www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

 

 

 

Bi T #128:

 

 

 

 

 

阮攸

灄口道中

 

秋滿楓林霜葉紅

小猧嗥出短籬

數畦粳稻雞豚外

一帶茅茨楊柳中

鴻嶺隔年虛宿

白頭千里走秋風

茫然不辨還

觸目浮雲處處同---------
 


Nguyễn Du

 

Nhiếp Khẩu Đạo Trung
 

Thu mn phong lm sương diệp hồng

Tiểu oa ho xuất đoản ly đng

Sổ huề canh đạo k đồn ngoại

Nhất đới mao tỳ dương liễu trung

Hồng Lĩnh cch nin hư tc mộng

Bạch đầu thin l tẩu thu phong

Mang nhin bất biện hon hương lộ

Xc mục ph vn xứ xứ đồng--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bi Dịch Số 1

 

Trn Đường Đi Nhiếp Khẩu

 

Rừng phong sương nhuộm l hồng

Ch con bn dẫy ro đng sủa hoi

Lợn g trong, ruộng tm ngoi

C hng dương liễu trước vi nh tranh

Một năm đầu bạc đơn trnh

Qu nh Hồng Lĩnh trong tnh mộng thi

Lối về xa tt qun rồi

My mờ giăng mắc tơi bời gi thu

 

 

 

 

Bi Dịch Số 2


 

Trn Đường Đi Nhiếp Khẩu

 

L thu sương nhuộm đỏ mu

Vang vang ch sủa nơi ro pha đng

G heo len lỏi la đồng

Dy nh np bng liễu dương rũ buồn

Xa qu nay mộng mị sung

Bạc đầu bay mi dặm trường gi thu

Qu nh đường vắng mịt mờ

Khắp nơi my nổi thờ ơ lạnh lng


 

 


Bi Dịch Số 3

 

Trn Đường Đi Nhiếp Khẩu

 

L thu sương nhuộm đỏ

Ch sủa ro pha đng

Lợn g trn ruộng la

Dy nh dương liễu buồn

Trong mộng mơ qu cũ

Đầu bạc gi thu vương

Hồng Lĩnh đường mờ tỏ

My nổi phủ lạnh lng
 


 

 

 

 

Xem Bi Thơ số 129

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

   

 

www.ninh-hoa.com