www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #127:

 

 

 

 

 

阮攸

黃鶴樓漢陽晚眺

 

霸王陳跡屬悠悠

漢水滔滔晝夜流

龜鶴兩山相對岸

神仙一去只空樓

詩成草樹皆千古

日暮鄉關共一

想像當年吹笛夜

白蘋紅蓼滿汀洲


---------
 


Nguyễn Du

 

Hán Dương Văn Diểu

 

Bá vương trần tích thuộc du du

Hán thuỷ thao thao trú dạ lưu

Quy Hạc lưỡng sơn tương đối ngạn

Thần tiên nhất khứ chỉ không lâu

Thi thành thảo thụ giai thiên cổ

Nhật mộ hương quan cộng nhất sầu

Tưởng tượng đương niên xuy địch dạ

Bạch tần hồng liễu măn đinh châu--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Ngắm Cảnh Chiều ở Hán Dương

 

Vua xưa dấu cũ c̣n đâu

Triền miên sông Hán đêm thâu lắng ch́m

Hai bên qui hạc im ĺm

Thần tiên vắng bặt lầu thiêm thiếp buồn

Thơ xưa cây cỏ c̣n vương

Chiều tà nhớ nước sầu thương nặng ḷng

Sáo đâu văng vẳng mông lung

Trắng tần đỏ liễu lạnh lùng bên sông


 

 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

 

Ngắm Cảnh Chiều ở Hán Dương

 

Bá Vương sự tích đă lâu đời

Sông Hán ngày đêm nước vẫn trôi

Quy Hạc đôi bờ sừng sững đứng

Thần tiên biến mất để lầu côi

Thơ thành cây cỏ qua thiên cổ

Chiều nhớ quê xưa dạ rối bời

Tiếng sáo trong đêm nghe vọng lại

Khắp bờ đỏ liễu trắng tần thôi


 

 


Bài Dịch Số 3

 

Ngắm Cảnh Chiều ở Hán Dương

 

Vua xưa dấu cũ xa rồi,

Triền miên sông Hán trôi xuôi tiền-đầu.

Đôi bờ quy-hạc nh́n nhau,

Tiên-nhân đi bỏ ngôi lầu trơ-vơ.

Cỏ cây truyền lại thơ xưa,

Chiều tà nhớ nước sầu đưa bấy chầy.

Nghe như tiếng sáo đâu đây,

Trắng tần đỏ liễu đă đầy bên sông
 

 

 


Bài Dịch Số 4

 

Ngắm Cảnh Chiều ở Hán Dương

 

Vua xưa dấu cũ c̣n đâu

Triền miên sông Hán đêm thâu

Lặng im hai bờ qui, hạc

Thần tiên vắng lịm căn lầu

Cây cỏ thơ xưa bàng bạc

Chiều tà nhớ nước nặng sầu

Tiếng sáo ai đưa man mác

Liễu, tần đỏ trắng buồn sao


 


 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 128

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com