www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #103:

 

 

 

 

 

阮攸

蒼梧竹枝歌其一

 

桂林新潦涌長川

水屋憑高欲上天

午後東風吹更急

往來無數廣東船
-------

 

Nguyễn Du

 

Thương Ngô Trúc Chi Ca Kỳ Nhất
 

Quế Lâm tân lạo dũng trường xuyên

Thủy ốc bằng cao dục thướng thiên

Ngọ hậu đông phong xuy cấp cánh

Văng lai vô số Quảng Đông thuyền


--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Ca Điệu Trúc Chi Đất Thương Ngô Kỳ 1


Quế Lâm nước lụt mênh mông

Bè trôi sóng vỗ trên sông động trời

Gió trưa càng thổi tơi bời

Tới lui vô số thuyền rời Quảng Đông

 


 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

Ca Điệu Trúc Chi Đất Thương Ngô Kỳ 1


Thường xuyên mưa lụt Quế Lâm

Nhà bè nước đẩy lên gần trời cao

Gió đông, chiều thổi ào ào

Quảng Đông tấp nập thuyền vào thuyền ra

 

 


 

                         
 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 104

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com