www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

 

 

 

Bi T #120:

 

 

 

 

 

阮攸

初秋感興其一

 

蕭蕭木落楚江空

無限傷心一夜中

白髮生憎班定遠

玉門關外老秋風


-------


Nguyễn Du

 

Sơ Thu Cảm Hứng Kỳ Nhất

 

Tiu tiu mộc lạc Sở giang khng,

V hạn thương tm nhất dạ trung.

Bạch pht sinh tăng Ban định viễn,

Ngọc Mn Quan ngoại lo thu phong

 

--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bi Dịch Số 1

 

Cảm Hứng Đầu Thu Kỳ 1

 

Sng Sở buồn l rụng rơi

Một đm da diết tơi bời lng đau

Ban định viễn tc trắng phau

Ngọc mn ngoi cửa ro ro gi thu
 

 

 

 

Bi Dịch Số 2

 

Cảm Hứng Đầu Thu Kỳ 1
 

Sở Giang hoang vắng l bay bay

Lng ta buồn b suốt đm nay

Ban Đnh Viễn ưa g tc bạc

Ngọc Mn quan ngoại gi heo may
 

 

 

 

Bi Dịch Số 3

 

 

Cảm Hứng Đầu Thu Kỳ 1

 

L vng rơi rụng Sở giang

m thu lặng lẽ ngập trn buồn thương

Bạc đầu định viễn tha phương

Ngoi hin cửa Ngọc gi vương thu sầu

 

 

 

 

Bi Dịch Số 4

 

 

Cảm Hứng Đầu Thu Kỳ 1

 

Cảm Hứng Đầu Thu Kỳ 1

L bay trn sng vắng

Đm thu buồn l th

Như Định Viễn tc trắng

Quan ngoại lộng gi về

 

 

 

Bi Dịch Số 5

 

 

Cảm Hứng Đầu Thu Kỳ 1

 

Sở giang buồn l rụng

Một m dạ tất sầu

ịnh viễn tc trắng phau

Gi thu trn ngoi cổng

 

 

 

Bi Dịch Số 6

 

Cảm Hứng Đầu Thu Kỳ 1
 

Sở giang l rụng

Đm nay dạ sầu

Tc đ bạc đầu

Thu buồn gi lộng

 


 

 

 

 

Xem Bi Thơ số 121

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

   

 

www.ninh-hoa.com