành !.

 

-    Cầu cứu Xiêm La

Nhớ lại chuyện hồi năm Tân Sửu 1781 Vua Xiêm là Tŕnh Quốc Anh ( gốc Tàu ) sai 2 anh em Chaktri đi đánh Cao Miên. Nguyễn Vương sai Chưởng Cơ Nguyễn Hữu Thoại ( về sau có tước Thọai Ngọc Hầu) đem 3000 quân cứu vua Miên. Ở Vọng Các bỗng sảy ra biến loạn, Vua Xiêm bắt giam vợ con của 2 anh em Chaktri. Hai người này liền giao kết với Nguyễn Hữu Thọai, thề phải cứu nhau khi gặp họan nạn. Rồi họ kéo quân trở về, giết cả 2 phe đối nghịch. Chakri tự lập ḿnh làm Vua, xưng là Rama (Phật Vương ), phong cho em là Sô Si làm đệ nhị Vương. Ông sai Châu văn Tiếp sang cầu cứu Chaktri nay đă là Quốc Vương Rama I với hy vọng vào lời thề năm trước !. Lúc đó Xiêm c̣n đang bận rộn không thể giúp ngay Nguyễn Vương bèn nhớ đến Bá Đa Lộc hy vọng nhờ Pháp giúp. Ông bèn cho người đi t́m GM Bá Đa Lộc ở Chantaboun ( Xiêm ) về Phú Quốc để bàn việc nhờ Pháp. Trong lúc chờ tin GM Lộc vào mùa Đông năm Qúy Măo 1783 Châu văn Tiếp có mật thư gửi về cho biết cuộc thương thuyết khả quan. Vua Xiêm Rama I cho người sang Phú Quốc mời Nguyễn Vương sang Vọng Các để bàn việc. Ông bèn đi Vọng Các được Vua Xiêm tiếp đón rất nồng hậu. Mùa Xuân Giáp Th́n 1784 Vua Xiêm cho 2 Cháu là các Tướng Chiêu Tăng và Chiêu Xương đem 2 vạn quân cùng 300 chiến thuyền theo giúp Nguyễn Vương. Hải Quân Xiêm đi đường Biển từ Vọng Các xuống đánh chiếm được Rạch Giá, rồi từ từ đi theo các Sông Ng̣i chằng chịt ở Miền Tây chiếm Ba Thắc, Trà Ôn, Mân Thít, Sadec. Trong trận Mân Thít tướng Châu văn Tiếp tử thương. Nhờ quân Xiêm từ Mùa xuân đến Mùa Đông năm Giáp Th́n 1784 Nguyễn Vương đă  chiếm lại các tỉnh Miền Tây ; nhưng Quân Xiêm ỷ thế, đi đến đâu cũng quấy nhiễu, làm nhiều điều tàn ác, khiến ḷng dân oán thán.

 Cuối năm Giáp Th́n 1784 Nhạc sai Huệ vào Gia Định đánh Quân Xiêm. Huệ dùng kế phục binh trên bờ Sông Cửu Long, nhánh Tiền Giang ; Ông không đem quân tấn công Đại Bản Doanh của Quân Xiêm đóng tại Sadec, mà chọn 1 địa điểm ngay đầu ngọn Sông Ba Lai - một chi nhánh của Tiền Giang. Chiến thuyền của Tây Sơn núp trong 2 con rạch Rạch Gầm và Rạch X̣ai Mút cách nhau chừng 6 cây số. Bộ Binh và Pháo Binh của Tây Sơn núp ở bờ Bắc sông Tiền Giang và ở trên bờ 2 Cù lao ở giữa Sông. Ngày 25/1/1785 Ông cho 1 số chiến thuyền tiến lên Sadec khiêu khích. Đại Quân Xiêm- Nguyễn đổ thuyền ra đánh ; thuyền Tây Sơn quay mũi chạy, thuyền Xiêm rượt đuổi. Đợi cho Hạm Đội của Xiêm lọt vào Ổ phục kích, Pháo Binh Tây Sơn từ bờ Sông và trên Đảo mới nổ Đại Bác, đồng thời phục thuyền Tây Sơn ào ra dùng tên lửa đốt cháy và phá tan tành 300 chiến thuyền của Quân Xiêm. Quân Xiêm - Nguyễn chết như rạ, xác trôi đầy sông ; chỉ c̣n khỏang 2 ngàn tên chạy thóat lên bộ, qua Cao Miên trốn về nước. Nguyễn Huệ phá tan Đại quân Xiêm, liền đem binh đuổi đánh Nguyễn Ánh. Ánh lúc bấy giờ hết cả lương thực cùng tàn quân chạy về Vùng Rạch Giá –Hà Tiên rồi ra Đảo Thổ Châu, Cổ Cốt, cuối cùng đem Gia Quyến sang tị nạn ở Ngọai Ô Vọng Các dưới sự che chở của Vua Xiêm Rama I. Lưu Vong tại  Xiêm gần 2 năm rưỡi từ tháng 2/1785 đến tháng 7/1787 Nguyễn Vương lén bỏ vua Xiêm trốn về Hà Tiên để mưu phục Quốc.  

 

-   Cầu cứu Pháp

    Ở Đảo Thổ Châu ngày 22 tháng 2 năm Giáp Th́n 1784 Nguyễn Vương cho  người đi kiếm Bá Đa Lộc. Lấy cớ đă rời nước Pháp từ năm 1765 khi c̣n là Linh Mục ; nay 18 năm đă qua, biết đại thần nào trong Triều Đ́nh mà đến gơ cửa !. Bá Đa Lộc đưa ra nhiều khó khăn, nhưng Nguyễn Vương cố thuyết phục, nên phải nhận lời với các điều kiện :

a) Phải có một Quyết Nghị của Hội Đồng Cố Vấn Hoàng Gia nước Cochinchine, đưa ra những điều khỏan giữa Việt và Pháp.

b) Phải đem theo Hoàng Tử Cảnh  để làm con tin và 1 số quan văn vơ tùy tùng ; cùng Quốc Ấn Ngọc Tỷ.

c) Phải xin được Viện Trợ 1500 quân cùng vũ khí ( đại bác, súng nhỏ và đạn dược đầy đủ ).

d) Phải nhượng đứt cho Pháp Cù Lao trấn giữ Hải Cảng Tourane.

 

Ngày 15 tháng 10 năm Giáp Th́n ( 25/11/1784 ) Phái Đoàn của GM Bá Đa Lộc từ Đảo Thổ Châu đem Hoàng Tử Cảnh đi Pháp cầu viện từ cuối tháng 11/1784 đến cuối tháng 6/1789. Cuộc Hải Hành kéo dài 8 tháng. Ngày 28/11/1787 GM Bá Đa Lộc cùng Hầu Tước De Montmorin, Bộ Trưởng Ngoại Giao kư 1 Bản Hiệp Ước Versailles Pháp - Việt tương trợ ( Hiệp Ước này sau 5 ngày kư, Pháp gửi « mật lệnh » cho Toàn Quyền De Conway ở Ấn Độ hoăn thi hành và không cho GM Lộc biết ) tuy Giám Mục đă được bổ chức Ủy viên của Ḥang Đế Pháp ( Vua Louis XVI ) ở Xứ Đàng Trong. Ngày 8/12/1787 Ḥang Tử Cảnh và GM Bá Đa Lộc được triều kiến từ giă Pháp Ḥang. Ngày 27 họ đáp Tàu Dryade ở Lorient ; tháp tùng có chiếc tàu Méduse chở 1 số lính, thêm 1 chiếc Kiệu lộng lẫy của Vua Louis XVI tặng Nguyễn Vương. Hơn 6 tháng mới đến Pondichéry, lại kẹt ở đó 1 năm. Phái Đoàn về tới Gia Định mùa Hè năm Kỷ Dậu ( 24/6/1789 ) sau hơn 4 năm rưỡi !. Bao nhiêu biến cố đă sảy ra ( Nguyễn Vương đă tự lực tái chiếm ṭan thể Nam Việt, Bắc B́nh Vương Nguyễn Huệ đă diệt Trịnh và đại phá quân Thanh ở Mùa Xuân Kỷ Dậu 1789 ).

 

Nguyễn Vương tái chiếm Gia Định lần thứ 3

 

Thời gian đang tá túc tại Xiêm ( 2/1785 đến 8/1787 ) được tin Nhạc và Huệ bất ḥa cuối năm Bính Ngọ 1786, rồi mùa Xuân năm Đinh Mùi 1787 Huệ đem quân vào Ḥang Đế Thành ( Quy Nhơn) vây hăm - từ đó chỉ lo việc Bắc Hà không đoái hoài đến Nhạc Lữ. Mùa Hè năm 1787 được quân do thám tại Hậu Giang cho biết t́nh trạng trên - lại thấy Nhạc rút quân của Đô Đốc Đặng văn Chân từ Gia Định về Quy Nhơn khiến quân lực của Lữ ở Gia Định yếu kém. Nguyễn Vương thấy « thời cơ » đă đến, liền âm thầm ra lệnh cho quân sĩ và chiến thuyền chuẩn bị về nước, mà dấu không cho vua Xiêm biết !. Vào 1 đêm không trăng tháng 7 năm Đinh Mùi 1787 Vương cùng Ḥang Gia và quân đội lẻn xuống thuyền ra biển, chỉ để lại 1 lá thư cảm tạ Vua Xiêm ( Năm đó Vương 26t+Hạn Thái Dương là hạn tốt về Danh Lợi - Tiểu Vận vào Ṿng Lộc Tồn : nhiều may mắn và thuận lợi ! ). Vương để Mẹ và Ḥang Gia tạm trú ở Đảo Phú quốc, c̣n ḿnh đem quân đổ bộ lên Hà Tiên, tiến nhanh đến Long Xuyên. Lúc mới đầu, quân không nhiều v́ phải để lại Long Kỳ ở Xiêm để vua quan Xiêm khỏi nghi ngờ. Đến Long Xuyên được quân t́nh nguyện rất đông ( quân Tàu của Thiên Địa Hội chống Thanh, lính mộ Cao Miên, quân Tây Sơn về hàng « đặc biệt có tướng Nguyễn văn Trương với 300 quân và 15 chiến thuyền » ). Quân Tây Sơn của Lữ cũng rất ít v́ đă thiếu đạo quân của Đặng văn Chấn đă bị gọi về Quy Nhơn ( lúc Nhạc và Huệ bất ḥa ). Cho nên Nguyễn Vương tuy chỉ có mấy ngh́n quân cũng đủ sức thôn tính các Thị Trấn, từ Long Xuyên lên Sa Đéc, rồi Vĩnh Long, rồi xuôi theo Tiền Giang ra Biển, tiến vào Cửa Cần Giờ để đi ngược sông Saigon tiến vào Gia Định. Nguyễn Lữ ở Gia Định hay tin hỏang sợ ( Năm Tuổi 37+Hạn La Hầu ) để Thái Phó Phạm văn Tham ở lại giữ thành c̣n ḿnh bỏ chạy lên Lạng Phụ ( Biên Ḥa). Nguyễn Vương bày mưu giả làm thư của Nhạc gửi cho Lữ, bảo cho biết Tham làm phản, nên giết đi ; nhưng cố t́nh đưa nhầm thư cho Tham. Tham tưởng thật, vội đem quân lên Lạng Phụ gặp Lữ để phân trần, với cờ Trắng đi đầu !. Lữ thấy quân của Tham không gọi mà đến, th́ lại sợ nữa ( Lữ là nhà Sư ḥan tục không màng danh lợi- khi Tây Sơn khởi nghĩa chỉ chuyên lo về hậu cần ), đem quân bản bộ chạy tuốt về Quy Nhơn với Nhạc, ít năm sau mất v́ bệnh ).

 

Tham trở về Gia Định đánh phá được quân Nguyễn. Ánh thua chạy về Mỹ tho ( 4/ 1788), quân binh chỉ c̣n vài trăm với vài mươi chiến thuyền !. Vài tháng sau Nguyễn Vương lại chiêu mộ được vài ngàn quân Miên, thêm 1 số quân Tây Sơn về hàng ; nhất là được tướng Vơ Tánh ( 1 trong Tam Hùng của Gia Định lúc bấy giờ chống Tây Sơn : Đỗ Thành Nhơn « Biên Ḥa », Vơ Tánh «  G̣ Công », Nguyễn Hùynh Đức «  Tân An »). Vơ Tánh là Tổng Nhung đạo quân Đông Sơn cũ ( Đông Sơn do tướng Đỗ Thành Nhơn cầm đầu, năm Tân Sửu 1781 Ánh thấy Nhơn lộng quyền sai ám sát Nhơn ngay bữa tiệc do ḿnh chủ tọa, quân Đông Sơn giận bỏ đi ; các tướng tá khác chán nản trong đó có Vơ Nhơn là anh ruột của Vơ Tánh - Đạo Quân này sau đó chống cả Ánh lẫn Tây Sơn ! ). Tháng 5/ 1788 Nguyễn Vương sai Sứ Giả đến G̣ Công chiêu dụ Vơ Tánh, ông này - bỏ qua chuyện cũ - bằng ḷng đem hết ṭan quân sang Mỹ Tho giúp. Vương hết sức mừng rỡ phong làm Tiền Phong Dinh Chưởng Cơ, lại gả em gái là Công Chúa Ngọc Du. Nhờ đó Quân lực của Vương tăng lên tới vài vạn !.Tháng 6/1788 Đại Quân Nguyễn Vương tiến đánh Nước Xoáy ( gần Gia Định ). Tham không được viện binh ở Quy Nhơn, phải bỏ Gia Định lui xuống Cần Giờ, rồi vào sông Ba Lai, ngược Tiền Giang lên Vĩnh Long, rồi xuôi sông Hậu Giang xuống Ba Thắc. Đầu năm 1789 Tham ở Ba Thắc đem quân xuống thuyền định ra Biển trốn về Quy Nhơn, nhưng không phá được ṿng vây của quân Nguyễn, lại phải lui về Ba Thắc. Chờ măi không thấy viện binh, túng thế phải đem quân ra hàng ngày 24/2/1789  nhưng vẫn bị Ánh giết !. Tuy thành Gia Định đă bỏ ngỏ từ 6/1788, Nguyễn Vương mới vào tiếp thu thành này ngày 7/9/1789 !.  Chỉ vỏn vẹn 1 năm trời, Nguyễn Vương đă tái chiếm được ṭan thể đất Nam Việt của Nguyễn Lữ mà không có sự giúp đỡ của Quân Đội Ngoại Bang !.

 

 

 

Xem PHẦN 3:

 

 

 

 

 

GS PHẠM  KẾ VIÊM

nguyên Giáo Sư TOÁN
Sài G̣n & Đà Lạt
 

 


 

 

   

 

www.ninh-hoa.com