www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #131:

 

 

 

 

 

阮攸

信陽即事

 

河南首信陽

天下此中央

片石存申國

重山限楚彊

馬鳴思飼秣

民食半枇糠

白發秋何恨

西風遍異---------
 


Nguyễn Du

 

Tín Dương Tức Sự

 

Hà Nam thủ Tín Dương

Thiên hạ thử trung ương

Phiến thạch tồn Thân quốc

Trùng sơn hạn Sở cương

Mă minh tư tự mạt

Dân thực bán tỳ khang

Bạch phát thu hà hạn

Tây phong biến dị hương--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Cảm Hứng Viết ở Tín Dương

 

Tín Dương đầu tỉnh Hà Nam

Tưởng như thiên hạ trung tâm châu trần

Có đá ghi dấu nước Thân

Biên cương nước Sở chia phân nơi này

Ngựa kêu đ̣i lúa ăn ngay

Nửa cơm nửa cám hàng ngày dân ăn

Bạc đầu c̣n hận thu chăng

Gió Tây hiu thổi mênh mang quê người

 

 

 

 

Bài Dịch Số 2


 

Cảm Hứng Viết ở Tín Dương

 

Đầu Hà Nam, Tín Dương

Là thiên hạ trung ương

Dấu nước Thân trên đá

Núi làm Sở biên cương

Ngựa kêu đ̣i ăn lúa

Dân nửa cám bữa thường

Sang thu già sao hận

Quê người gió tây vương

 


 

 


Bài Dịch Số 3

 

Cảm Hứng Viết ở Tín Dương

 

Tín Dương đầu Hà Nam

Như thiên hạ trung tâm

Nước Thân ghi trên đá

Nơi này Sở chia phân

Ngựa kêu v́ đói quá

Nửa cơm cám dân ăn

Hận thu đầu trắng xóa

Gió Tây thổi lâng lâng

 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 132

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com