www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #147:

 

 

 

 


阮攸

七十二疑冢

 

鄴城城外野風吹

秋草蕭蕭舊事非

枉用一人無限智

空留萬古許多疑

臭名滿槨藏何用

賊骨千年罵不知

何似錦城先主廟

至今松柏有光輝---------


Nguyễn Du

 

 

Thất Thập Nhị Nghi Trủng

 

Nghiệp thành thành ngoại dă phong xuy

Thu thảo tiêu tiêu cựu sự phi

Uổng dụng nhất nhân vô hạn trí

Không lưu vạn cổ hứa đa nghi

Xú danh măn quách tàng hà dụng

Tặc cốt thiên niên mạ bất tri

Hà tự Cẩm Thành Tiên chủ miếu

Chí kim tùng bách hữu quang huy

 

 

 

 

 


Dịch giả : Thanh Phong

 

 

Bài Dịch Số 1

 

Bảy Mươi Hai Ngôi Mộ Giả

 

Gió ngoài thành Nghiệp thổi vi vu

Việc cũ lâu rồi, nát cỏ thu

Mưu trí sao dùng cho uổng phí

Làm hư với thực rồi ren mù

Tốn công chôn dấu đầy rương xấu

Một nắm xương tàn nhục vạn thu

Sao sánh được bằng tiên chủ miếu

Cẩm Thành tùng bách sáng toàn khu

 

 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

Bảy Mươi Hai Ngôi Mộ Giả

 

Ngoài thành Nghiệp gió vù vù thổi,

Cỏ thu vương bao nỗi sót-sa.

Trí mưu là trí mưu tà,

Chỉ ghi bao mối xấu xa muôn đời.

Bẩy hai mộ ră rời nát mục,

C̣n khắc ghi điêm nhục sử xanh.

Sao bằng miếu ở Cẩm-thành,

Đến nay tùng-bách vẫn dành quang-huy

 

 

 

Bài Dịch Số 3


Bảy Mươi Hai Ngôi Mộ Giả


Thành Nghiệp gió thổi ngoài đồng

Việc xưa đă thế, cỏ trông tiêu điều

Uổng cho mưu trí cao siêu

Qua bao nhiêu kiếp bao nhiêu nghi ngờ

Ḥm chôn tiếng xấu mịt mờ

Nắm xương nguyền rủa vật vờ có hay

Cẩm Thành ngôi miếu c̣n đây

Cây tùng cây bách c̣n đầy ánh dương
  

 

 

 

Xem Bài Thơ số 148

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com