www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #152:

 

 

 

 

 

阮攸

豫讓橋

 

豫讓匿身刺襄子

此地因名豫讓橋

豫讓既殺趙亦滅

橋邊秋草空蕭蕭

君臣正論堪千古

天地全經盡一朝

凜烈寒風冬日薄

奸雄過此尚魂消---------


Nguyễn Du

 

 

Dự Nhượng Kiều

 

Dự Nhượng nặc thân thích Tương Tử

Thử địa nhân danh Dự Nhượng kiều

Dự Nhượng kí sát Triệu diệc diệt

Kiều biên thu thảo không tiêu tiêu

Quân thần chính luận kham thiên cổ

Thiên địa toàn kinh tận nhất triêu

Lẫm liệt hàn phong đông nhật bạc

Gian hùng quá thử thượng hồn tiêu

 

 

 

 


Dịch giả : Thanh Phong

 

 

Bài Dịch Số 1

 

Cầu Dự Nhượng

 

Giấu ḿnh hành thích Triệu Tương

Tấm gương Dự Nhượng c̣n thương tiếc hoài

Giết Nhượng, nước Triệu bi ai

Bên cầu cỏ dại trải dài mùa thu

Lời bàn tín nghĩa sĩ phu

Đạo trời trọn vẹn, oán thù tiêu tan

Trời đông lạnh lẽo cơ hàn

Nơi đây làm những kẻ gian mất hồn


 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

Cầu Dự Nhượng

 

Chỗ Dự Nhượng núp đâm Tương Tử

Được đặt tên là Dự Nhượng cầu

Giết rồi nước Triệu c̣n đâu

Cỏ thu một băi bên cầu xác xơ

Bàn chính nghĩa tôn thờ tôi chúa

Trọn đạo trời trong nửa buổi thôi

Ngày đông gió lạnh đầy trời

Gian hùng phải sợ qua nơi chốn này

 

 

 

 


 

 

 

 

Đón Xem Bài Thơ số 153

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com