www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

 TVI & PHONG THỦY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

 

 
Main Menu

 
 

 

 

GS PHẠM  KẾ VIÊM

nguyên Giáo Sư TOÁN
Sài G̣n & Đà Lạt


 

 

 

 

TẢN MẠN VỀ


TỬ VI VÀ PHONG THỦY

 

 

Vương Triều NGUYỄN

Dưới Lăng Kính  Tử Vi

(13 Đời VUA)


 

 

PHẦN 3:

  

 Trở về Phú Xuân nhờ những Cơn Gió Mùa

 

   Tái chiếm được ṭan Miền Nam từ mùa Thu năm Đinh Mùi 1787 đến đầu năm Kỷ Dậu 1789 khi Phạm văn Tham ở Ba Thắc đầu hàng mới ḥan tất. Trong lần đầu 4 năm ngự trị tại Gia Định ( 1778-1782 ), Nguyễn Vương khi nắm quyền mới 17 tuổi đă có tổ chức mọi công việc cai trị khẩn hoang và vơ bị. Nhưng bị thua nhà Tây Sơn, lúc bỏ chạy ra đảo, lúc tá túc bên Xiêm. Lần này tái chiếm Gia Định một cách vĩnh viễn ( v́ thấy Nhạc bỏ mặc Tham không cứu hơn 1 năm ; đàng ngoài giữa Nhạc và Huệ bất ḥa, không đủ uy quyền sai Huệ vào Nam như lần trước, nhất là sau khi lên ngôi Quang Trung Đại Đế đại phá Quân Thanh mùa Xuân Kỷ Dậu 1789 c̣n mắc b́nh trị nơi Bắc Hà,1 phần cũng không muốn dính líu đến phần đất miền Trong của Nguyễn Nhạc ! ) Nguyễn Vương lúc này đă 27t ( Hạn Mộc Đức tốt hợp Mệnh ) bèn tổ chức miền đất ph́ nhiêu này thành căn cứ xuất phát để đợi dịp tái chiếm ṭan thể Xứ Đàng Trong là đất cũ của Tổ Tiên.

-                     1) Trận đầu bất lợi : đánh Phan Rí, Phan Rang rồi rút ( 3 tháng từ tháng 5 đến tháng 8 năm 1790 )

Tháng 5/1890 Nguyễn Vương sai tướng Lê văn Câu đem 5000 quân Thủy Bộ ra đánh B́nh Thuận có 2 Tướng Vơ Tánh và Nguyễn văn Thành làm Tiên Phong. Câu chiếm được Phan Rí, sau đó bất ḥa với Tánh và Thành nên Vương phải triệu 2 người về Gia Định. Câu một ḿnh đem quân ra chiếm đóng Phan Rang th́ bị quân Tây Sơn vây đánh, phải xin cấp cứu. Thành ra giải vây, rồi 2 người rút về Phan Rí. Tháng 8/1790 nhân lúc thấy Gió Bấc ( gió Bắc ) thổi mạnh, Vương sai bỏ Phan Rí rút về Gia Định.

 Thấy trận đầu bất lợi, để « dưỡng uy sức nhuệ » Vương chuyên tâm lo việc khai khẩn ruộng nương miền Nam, đốc thúc việc huấn luyện binh sĩ, rèn đúc Đại Bác, đóng được 4 Chiến Thuyền kiểu Tây Phương và xây cất thành tŕ Saigon theo kiểu Vauban ( Vauban « 1633-1707 » nguyên là Bộ Trưởng chiến tranh của Vua Louis XVI đă chế ra kiểu Thành Tŕ mang tên Ông, Nguyễn Vương theo đề nghị của Olivier de Puynamel người Pháp theo Bá Đa Lộc về giúp Nguyễn Vương - giỏi về huấn luyện Bộ Binh và Pháo Binh « sáng chế Đạn Qủa Bưởi lợi hại hơn các đạn Đại Bác lúc bấy giờ - được Nguyễn Vương ban Quốc Tính : Nguyễn văn Tín »- chính Tín  xây các thành Saigon và các tỉnh Miền Nam theo kiểu Vauban, sau này- khi Thống Nhất - hầu hết các thành tŕ ở Huế và Hanoi cũng xây theo kiểu đó !.Tín sinh năm Mậu Tư 1768 chết v́ bệnh kiết lỵ năm Kỷ Mùi 1799 khi Vận số đi vào Hạn Thái Bạch 31t +Ḱnh Đà )- với sự giúp đỡ của Nhóm Sĩ Quan Pháp do Bá Đa Lộc tự động mộ giúp, quân số của Nguyễn Vương lúc này lên đến 60.000 !.

-                     2) Trận đốt phá Thủy Trại Tây Sơn ở Cửa Thị Nại, rồi rút lui ( tháng 4/1792 )

Sau một năm rưỡi ngưng hành quân, đến tháng 4/1792 thấy Gió Nam ( gió Nồm) thổi mạnh, Vương mới sai 2 Tướng Nguyễn văn Trương ( tướng cũ của Tây Sơn) và Nguyễn văn Thành đem Hạm Đội trong đó có cả 2 chiến thuyền kiểu Tây Phương do Dayot và Vannier chỉ huy, với nhiều Đại Bác và đạn quả Bưởi do Olivier sáng chế « giong Buồm thẳng ra » Cửa Thị Nại ( Cửa Biển thuộc vùng Quy Nhơn ) - lần này không có Bộ Binh v́ Thị Nại ở qúa xa, mà các Tỉnh gần như Phan Rí, Phan Rang, Khánh Ḥa đều có quân Tây Sơn chiếm giữ. Hạm Đội đến Cửa Thị Nại, nơi đây có Thủy Trại của Tây Sơn đóng để bảo vệ thành Quy Nhơn cách độ chừng mươi cây số. Thủy Trại bị Đại Bác qủa bưởi bắn phá cháy tan nát ; nhưng quân Nguyễn không dám đổ bộ. Chừng vài tháng cạn lương thực, tuy vẫn c̣n Gió nồm lại thêm có băo, nên quân Nguyễn thấy bất lợi, đành rút lui về Gia Định (  Năm Nhâm Tư 1792 Nguyễn Vương : Hạn Thái Bạch 31t+Ḱnh Đà ).

 

-                     3) Trận Gió Nồm năm Tân Sửu 1793 : chiếm B́nh Thuận, Diên Khánh, Phú Yên và bao vây thành Quy Nhơn lần I

Vào cuối Xuân năm Nhâm Tư 1792 khi Nguyễn Vương nhờ Gió Nồm đem Hạm Đội Thủy binh đốt trại Thị Nại. Sau khi ổn định Bắc Hà, Vua Quang Trung quyết tâm tiêu diệt Nguyễn Ánh ( dù từ năm Mậu Thân 1788 đă biết Ánh đă chiếm được Gia Định, tuy có bất ḥa với Nhạc đầu năm Đinh Mùi 1787- nhưng Bắc Hà chưa ổn định xong, nay thấy Lữ đă mất, Nhạc yếu sức cầu cứu ! ) Ông ra sức trấn an Nguyễn Nhạc và nhân dân trong vùng do Nhạc cai quản để chuẩn bị Nam tiến. Để chuẩn bị phối hợp với Quang Trung, năm Nhâm Tư 1792 Nhạc cho đóng nhiều Chiến Thuyền ở cửa Thị Nại để Nam Tiến. Nhưng lúc đó là Mùa Gió Nồm chỉ thuận cho Quân Nam tiến ra Bắc, phải đợi đến Mùa Đông, khi Gió Bấc thổi mới lợi cho quân Tây Sơn. Trong lúc chờ đợi gió Mùa, bất ngờ Nguyễn Ánh thừa dịp cùng số quân Pháp, Tây Ban Nha đánh úp Cửa Thị Nại, đốt nhiều chiến thuyền của Tây Sơn. Để báo thù trận đó, Vua Quang Trung dự định phát động Chiến Dịch rất lớn , huy động hơn 20 vạn quân Thủy Bộ chia ra 3 hướng tiến công :

-                     Nguyễn Nhạc và 1 số quân Tàu ( phản Thanh từ hồi khởi nghĩa ) dùng đường Bộ từ Phú Yên vào đánh Gia Định.

-                     Bộ binh của Quang Trung từ Phú Xuân đi qua ngả Vạn Tượng tới Nam Vang, từ đó thêm quân Chân Lạp kéo vào Gia Định, vây đánh, bao bọc đường không cho Ánh chạy sang Xiêm như các lần trước !.

-                     Thủy Binh của Quang Trung tiến vào đón lỏng tận Hà Tiên và đổ bộ lên đất liền để ngăn Ánh chạy ra Biển !.

 

Chính các Giáo Sĩ Pháp giúp Nguyễn Ánh lúc đó rất lo lắng và dự liệu Ánh khó ḷng chống đỡ Tây Sơn trong trận này. Ai ngờ vào chiều mùa Thu năm Nhâm Tư 1792 Vua Quang Trung đang làm việc bỗng hoa mắt, tối sầm mặt mũi, mê man bất tỉnh. Sau đó bệnh càng nặng và băng hà vào đêm 29 tháng 7 năm Nhâm Tư 1792 ở ngôi 4 năm thọ 40t ( khi Vận Số đi vào Hạn Thái Bạch 40+Ḱnh Đà ). Khi sắp mất Vua Quang Trung có nói với cận thần : « Nếu ngày hôm nay ta chết th́ mai Hắn ắt ra, nếu mai ta chết th́ ngày sau Hắn ắt ra. Người c̣n sống, các ngươi hăy coi ». Lời Tiên Tri đó đă ứng nghiệm v́ Vua Quang Trung Nguyễn Huệ là khắc tinh  của Nguyễn Vương ( Vua Quang Trung tuổi Nhâm Thân 1752 mạng Kiếm Phong Kim, Nguyễn Vương tuổi Nhâm Ngọ 1742 mạng Dương Liễu Mộc : Kim khắc nhập Mộc - Kiếm vàng dễ chém đứt gỗ cây Liễu. Đă 4 lần vào Gia Định - lần nào Ánh cũng theo tàn quân chạy trốn- không ra Đảo th́ sang Xiêm – dù có ngọai bang hỗ trợ !. Theo Tử Vi th́ 2 Lá Số đều Mệnh Thân được Sát Phá Tham đắc cách +Ṿng Thái Tuế -nhưng sao thủ Mệnh Thân khác nhau - sẽ so sánh Bản Chất và Cuộc Đời từ 2 Lá Số của 2 Ḥang Đế cùng lời bàn của các Sử Gia ở Phần Cuối Bài ).

Như đă nói ở trên trong lúc Tây Sơn chờ Gió Bấc thổi để động binh th́ Vua Quang Trung mất – Nguyễn Vương « chỉ sợ » 1 đối thủ độc nhất của Tây Sơn – nay đă mất th́ rất mừng. Vào đầu Mùa Hạ năm  Qúy Sửu 1793 khi thấy Gió Nồm thổi mạnh – cơ hội bằng vàng đă tới ( Hạn Thái Dương+Tiểu Vận vào Ṿng Lộc Tồn ) - liền đem Đại Binh ra Bắc : Bộ Binh do Tôn Thất Hội chỉ huy, tiến chiếm B́nh Thuận. Đích thân Nguyễn Vương chỉ huy Thủy Binh theo gió mùa tiến nhanh hơn vào Cửa Nha Trang tiến chiếm Diên Khánh rồi Phú Yên , rồi vào Cửa Thị Nại. Nhạc sai con là Thái Tử Bảo đem binh ra giữ Cửa Thị Nại. Ánh sai Vơ Tánh lẻn ra phía sau hợp cùng đạo binh Tôn Thất Hội vừa tới để đánh tập hậu. Bảo thua, rút về thành Quy Nhơn. Quân Nguyễn đuổi theo đến vây thành. Nhạc sai người ra cầu cứu Cháu là Cảnh Thịnh Quang Tỏan 11tuổi ở Phú Xuân. Thái Sư Bùi đắc Tuyên ( bác ruột của Tỏan ) sai 2 đạo quân xuống cứu : Bộ Binh do Thái Úy Phạm Công Hưng chỉ huy gồm 17000 quân và 80 voi chiến cùng Thủy Binh do tướng Đặng văn Chân chỉ huy với hơn 30 Chiến Thuyền. Ánh liệu thế không chống nổi bèn rút lui về Nam.

   Nhân dịp đem quân vào giúp Nguyễn Nhạc, Phạm Công Hưng vào thành Quy Nhơn chiếm giữ luôn thành tŕ và tịch biên Kho Tàng. Nhạc thấy vậy « tức giận đến nỗi thổ huyết chết : năm đó vào khỏang 45-46 t : Hạn La Hầu  ». Về phần Bảo con Nhạc đưọc phong làm Hiến Công cho ăn lộc 1 Huyện gọi là Tiểu Triều. Như vậy kể từ cuối năm 1793, Cảnh Thịnh làm Vua Tây Sơn một ḿnh từ Cao Bằng đến Phú Yên ; c̣n Nguyễn Vương giữ phần đất từ Diên Khánh tới Hà Tiên : Đất nước chia đôi từ 1793 đến 1802.

 

- 4) Tướng Tây Sơn Trần Quang Diệu vây Thành Diên Khánh

 

a)                Lần thứ I

   Tháng 4/1794 ( năm Giáp Dần ) tướng tài của Tây Sơn là Trần Quang Diệu đem quân vào đánh thành Diên Khánh rất gắt. Đông Cung Cảnh và Giám Mục Bá Đa Lộc cố giữ thành và cho người về cầu cứu Gia Định. Nguyễn Vương vội vàng đem Hạm Đội ra cứu ; cũng may gặp Gió Nồm thổi mạnh, nên rất nhanh. Diệu rút lui, Nguyễn Vương đem con về để Vơ Tánh ở lại thay thế.

 

b)                Lần thứ II

  Đầu Xuân năm Ất Măo 1795, Diệu lại xuôi theo Gió Bấc vào vây thành Diên Khánh. Vơ Tánh cố thủ ; cuối Xuân Nguyễn Vương lại theo Gió Nồm ra cứu !. Đúng lúc Triều Đ́nh ở Phú Xuân sảy ra vụ đ́nh thần chém giết nhau : Phe Vơ văn Dũng, Phạm Công Hưng và Nguyễn văn Huấn lựa đến đêm đem quân vây nhà Bùi Đắc Tuyên bắt bỏ ngục ; rồi Huấn ra Quy Nhơn bắt con của Tuyên là Bùi đắc Trụ ; lại nhân danh vua Cảnh Thịnh ra lệnh cho Tiết Chế Bắc Hà Nguyễn Quang Thùy ( em vua Cảnh Thịnh ) phải bắt giải Ngô văn Sở về Phú Xuân ; rồi vu cho cha con Tuyên và Sở làm phản đem ǵm hết xuống sông. Diệu đang vây thành Diên Khánh bèn rút quân về. Đến làng An Cựu Diệu đóng quân phía Nam sông ; phe Dũng cũng đem quân đóng bên bờ Bắc, ỷ mệnh Vua ra cự nhau với Diệu ( mầm mống sụp đổ của Triều Đại Tây Sơn : Vua Cảnh Thịnh đi vào Năm Tuổi 13t+Hạn Thái Bạch ). Vua Cảnh Thịnh sợ hăi sai quan ra khuyên giải cả 2 bên. Diệu mới đem các tướng vào chầu, rồi cùng với bọn Dũng giải ḥa !. Nguyễn Vương cũng rút quân về Gia Định. Như vậy từ cuối Xuân năm Ất Măo 1795 đến đầu Hạ năm Đinh Tỵ 1797 ( tức 2 năm) 2 bên ngưng chiến.

 5) Trận Gió Nồm năm Đinh Tỵ 1797 Nguyễn Vương đánh Phú Yên và Quy Nhơn ( lần 2)

Tới mùa Gió Nồm năm Đinh Tỵ 1797 Nguyễn Vương sai Nguyễn văn Thành và Vơ Tánh ra đánh Phú Yên, nhưng không được. Đồng thời Vương và Đông Cung Cảnh đem Thủy Quân ra đánh Quy Nhơn ; thấy Tây Sơn đă pḥng bị, liệu đánh không xong nên chuyển quân ra đánh chiếm Quảng Nam – tuy chiếm được, nhưng 3 tháng hết lương đành rút về Gia Định chỉ để Nguyễn văn Thành và Đặng Trần Thường giữ Diên Khánh. Năm Mậu Ngọ 1798 không động binh nhưng sai Sứ sang Tàu để chúc mừng Vua Gia Khánh mới lên ngôi năm Bính Th́n 1796 kế vị Vua Càn Long băng hà ( Vua Càn Long tuổi Tân Măo « 27/9/1711 » mất năm Kỷ Mùi « 7/2/1799 » : Hạn Kế Đô 88t+Tam Tai ) trong Giai Đọan này bên Tây Sơn Cảnh Thịnh kế vị Vua Quang Trung (đă được Càn Long phong làm An Nam Quốc Vương từ 1793). Trong Triều Tây Sơn, Nguyễn Bảo phản nghịch liên lạc với Nguyễn Ánh, Cảnh Thịnh sai tướng vào bắt Bảo đem về ǵm xuống sông. Lại nghi ngờ tướng Lê Trung có dính líu, sai gọi về chém chết, con rể Trung là Lê Chất bỏ trốn sang hàng Nguyễn Ánh. Nguyễn văn Huấn cũng bị giết các tướng Tây Sơn thấy vậy nản ḷng, 1 số đông bỏ về theo Nguyễn Vương.    

6) Trận Gió Nồm năm Kỷ Mùi 1799 Nguyễn Vương chiếm Phú Yên, vây đánh  thành Quy Nhơn ( lần 3 )và chiếm được thành này !

Tháng 4/ 1799 Gió Nồm bắt đầu thổi Nguyễn Vương xuất quân làm 2 Đạo : Bộ Binh do Nguyễn văn Thành chỉ huy tái chiếm được Phú Yên rồi tiến lên Quy Nhơn. Thủy Binh do Vương thân chinh chỉ huy, kéo vào Cửa Thị Nại rồi tháng 6/1799 đổ bộ vây Quy Nhơn. Vua Cảnh Thịnh sai 2 tướng Diệu và Dũng đem binh vào cứu nhưng bị Thành chặn lại. Tướng Tây Sơn giữ thành là Lê văn Thanh sau 4 tháng cầm cự hết lương phải mở cửa ra hàng. Nguyễn Vương đem quân vào thành đổi tên Quy Nhơn thành B́nh Định sai Vơ Tánh và Ngô ṭng Châu giữ thành. Trong thời gian đó Giám Mục Bá Đa Lộc theo ṭng chinh bị bệnh kiết lỵ phải ở lại Cửa Thị Nại, rồi mất ngày 9/10/ 1799, thọ 58t : Hạn Thái Bạch. Vương đem thi hài Cha Cả về hậu táng ở làng G̣ Vấp, Tỉnh Gia Định vinh tặng Tước Thái Tử Thái Phó Bi Nhu Quận Công ( Dân chúng thường gọi là Lăng Cha Cả ).      

 

 

Xem PHẦN 4:

 

 

 

 

 

GS PHẠM  KẾ VIÊM

nguyên Giáo Sư TOÁN
Sài G̣n & Đà Lạt
 

 


 

 

   

 

www.ninh-hoa.com