www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #142:

 

 

 

 

 

阮攸

岳武穆墓

 

中原百戰出英雄

丈八神鎗六石弓

相府已成三字獄

軍門猶惜十年功

江湖處處空南國

松柏錚錚傲北風

悵望臨安舊陵廟

栖霞山在暮煙中

 
---------


Nguyễn Du

 

Nhạc Vũ Mục Mộ


Trung nguyên bách chiến xuất anh hùng

Trượng bát thành thương lục thạch cung

Tướng phủ dĩ thành tam tự ngục

Quân môn do tích thập niên công

Giang hồ xứ xứ không Nam quốc

Tùng bách tranh tranh ngạo bắc phong

Trường vọng Lâm An cựu lăng miếu

Thê Hà sơn tại mộ yên trung

 

 

 

 

 

 


Dịch giả : Thanh Phong

 

 

Bài Dịch Số 1

 

Mộ Nhạc Vũ Mục

 

Trung nguyên trăm trận anh hùng

Thương dài, cung nặng vẫy vùng biên cương

Ba chữ hăm hại vô lương

Mười năm chiến đấu tiếc công tướng tài

Sông hồ Nam Tống thương thay

Bắc phương gió lạnh khó lay bách tùng

Lâm An miếu cũ buồn trông

Thê Hà rặng núi ch́m trong khói chiều

 

 

 

 

Bài Dịch Số 2
 

Mộ Nhạc Vũ Mục

 

Trung Nguyên trăm trận anh hùng

Cây thương tám trượng cánh cung nặng nề

Tội vua ba chữ giả phê

Trong quân c̣n tiếc công về mười năm

Sông hồ khắp chốn nước Nam

Bách tùng trước gió hiên ngang một thời

Lâm An miếu cũ lệ rơi

Thê Hà dăy núi chơi vơi bóng chiều

  

 

 

 

Xem Bài Thơ số 143

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com