www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #156:

 

 

 

 

 

阮攸

東路

 

泰山山色滿青徐

千里山東縱目初

何處聖賢松柏下

別城絃誦曫鄒餘

鄉顏狀頻開

客路塵埃半讀書

行色匆匆歲雲

不禁憑式歎歸與---------


Nguyễn Du
 

 

Đông Lộ

 

Thái Sơn sơn sắc măn Thanh Từ

Thiên lư Sơn Đông tống mục sơ

Hà xứ thánh hiền tùng bách hạ

Biệt thành huyền tụng Lỗ, Trâu dư

Tha hương nhan trạng tần khai kính

Khách lộ trần ai bán độc thư

Hành sắc thông thông tuế vân mộ

Bất câm bằng thức thán qui dư


 

 

 

 


Dịch giả : Thanh Phong

 

 

Bài Dịch Số 1

 

Đường Qua Hướng Đông

 

Thái Sơn xanh ngắt ngọn Từ Thanh

Ngàn dặm Sơn Đông cảnh tựa tranh

Tùng Bách Thánh Hiền đâu thấy chốn

Sách Trâu Lỗ vẫn tại cô thành

Tha hương luôn lấy gương soi mặt

Đọc sách đường xa bụi quẩn quanh

Hành tŕnh vội vă năm gần hết

Tựa đ̣n tự nhủ hăy về nhanh

 

 

 

 

 

Bài Dịch Số 2


 

Đường Qua Hướng Đông

 

Thanh, Từ xanh ngắt Thái Sơn

Xa xa ngàn dặm cảnh Sơn Đông miền

Tùng bách đây, chẳng thánh hiền

Sách Trâu, sách Lỗ c̣n truyền tụng lâu

Tha hương soi mặt gương sâu

Trên đường đọc sách vó câu nửa thời

Hành tŕnh gần hết năm rồi

Tựa đ̣n than thở về thôi quê nhà

 

 


 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 157

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com