www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

 

 

 

Bi T #125:

 

 

 

 

 

阮攸

登岳陽樓

 

危樓峙高岸

登臨何壯哉

浮雲三楚盡

秋水九江來

往事傳三醉

鄉空一

西風倚孤檻

鴻雁有餘哀


-------


Nguyễn Du

 

Đăng Nhạc Dương Lu
 

Nguy lu trĩ cao ngạn

Đăng lm h trng tai

Ph vn Tam Sở tận

Thu thuỷ Cửu giang lai

Vng sự truyền tam tu

Cố hương khng nhất nhai

Ty phong ỷ c hạm

Hồng nhạn hữu dư ai


--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bi Dịch Số 1

 

Ln Lầu Nhạc Dương

 

Lầu cao sừng sững bờ cao

Từ trn nhn xuống cảnh sao oai hng

My nổi Tam Sở khắp vng

Nước thu o ạt chn sng đổ về

Ngy xưa ba bận say m

Qu hương một gc l th trời hồng

Một mnh tựa cửa buồn khng

Nghe bầy chim nhạn, chim hồng ku thương


 

 

 

 

Bi Dịch Số 2

 


Ln Lầu Nhạc Dương

 

Bờ cao lầu cất nguy nga

Cảnh trn nhn xuống bao la trng hng

My trn Tam Sở ba vng

Nước thu theo chn sng cng tới đy

Ba lần người đ từng say

Cố hương đu thấy chn my cuối trời

Gi ty gợi cảnh đơn ci

Chim hồng chim nhạn ỷ i thm buồn

 

 

 


Bi Dịch Số 3

 

Ln Lầu Nhạc Dương

 

Trn lầu cao sừng sững

Nhn xuống cảnh trng hng

Tam Sở my lừng lững

Nước thu đổ chn sng

Ba lần say ty hứng

Chn trời nhn cố hương

Ty phương gi lồng lộng

Hồng, nhạn tiếng ku thương

 


 

 

 

 

Xem Bi Thơ số 126

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

   

 

www.ninh-hoa.com