www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

Lời Giới Thiệu

Thi Tập 1 

Thi Tập 2 

Thi Tập 3 

Thi Tập 4 

Thi Tập 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

 

 

 

Thi Tập 3 :        

 

 

 

杜牧

 山行

 

遠上寒山石徑斜
白雲生處有人家
停車坐愛楓林晚
霜葉紅於二月花
 

 -----------

  

ĐMục

 

Sơn Hnh

 

Viễn thượng hn sơn thạch knh t

Bạch vn sinh xứ hữu nhn gia

Đnh xa tọa i phong lm vn

Sương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa

 

 

 

 

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bi dịch số 1

 

Ln Ni

 

Ln cao, ni lạnh, dốc t

Chiều vng, my bạc mấy nh ở trong

Dừng xe, lặng ngắm đồi phong

Thấm sương l tựa hoa hồng thng hai

 

 

 

 

 

Bi dịch số 2

 

Ln Ni

 

Ni lạnh, ln xa dốc đ t

Dường như mấy trắng c người ta

Dừng xe, say ngắm rừng phong đỏ

Thấm sương thắm tựa đm hồng hoa

 

 

 

 

Bi dịch số 3

 

Ln Ni

 

Ln ni lạnh, đường xa dốc đ

My chiều về trắng xa lng qu

Rừng phong mến cảnh dừng xe

L dầm sương tựa hồng về thng hai

 

------------

 

                         

 

 

 

 

 Xem Thi Tập 4

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

  

 

 

www.ninh-hoa.com