www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #126:

 

 

 

 

 

阮攸

黃鶴樓

 

何處神仙經幾時

猶留仙跡此江湄

今來古往爐生夢

鶴去樓空崔顥詩

檻外煙波終渺渺

眼中草樹尚依依

衷情無限朋誰訴

明月清風也不知


-------


Nguyễn Du

 

Hoàng Hạc Lâu


Hà xứ thần tiên kinh kỷ th́

Do lưu tiên tích thử giang mi

Kim lai cổ văng Lư sinh mộng

Hạc khứ lâu không Thôi Hạo thi

Hạm ngoại yên ba chung diểu diểu

Nhăn trung thảo thụ thượng y y

Trung t́nh vô hạn bằng thùy tố

Minh nguyệt thanh phong dă bất tri


--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Lầu Hoàng Hạc


Bao đời tiên ở nơi đâu

Mà lưu dấu lại trên lầu bên sông

Lư sinh trong mộng trùng phùng

Bài thơ Thôi Hạo lầu không hạc hoàng

Bên hiên khói sóng mênh mang

Cỏ cây trước mắt sắc vàng chưa phai

Nỗi niềm biết tỏ cùng ai

Trăng trong gió mát cả hai vô t́nh


 

 

 

 

Bài Dịch Số 2

 


Lầu Hoàng Hạc

 

Thần tiên đă ở nơi nào

Di tích c̣n măi xôn xao sông này

Lư sinh giấc mộng ban ngày

Thôi Hạo ghi chuyện hạc bay về trời

Ngoài song khói sóng chơi vơi

Cỏ cây im bóng thắm tươi một vùng

Cùng ai biết tỏ tấm ḷng

Trăng thanh, gió mát ai không lắng t́nh

 

 

 


Bài Dịch Số 3

 

Lầu Hoàng Hạc

 

Thần tiên ở nơi nào

Di tích măi xôn xao

Lư sinh ban ngày mộng

Thôi Hạo trên lầu cao

Ngoài song vời khói sóng

Cỏ cây sắc tươi trào

Cùng ai bày tỏ mộng

Trăng gió ḷng nao nao
 

 

 


Bài Dịch Số 4

 

Lầu Hoàng Hạc

 

Nơi đâu tiên biệt tự bao giờ

Ghi dấu trên lầu cất cạnh bờ

Trong mộng Lư Sinh c̣n thấy bóng

Hạc vàng Thôi Hạo có bài thơ

Ngoài song khói sóng c̣n giăng đậm

Cây cỏ ngoài trời nắng phất phơ

Cảm xúc lúc này ai biết được

Trăng thanh gió mát cũng thờ ơ

 

 


 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 127

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com