www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

 

 

 

Bi T #101:

 

 

 

 

 

阮攸

蒼梧暮雨

 

雨滯潯江曉發遲

梧城薄暮尚霏霏

一江新潦平三楚

大半浮雲駐九疑

窄窄小舟難過夏

鬖鬖長髮自知夷

平波日暮湘潭遠

杯酒憑欄弔二妃-------

 

Nguyễn Du

 

Thương Ng Mộ Vũ


Vũ trệ Tầm giang hiểu pht tr

Ng thnh bạc mộ thượng phi phi

Nhất giang tn lạo bnh Tam Sở

ại bn ph vn tr Cửu Nghi

Trch trch tiểu chu nan qu Hạ

Sam sam trường pht tự tri Di

Bnh ba nhật mộ Tương Đm viễn

Bi tửu bằng lan điếu nhị phi

 


--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bi Dịch Số 1

 

Thương Ng Mưa Chiều


Mưa chiều dừng tại sng Tầm

Thương Ng chiều xế mưa tầm t tun

Lũ về đất Sở ngập lun

Cửu Nghi my vẫn bao trm ni cao

Thuyền nhỏ kh vượt lm sao

Tc di ta bi đu no giống ai

Trương Đm hun ht đường di

Bưng chung rượu uống viếng hai phi tần

 


 

 

 

Bi Dịch Số 2

 

Thương Ng Mưa Chiều


Sng ra đi chậm v mưa

Chiều Ng thnh vẫn cn chưa tạnh trời

Nước trn đất Sở nơi nơi

Cửu Nghi rặng ni nửa vời khuất my

Thuyền con qua Hạ kh đy

Tc di bi tỏ lo ny từ nam

Chiều cn xa chốn Tương Đm

Đnh nng chn rượu viếng hm nhị phi

 

 

 

 

Bi Dịch Số 3

 

Thương Ng Mưa Chiều

 

Bến sng Tầm vũ năng kiềm-toả

Thnh Thương Ng tầm t mưa rơi

Lũ về, đất Sở ngập rồi

My đen bao phủ khắp trời Cửu-nghi

Ngồi thuyền chật kh đi đất Hạ

Bi t di khch lạ uy-nghi

Tương-Đm e qu xa đi

Nng ly để viếng Nhị-Phi thuở no

 

 

 


 

                         
 

 

 

 

 

Xem Bi Thơ số 102

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

   

 

www.ninh-hoa.com