www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Thi Tập 5 :        

 

 

 


 

 秋 日 寄 興

西 風 纔 到 不 歸 人
頓 覺 寒 威 已 十 分
故 國 山 河 看 落 日
他 鄉 身 世 托 浮 雲
忽 驚 老 境 今 朝 是
何 處 秋 聲 昨 夜 聞
自 哂 白 頭 欠 收 入
滿 庭 黃 葉 落 紛 紛

 -----------

  
Nguyễn Du

 

Thu Nhật Kư Hứng

Tây phong tài đáo bất quy nhân
Đốn giác hàn uy dĩ thập phần
Cố quốc san hà khan lạc nhật
Tha hương thân thế thác phù vân
Hốt kinh lăo cảnh kim triêu thị
Hà xứ thu thanh tạc dạ văn
Tự thẩn bạch đầu khiếm thu nhập
Măn đ́nh hoàng diệp lạc phân phân

 

 

 

 

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

 Bài dịch 1 :

Cảm Hứng Ngày Thu

Gió tây thổi lại ngọn mây Tần
Khí trời lạnh buốt đến mười phân
Chiều tà ngắm cảnh non sông cũ
Quê người thân thế gửi phù vân
Tối qua thu nhập hồn cô quạnh
Bỗng thấy già nua luống tủi thân
Đầu đă bạc phơ c̣n vụng tính
Lá vàng tơi tả rụng đầy sân

 

 

 

 

Bài dịch 2 :

Niềm Hứng Ngày Thu

Gió tây, người vẫn chưa về
Tiết trời chuyển lạnh, khiến se cơi ḷng
Chiều tà ngắm cảnh non sông
Tha hương trôi nổi bềnh bồng phù vân
Đêm qua vẳng tiếng thu gần
Sáng nay bỗng cảm chiếc thân đă già
Cười ḿnh kiếm sống chẳng ra
Lá vàng rơi rụng trước nhà tả tơi

 

 

 

 

 

 

------------

 

                         

 

 

 

 

 Xem Thi Tập 6

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com