www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

 

 

 

Bi T #139:

 

 

 

 

 

阮攸

黄河阻潦

 

龍門西上赤雲浮

傾盡崑崙一片秋

百里散流無定派

一波矗起便成洲

麥糕土狗難為食

落梗漂萍失自謀

剩有閒心無罣礙

不妨終日對浮鷗---------
 


Nguyễn Du

 

Hong H Trở Lạo


Long Mn ty thượng xch vn ph

Khuynh tận Cn Ln nhất phiến thu

Bch l tản lưu v định phi

Nhất ba sực khởi tiện thnh chu

Mạch cao thổ cẩu nan vi thực

Lạc ngạnh phiu bnh thất tự mưu

Thặng hữu nhn tm v quải ngại

Bất phương chung nhật đối ph u

 

 

 

 

 


Dịch giả : Thanh Phong

 

 

Bi Dịch Số 1

 

Lũ Sng Hong H Lm Trở Ngại

 

Pha Ty my đỏ Long Mn

Trời Thu nghing ng, Cn Ln rạng mu

Nước trn phương hướng thấy đu

Sng cao như bi ct du du ngăn

Bnh bột thịt ch kh ăn

B tri, cy gy kh khăn mọi bề

Tm v qui ngại chẳng hề

Chim u đối mặt lo g hiểm nguy

 

 

 

 

Bi Dịch Số 2
 

Lũ Sng Hong H Lm Trở Ngại


My hồng đậm cả phương ty

Thu Cn Ln cũng lung lay cả trời

Nước trn trăm dặm nơi nơi

Sng x một dải đất trồi nổi ln

Thịt d, bnh bột kh ln

Bo tri cnh gy lm nn được g

An nhin lng chẳng ngại chi

Cả ngy đối mặt với by chim u 

 

 

 

Xem Bi Thơ số 140

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

   

 

www.ninh-hoa.com