www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #129:

 

 

 

 

 

阮攸

李家寨早發


曉色何滄茫

初日隱山腹

路上人

枝頭鳥猶宿

萬古一紅塵

其中皆碌碌

犬噬竹村中

定有高人屋---------
 


Nguyễn Du

 

Lư Gia Trại Tảo Phát


Hiểu sắc hà thương mang

Sơ nhật ẩn sơn phúc

Lộ thượng nhân kư hành

Chi đầu điểu do túc

Vạn cổ nhất hồng trần

Kỳ trung giai lục lục

Khuyển phệ trúc thôn trung

Định hữu cao nhân ốc--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Buổi Sáng Từ Nhà Họ Lư Ra Đi


Ban mai sắc trời bát ngát

Đỉnh núi e ấp mặt trời

Trên đường người đi lác đác

Cành lá chim ngủ giấc dài

Muôn thuở bụi trần man mác

Con người mang nặng đầy vai

Tiếng chó sủa vang rời rạc

Cao nhân đâu đó ẩn hoài

 

 

 

 

Bài Dịch Số 2


 

Buổi Sáng Từ Nhà Họ Lư Ra Đi
 

Mênh mang màu sắc buổi ban mai

Núi vẫn c̣n che khuất mặt trời

Người đă ra đi trên đường cái

Cành cây đậu ngủ cánh chim côi

Bụi hồng muôn thuở bay theo gió

Bận rộn bên trong những bóng người

Tiếng chó xủa vang sau khóm trúc

Cao nhân ở đó hẳn không sai


 

 


Bài Dịch Số 3

 

Buổi Sáng Từ Nhà Họ Lư Ra Đi


Sắc b́nh minh bát ngát

Núi ẩn nấp mặt trời

Trên đường người lác đác

Chim c̣n ngủ ban mai

Bụi trần bay man mác

Che phủ nặng đầy vai

Chó sủa vang rời rạc

Cao nhân ẩn ai hay


 


 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 130

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com