www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Thi Tập 13 :        

 

 

 

  

阮攸

 撥悶


十載塵埃暗玉除

百年城府半荒墟

么麼虫鳥高飛盡

滓濊乾坤血戰餘

桑梓兵前千里淚

親朋燈下數行書

魚龍冷落閒秋夜

百種幽懷未一攄

  -------

 

Nguyễn Du

 

Bát Muộn


Thập tải trần ai ám ngọc trừ

Bách niên thành phủ bán hoang khư

Yêu ma trùng điểu cao phi tận

Trĩ uế càn khôn huyết chiến dư

Tang tử binh tiền thiên lư lệ

Thân bằng đăng hạ sổ hàng thư

Ngư long lănh lạc nhàn thu dạ

Bách chủng u hoài vị nhất sư

 

--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

 

 

Bài dịch số 1

 

Giải Sầu

Mười năm thềm ngọc bụi đầy
Trăm năm thành cũ ngày nay hoang tàn
Côn trùng chim chóc ĺa tan
Chiến chinh để lại muôn vàn vết nhơ
Khóc thương tử sĩ quê xưa
Thân bằng c̣n lại hàng thư dưới đèn
Mùa thu cá lặn về đêm
Chẳng sao vơi được nỗi niềm đau thương

 

--------

 

 

 

Bài dịch số 2

 

Sầu Khôn Giải

 

Thềm ngọc mười năm, cát bụi mờ
Phố phường thuở trước, nửa hoang vu
Yêu ma, se sẻ bay đâu hết
Chiến hậu nay toàn cảnh nhớp nhơ
Nhớ tới quê xa, ḍng lệ ứa
Bạn bè duy chỉ mấy hàng thơ
Vẳng vẻ đêm thu, rồng cá lặn
U hoài trăm mối vẫn c̣n lưa

 
 

                         

 

 

 

 

 Xem Thi Tập 14

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com