www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Thi Tập 7 :        

 

 

 

  

王适

 

江 滨 梅
忽 見 寒 梅 樹
花 開 漢 水 濱
不 知 春 色 早
疑 是 弄 珠 人

 

-------

 

 

 

Vương Quát

 

Giang Tân Mai

Hốt kiến hàn mai thụ
Hoa khai Hán Thuỷ tân
Bất tri xuân sắc tảo
Nghi thị lộng châu nhân

 

--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

 

 

 

Bài dịch số 1:

 

Mai Bên Bờ Hán Thủy

Gốc mai nhác thấy bên sông,
Tiết trời lạnh vẫn đâm bông nẩy chồi.
Nào hay Xuân đến sớm rồi !
Bâng khuâng cứ ngỡ là trời đùa ta

 

--------

 

 

 


Bài dịch số 2:

 

Mai Bên Bờ Sông

 

Bỗng thấy hàng mai buổi lạnh trời

Bên ḍng Hán Thủy nở hoa tươi

Phải chăng xuân đă về đây sớm

 Hay chỉ là mai dối gạt thôi


--------

 

 

 

 

Bài dịch số 3

 

Mai Bên Ḍng Hán Thủy

 

Hoa mai lạnh mùa đông

Bỗng nở bên ḍng sông

Sao xuân về sớm thế

Mai có gạt ta không

 

------------

 

                         

 

 

 

 

 Xem Thi Tập 8

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com