www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #102:

 

 

 

 

 

阮攸

五月觀競渡

 

懷王歸葬張儀死

楚國詞人記佩蘭

天古招魂終不返

滿江爭競太無端

煙波渺渺空悲怨

羅鼓年年自笑歡

魂若歸來也無托

龍蛇鬼蜮遍人間-------

 

Nguyễn Du

 

Ngũ Nguyệt Quan Cạnh Độ

 

Hoài Vương qui táng, Trương Nghi tử

Sở quốc từ nhân kư bội lan

Thiên cổ chiêu hồn chung bất phản

Măn giang tranh cạnh thái vô đoan

Yên ba diểu diểu không bi oán

La cổ niên niên tự tiếu hoan

Hồn nhược qui lai dă vô thác

Long xà quỉ vực biến nhân gian

 


--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Tháng Năm Xem Đua Thuyền

 

Hoài Vương an táng, Trương Nghi Chết

Thi sỹ đeo hoa khoe phẩm nết

Ngàn kiếp gọi hồn chẳng thấy về

Thuyền đua nhiều quá xem mà mệt

Khói lên mù mịt oán và thương

Chiêng trống hàng năm không thấy hết

Hồn có về nương tựa chỗ nào

Nhân gian đầy rắn và rồng rết
 


 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

Tháng Năm Xem Đua Thuyền

 

Hoài Vương, Trương Ngụy mất rồi

Hoa Lan thi sĩ suốt đời hận ông

Hồn ai khéo gọi bông lông

Thuyền chèo tới tấp cầu mong hồn về

Khói sương thương oán năo nề

Hàng năm chiêng trống bốn bề lao xao

Hồn về nương tựa nơi nao

Nhân gian quỉ quái, biết bao rắn rồng

 

 


 

                         
 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 103

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com