www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #107:

 

 

 

 


阮攸

不進行

 

羽師涕泣憑夷怒

五指山前水暴注

白波終日走蛇龍

青山兩岸皆豺虎
 

舟楫紛紛同一流

下灘人喜上灘愁

百丈長繩挽不進

舟中年少皆白頭
-------

 

Nguyễn Du

 

Bất Tiến Hành


Vũ sư thế khấp Bằng di nộ

Ngũ chỉ sơn tiền thủy bạo chú

Bạch ba chung nhật tẩu xà long

Thanh sơn lưỡng ngạn giai sài hổ

 

Chu tiếp phân phân đồng nhất lưu

Há than nhân hỉ thướng than sầu

Bách trượng trường thằng văn bất tiến

Chu trung niên thiếu giai bạch đầu

 

--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Thuyền Không Tiến Lên Được


Thần mưa, thần nước giận tràn

Núi non Ngũ Chỉ nước càng cuộn trôi

Sóng cuồng rồng rắn nối đuôi

Núi xanh trông dữ như loài cọp beo

 

Thuyền bè rộn rịp trên sông

Xuôi ḍng mừng rỡ, ngược ḍng âu lo

Dây dài nào kéo được đ̣

Trẻ già đều cũng đắn đo bạc đầu

 


 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

 

Thuyền Không Tiến Lên Được

 

Mưa vẫn khóc, nước c̣n phẫn nộ

Ngũ Chỉ sơn thác đổ ào ào

Rắn rồng cuồn cuộn ba đào

Cọp beo như thể nhập vào núi xanh

 

Sông một nhánh thuyền tranh lui tới

Dễ xuôi ḍng, ngược chới với đi

Dây dài kéo chẳng chuyển ǵ

Trong thuyền người trẻ cớ chi bạc đầu

 


 

                         
 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 108

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com