www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #133:

 

 

 

 

 

阮攸

渡淮有感淮陰侯作

 

尋常一飯報千金

五載君臣分誼深

推食解衣難背德

藏弓烹狗亦甘心

百蠻谿峒留苗裔

兩漢山河變古今

惆悵江頭思往事

斷雲衰草滿淮陰
---------
 


Nguyễn Du

 

Độ Hoài Hữu Cảm Hoài Âm Hầu Tác


Tầm thường nhất phạn báo thiên câm (kim)

Ngũ tải quân thần phận nghị thâm

Thôi thực giải y nan bội đức

Tàng cung phanh cẩu diệc cam tâm

Bách man khê động lưu miêu duệ

Lưỡng Hán sơn hà biến cổ câm (kim)

Trù trướng giang đầu tư văng sự

Đoạn vân suy thảo măn Hoài Âm--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Qua Sông Hoài Nhớ Hoài Âm Hầu


Ngàn vàng báo đáp bửa ăn

Vua tôi thắm thiết năm năm ân t́nh

Nhường cơm sẻ áo quên ḿnh

Sau này chịu nạn giảo h́nh cũng cam

Giống gịng để lại Bách Man

Nước non hai Hán thời gian đổi dời

Bến sông chuyện cũ ngậm ngùi

Cỏ tàn mây tán bầu trời Hoài Âm

 

 

 

 

Bài Dịch Số 2


 

Qua Sông Hoài Nhớ Hoài Âm Hầu

 

Đền ơn một bữa cơm thường

Năm năm t́nh nghĩa mặn nồng vua tôi

Áo cơm ơn đức lâu đời

'Cất cung giết chó' cũng vời ḷng cam

Trong khe động đất Bách Man

Núi sông nhà Hán thời gian đổi dời

Qua sông nhớ chuyện ngậm ngùi

Hoài Âm cỏ úa rạc rời làn mây

 


 


 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 134

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com