www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

 

 

 

Bi T #132:

 

 

 

 

 

阮攸

偶興

 

信陽城上動悲笳

秋滿河南百姓家

萬里鄉心回首

白雲南下不勝多---------
 


Nguyễn Du

 

Ngẫu Hứng


Tn Dương thnh thượng động bi gi

Thu mn H Nam bch tnh gia

Vạn l hương tm hồi thủ xứ

Bạch vn nam hạ bất thăng đa--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bi Dịch Số 1

 

Ngẫu Hứng 
 

Tiếng kn ai on Tn Dương

H Nam trn ngập thu hương lạnh lng

Qu xa nhn lại nhớ nhung

Pha Nam my trắng ngắm trng ngỡ ngng

 

 

 

 

Bi Dịch Số 2


 

Ngẫu Hứng
 

Tiếng kn ai on Tn Dương

Sắc thu rải khắp bốn phương xm lng

Ngoảnh nhin qu cũ dặm ngn

Trời nam trắng xa một ln my che


 

 


Bi Dịch Số 3

 

Ngẫu Hứng

 

Tiếng kn ai on Tn Dương

H Nam trn ngập thu hương

Nhớ qu quay đầu nhn lại

Pha Nam my trắng vương vương

 


 

 

 

 

Xem Bi Thơ số 133

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

   

 

www.ninh-hoa.com