www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Thi Tập 11 :        

 

 

 

  

潘周楨

 

志誠通聖

世事迴頭已一空

江山無淚泣英雄

萬民奴隸強權下

八古文章醉夢中

長此百年甘唾罵

不知何日出勞籠

諸君未必無心血

請向斯文看一通

 -------

 

Phan Chu Trinh
 

 Chí Thành Thông Thánh

Thế sự hồi đầu dĩ nhất không

Giang san ḥa lụy khấp anh hùng

Vạn dân nô lệ cường quyền hạ

Bát cổ văn chương túy mộng trung

Trường thử bách niên cam thóa mạ

Bất tri hà nhật xuất lao lung

Chư quân vị tất vô tâm huyết

Thích bá tư văn khán nhật trung

--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

 

 

 Bài dịch số 1

 

 

Xin Hiểu Cho Ḷng Chí Thành


Thế sự hồi đầu vốn dĩ không

Non sông nén lệ khóc anh hùng

Muôn dân dưới ách cường quyền trị

Mơ say văn cổ lại cùng chung

Trăm năm chửi rủa đành cam chịu

Bao giờ thoát khỏi kiếp lao lung

Chư quân chưa hẳn không tâm huyết

Đọc văn này hăy hiểu cho cùng

 

 

 

 

 Bài dịch số 2

 

 

Xin Hiểu Ḷng Thành

 

Ngoảnh nh́n thế sự, thấy là không

Giang san đâu khóc được anh hùng?

Toàn dân nô lệ cho thiên hạ

Mà vẫn mơ màng chuyện viển vông !

Dằng dặc trăm năm cam chịu chửi

Bao giờ thoát khỏi cảnh lao lung ?

Chắc đâu chư vị không tâm huyết

Xin giúp thơ này một cảm thông !!

 

 

 

 

 Bài dịch số 3

 

 

Xin Hiểu Ḷng Chí Thành

 

Hồi đầu thế sự là không

Giang sơn nào khóc anh hùng được đâu

Dân đeo ách giặc từ lâu

C̣n mê say đắm văn sầu nhạc xưa

Trăm năm chịu đựng làm ngơ

Những lời mắng nhiếc bao giờ mới xong

Chắc Người chẳng phải không ḷng

Xin cho một chút cảm thông thơ này

  

                         

 

 

 

 

 Xem Thi Tập 12

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com