www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #100:

 

 

 

 

 

阮攸

蒼梧即事

 

虞帝南巡更不還

二妃洒淚竹成

悠悠陳跡千年上

歷歷群書一望

新潦初添三尺水

浮雲不辨九疑山

尋聲遙謝琵琶語

千里青山不耐旋


-------

 

Nguyễn Du

 

Thương Ngô Tức Sự

 

Ngu đế nam tuần cánh bất hoàn

Nhị phi sái lệ trúc thành ban

Du du trần tích thiên niên thượng

Lịch lịch quần thư nhất vọng gian

Tân lạo sơ thiêm tam xích thủy

Phù vân bất biện Cửu Nghi san

Tầm thanh dao tạ tỳ bà ngữ

Thiên lư thanh sam bất nại hàn


--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Tức Cảnh Ở Thương Ngô


Vua Ngu tuần thú không về

Lệ vương, cây trúc hoá tre đằng Ngà

Vết ngh́n xưa rơ quá ta

Lũ về đă đổ tới ba thước hề

Mây che mất núi Cửu-nghi

Vẳng nghe thấy tiếng đàn tỳ xa xa

Muốn lưu lại chẳng được mà

Bởi chưng lạnh giá cắt da mất rồi

 


 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

Tức Cảnh Ở Thương Ngô

 

Vua Thuấn tuần nam chẳng trở về

Trúc tre đẫm lệ mấy bà phi

Chuyện xưa đă quá ngàn năm cũ

Chính sử lâu đời vẫn khắc ghi

Vừa mới mưa tràn ba thước nước

Mây che khuất cả dẫy Thương Nghi

Tỳ Bà réo rắt đành từ tạ

Trời lạnh đường xa vẫn phải đi

 


                         
 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 101

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com