www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #124:

 

 

 

 

 

阮攸

湘陰夜

 

滿目皆秋色

滿江皆月明

寂寥今夜望

遷謫古人情

秋水從西來

茫然通洞庭

靜夜息吟

無使蛟龍驚


-------


Nguyễn Du

 

Tương Âm Dạ

 

Măn mục giai thu sắc

Măn giang giai nguyệt minh

Tịch liêu kim dạ vọng

Thiên trích cổ nhân t́nh

Thu thủy ṭng tây lai

Mang nhiên thông Động Đ́nh

Tĩnh dạ tức ngâm khiếu

Vô sử giao long kinh

 

--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Đêm ở Tương Âm

  

Nơi nơi tràn ngập sắc thu

Mặt sông trăng chiếu trông như nước vàng

Đêm nay cảnh vật mênh mang

Nhớ người xưa bị ải hoang lưu đày

Tràn lan nước tận phương Tây

Cuộn về chảy xuống nơi đây Động Đ́nh

Không ngâm thơ nữa lặng thinh

Kẻo loài rồng rắn giật ḿnh hoảng kinh


 

 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

Đêm ở Tương Âm

 

Mùa thu khởi sắc rộng mênh mang

Trăng trải trên sông ánh sáng vàng

Đêm tịch liêu buồn ta lặng ngắm

Thương người đày ải tận vùng hoang

Nước thu vẫn măi từ tây lại

Hướng Động Đ́nh hồ cứ chảy sang

Đêm tĩnh mịch rồi thôi ngâm vịnh

Kẻo bầy rồng rắn lại kinh hoàng


 

 


Bài Dịch Số 3

 

Đêm ở Tương Âm


Sắc thu tràn khắp cảnh

Trăng chiếu sáng ḍng sông

Tịch liêu buồn giá lạnh

Ai mang án khổ cùng

Phương Tây nước chảy mạnh

Vào Động Đ́nh mênh mông

Ngưng ngâm thơ lanh lảnh

Kẻo kinh hoảng rắn rồng

 

 


 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 125

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com