www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Thi Tập 15 :        

 

 

 

  

崔涂

 旅懷


水流花謝兩無情

送盡東風過楚城

蝴蝶夢中家萬裡

杜鵑枝上月三更

故園書動經年絕

華發春催兩鬢生

自是不歸歸便得

五湖煙景有誰爭

  -------

 

Thôi Đồ

 

Lữ Hoài


Thủy lưu hoa tạ lưỡng vô t́nh

Tống tận đông phong quá Sở thành

Hồ điệp mộng trung gia vạn lư

Tử quy chi thượng nguyệt tam canh

Cố viên thư động kinh niên tuyệt

Hoa phát xuân thôi lưỡng mấn sinh

Tự thị bất quy quy tiện đắc

Ngũ Hồ yên cảnh hữu thùy tranh

 

 

--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

 

 

Xa Quê Nhớ Nhà

 

Vô t́nh nước chảy hoa rơi

Cùng nhau tiễn gió đông dời thành đô

Quê xa mộng bướm mơ hồ

Trên cành cuốc gọi trăng mờ canh ba

Suốt năm chẳng nhận thư nhà

Tóc mai thêm bạc mỗi mùa xuân sang

Không về, tuy cũng dễ dàng

Ngũ Hồ sương khói ai màng tranh đâu

 

 
 

                         

 

 

 

 

 Xem Thi Tập 16

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com