www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

Lời Giới Thiệu

Thi Tập 1 

Thi Tập 2 

Thi Tập 3 

Thi Tập 4 

Thi Tập 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

 

 

 

Thi Tập 2 :        

 

 

 

賈島

 

尋隱者不遇

 

松下問童子
言師採藥去
只在此山中
雲深不知處

 -----------

 

  

Giả Đảo

 

Tầm Ẩn Giả Bất Ngộ

 

Tng hạ vấn đồng tử

Ngn sư thi dược khứ

Chỉ tại thử sơn trung

Vn thm bất tri xứ

 

 

 

 

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bi dịch số 1

 

Tm ẩn sĩ chẳng gặp

 

Dưới tng hỏi đồng tử

Ni thầy đi hi thuốc

Chỉ ở trong ni ny

My su chẳng biết chốn

 

 

 

 

Bi dịch số 2

 

Tm ẩn sĩ chẳng gặp

 

Hỏi thăm đồng tử dưới tng,

Đp : Thầy hi thuốc vn mng tiu tao

Quẩn quanh trn quản ni cao

My su chẳng biết chốn no m thưa .

 

 

 

 

Bi dịch số 3

 

Tm ẩn sĩ chẳng gặp

 

Hỏi em b dưới cội tng

Thưa : Thầy hi thuốc ni vng ny thi

Nhưng my đậm tới chn đồi

Lm sao tm được chỗ Người trn kia ?

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 Xem Thi Tập 3

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
  

 

 

www.ninh-hoa.com