www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

Lời Giới Thiệu

Thi Tập 1 

Thi Tập 2 

Thi Tập 3 

Thi Tập 4 

Thi Tập 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Thi Tập 4 :       

 

 

 

阮攸

  

瓊 海 元 宵

元 夜 空 庭 月 滿 天
依 依 不 改 舊 嬋 娟
一 天 春 興 誰 家 落
萬 里 瓊 州 此 夜 圓
鴻 嶺 無 家 兄 弟 散
白 頭 多 恨 歲 時 遷
窮 途 憐 汝 遙 相 見
海 角 天 涯 三 十 年

 -----------

  
Nguyễn Du

 Quỳnh Hải Nguyên Tiêu

Nguyên dạ không đ́nh nguyệt măn thiên,
Y y bất cải cựu thuyền quyên
Nhất thiên xuân hứng, thuỳ gia lạc,
Vạn lư Quỳnh Châu thử dạ viên.
Hồng Lĩnh vô gia huynh đệ tán,
Bạch đầu đa hận tuế thời thiên
Cùng đồ liên nhứ dao tương kiến,
Hải giác thiên nhai tam thập niên.

 

 

 

 

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

 Bài dịch 1 :
Quỳnh Hải Đêm Tháng Giêng

Đầu xuân, sân vắng, trăng tṛn
Ngàn thu chẳng đổi, vẫn c̣n thuyền quyên
Đầy trời xuân hứng vườn riêng
Quỳnh Châu muôn dặm, nỗi niềm cố gia
Quê xưa Hồng Lĩnh không nhà 
Anh em lưu lạc, tuổi già đơn côi 
Giờ đây gặp gỡ bên trời 
Ba mươi năm ấy, quê người trầm thăng 

 

 

 

Dịch giả : Thanh Phong 

Bài dịch 2 :
Quỳnh Hải Đêm Tháng Giêng

Đầu Xuân, sân vắng, trăng đầy
Ngàn thu vẫn một vóc gầy thuyền quyên
Ư thơ toả xuống vườn riêng
Quỳnh Châu muôn dặm, nặng niềm cố gia
Quê xưa Hồng Lĩnh không nhà 
Anh em lưu lạc, tuổi già đơn côi 
Giờ đây gặp gỡ bên trời 
Ba mươi năm ấy, nổi trôi quê người.

 

 

 

 

 

 

------------

 

                         

 

 

 

 

 Xem Thi Tập 5

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com