www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

 

 

 

Thi Tập 9 :        

 

 

 

  

王十朋

 


去 菊 方 好

寒 花 自 香

怀 傲 霜 意

那 肯 媚 重 陽

 

-------

 

 

Vương Thập Bng

 

Cc

Thu khứ cc phương hảo

Thin hn hoa tự hương

Thm hoi ngạo sương

Na khẳng mị trng dương

 

-------- 

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

 

 

 Bi dịch số 1

 

Cc

Thu đi, Cc mới đẹp sao

Lạnh về, hoa nở ngạt ngo mi hương

Trong lng vẫn ngạo sương

Lẽ đu chịu nịnh trng dương cho đnh

  

  

 

 

 

Bi dịch số 2

 

Cc

 

Thu đi cc nở đẹp như thường

Trời lạnh m hoa vẫn ngt hương

Lng cn muốn giỡn đa sương sớm

Th đợi lm chi nh thi dương 

                         

 

 

 

 

 Xem Thi Tập 10

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

   

 

www.ninh-hoa.com