www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #115:

 

 

 

 

 

阮攸

永州柳子厚故宅

衡嶺浮雲瀟水波
柳州故宅此非耶
一身斥逐六千里
千古文章八大家
血指汗顏誠苦矣
清溪嘉木奈愚何
壯年我亦為材者
白髮秋風空自嗟
-------

 

Nguyễn Du

 

Vĩnh Châu Liễu Tử Hậu Cố Trạch

Hành lĩnh phù vân Tiêu thủy ba
Liễu châu cố trạch thử phi gia
Nhất thân xích trục lục thiên lư
Thiên cổ văn chương bát đại gia
 Huyết chỉ hăn nhan thành khổ hỹ
 Thanh khê gia mộc nại ngu hà
Tráng niên ngă diệc vi tài giả
 Bạch phát thu phong không tự ta

 

--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Nhà Cũ Của Liễu Tử Hậu Ở Vĩnh Châu

 

Trên núi Hành Lĩnh mây bay

Sông Tiêu gợn sóng, nơi đây là nhà

Liễu Châu đày ải phương xa

Văn chương bậc nhất ấy là thi nhân

Mồ hôi khốn khổ, tay bầm

Tài ba xuất chúng bị lầm kẻ ngu

Thiếu thời gỗ tốt ví như

Bạc đầu tự lắng gió thu than thầm.

 


 

 

 

Bài Dịch Số 2


 

Nhà Cũ Của Liễu Tử Hậu Ở Vĩnh Châu

 

Mây trên Hành Lĩnh, sóng Tiêu giang

Có phải nơi đây chốn Liễu trang

Đă phải lưu đày nơi vạn dặm

Tuy người nổi tiếng chốn văn chương

Tay bùn, mặt lấm thân tàn tạ

Trí dũng, đâu ngu, thật đáng thương

Thời trẻ ta đây tài vốn có

Nay già trước gió thấy thê lương

 

 


 

                         
 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 116

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com