www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #104:

 

 

 

 

 

阮攸

蒼梧竹枝歌其二

 

文昌閣上夜燈明

一片寒光射水晶

來往遊船不知數

滿江齊發棹哥聲-------

 

Nguyễn Du

 

Thương Ngô Trúc Chi Ca Kỳ Nhị
 

Văn Xương các thượng dạ đăng minh

Nhất phiến hàn quang xạ thuỷ tinh

Lai văng du thuyền bất tri số

Măn giang tề phát trạo ca thanh

 

--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Ca Điệu Trúc Chi Đất Thương Ngô Kỳ 2

 

Đèn đêm sáng gác Văn Xương

Soi làn nước lặng như gương sáng ngời

Thuyền bè qua lại khắp nơi

Bên sông vọng lại những lời ca vang

 


 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

Ca Điệu Trúc Chi Đất Thương Ngô Kỳ 2


Gác Văn Xương đèn đêm sáng chói

Lung linh soi bóng rọi mặt hồ

Thuyền bè qua lại nhấp nhô

Khắp sông vang lại lời ca rộn ràng

 


 

                         
 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 105

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com