www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #148:

 

 

 

 

 

阮攸

藺相如故里

 

大勇不以力

僅有藺相如

僥倖能完璧

徘徘善避車

豐碑留姓字

全趙免丘墟

慚愧力扼虎

平生無可書---------


Nguyễn Du

 

 

Lạn Tương Như Cố Lư


Đại dũng bất dĩ lực

Cận hữu Lạn Tương Như

Kiểu hănh năng hoàn bích

Bồi bồi thiện tị xa

Phong bi lưu tính tự

Toàn Triệu miễn khâu khư

Tàm quư lực ách hổ

B́nh sanh vô khả thư

 

 

 

 


Dịch giả : Thanh Phong

 

 

Bài Dịch Số 1

 

Làng Cũ Của Lạn Tương Như

 

Anh hùng sức mạnh đâu cần

Tương Như đại dũng muôn lần hơn kia

Khôn ngoan lấy ngọc đem về

Đi ṿng để khéo tránh xe khỏi phiền

Bia lớn ghi họ đề tên

Bảo toàn nước Triệu làm nên tiếng tài

Sức mạnh đánh cọp thẹn thay

Không thành công lớn một mai danh đời

 

 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

 

Làng Cũ Của Lạn Tương Như

 

Dũng lớn không cần lực

Như Tương Như mấy người

Trách xe ḷng không bực

Đ̣i ngọc bích như chơi

Bia đá danh thơm nức

Nước Triệu khỏi tơi bời

Dù đánh hổ có sức

Chẳng mang danh một đời 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 149

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com