www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #116:

 

 

 

 


阮攸

湘江夜泊

一去六十里
悠悠江水長
浮雲連五嶺
明月會三湘
別浦分新色
遥空失故鄉
鶴來人不見
晚樹鬱滄滄

-------
 

Nguyễn Du

 

Tương Giang Dạ Bạc

Nhất khứ lục thập lư
Du du giang thủy trường
Phù vân liên Ngũ Lĩnh
Minh nguyệt hội Tam Tương
Biệt phố phân tân sắc
Dao không thất cố hương
Hạc lai nhân bất kiến
Văn thụ uất thương thương

 

--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Đêm Đậu Thuyền Trên 'Sông Tương

Ḍng sông sáu mươi dặm
Nước chảy măi không thôi
Ngũ Lĩnh mây giăng đậm
Trăng Tam Tương sáng ngời
Sắc phố xa tươi thắm
Cố hương biệt xa vời
Hạc về người thăm thẳm
Cây lạnh bóng chiều rơi
 


 

 

 

Bài Dịch Số 2


 

Đêm Đậu Thuyền Trên 'Sông Tương

Đi luôn sáu mươi dậm
Nước sông cuộn chảy dài
Ngũ Lĩnh đầy mây xám
Tam Tương ánh trăng soi
Phố xa nh́n xinh thắm
Cố hương mất dưới trời
Hạc về từ xa thẳm
Cây tối lạnh đầy vơi

 


 

                         
 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 117

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com