www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

 

 

 

Bi T #141:

 

 

 

 

 

阮攸

嵇侍中祠

 

古廟松篁一帶幽

清風猶似竹林秋

廣陵調絕餘聲

正氣歌成立懦夫

亙古未乾流血地

奇忠能破問蟆愚

可憐江左多名士

空對江山泣楚囚

 
---------


Nguyễn Du

 

K Thị Trung Từ

 

Cổ miếu tng hong nhất đới u

Thanh phong do tự Trc Lm thu

Quảng Lăng điệu tuyệt dư thanh hưởng

Chnh kh ca thnh lập nọa phu

Cắng cổ vị can lưu huyết địa

Kỳ trung năng ph vấn ma ngu

Khả lin Giang tả đa danh sĩ

Khng đối giang san khấp Sở t

 

 

 

 

 


Dịch giả : Thanh Phong

 

 

Bi Dịch Số 1

 

Đền Thờ ng Thị Trung Họ K

 

Miếu xưa trong đm tre tng

Thanh tao như đến tự rừng Trc Lm

Quảng Lăng cn vẳng dư m

Bi ca chnh kh động tm người hn

Đất cn vương vết mu đen

Vua ngu cũng nghĩ bo đền ti trung

Với Giang Tả sĩ thương cng

Sở t khc nước m khng ch g

 

 

 

 

Bi Dịch Số 2
 

Đền Thờ ng Thị Trung Họ K

 

Dy tng che khuất miếu xưa

Heo may thoang thoảng rừng thưa trc vng

Quảng Lăng điệu nhạc m vang

Bi ca chnh kh, thẹn mang tm hn

Từ xưa mu chảy bao phen

Vua ngu giữ mu kh trn o bo

Thương cho Giang Tả anh ho

T binh nước Sở lệ tro khc thương

  

 

 

 

Xem Bi Thơ số 142

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

   

 

www.ninh-hoa.com