www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #135:

 

 

 

 

 

阮攸

河南道中酷暑

 

河南秋八月

殘暑未消融

路出涼風外

人行烈日中

途長嘶倦馬

目斷滅歸鴻

何處推車漢

相看碌碌同---------
 


Nguyễn Du

 

Hà Nam Đạo Trung Khốc Thử

 

Hà Nam thu bát nguyệt

Tàn thử vị tiêu dung

Lộ xuất lương phong ngoại

Nhân hành liệt nhật trung

Đồ trường tê quyện mă

Mục đoạn diệt quy hồng

Hà xứ thôi xa hán

Tương khan lục lục đồng--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Nắng To Trên Đường Đi Hà Nam

 

Thu tháng tám Hà Nam

Khí trời nóng chưa tàn

Đường ra không có gió

Người đi nắng chói chang

Bóng chim hồng bay mất

Đường dài ngựa hư vang

Quê đâu anh xe nhỉ

Nh́n nhau cùng gian nan

 

 

 

 

Bài Dịch Số 2


 

Nắng To Trên Đường Đi Hà Nam

 

Tiết thu tháng tám Hà Nam

Trời mây khí nóng c̣n làm hẩm da

Không gió thổi mát đường ra

Nắng gay gắt chói từ xa trên đường

Ngựa đi mệt mỏi hí vang

Chim hồng bay mất ngỡ ngàng mắt trông

Hỏi phu có biết quê không ?

Nh́n ai vất vả trong ḷng xót xa

 

 

 

 

Bài Dịch Số 3

 

Nắng To Trên Đường Đi Hà Nam

 

Hà Nam thu tháng tám

Khí nóng c̣n mênh mang

Đường ra không gió thoảng

Trên đường nắng chói chang

Ngựa hí đi bước chậm

Chim hồng vắng bóng vang

Hỏi phu có thông cảm

Cùng buồn cảnh gian nan

 


 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 136

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com